€ 275,00 incl. btw € 259,43 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken

Maandelijkse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft

Adviesbrief | Jaargang 13 - 11 nummers per jaar | België
Beschrijving

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen te betalen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • om meer tijd over te houden om te ondernemen

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Voor wie ?

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de zaakvoerder van een eenmanszaak

 • die volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen wil betalen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die met kennis van zaken wil overleggen met zijn adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • die meer tijd wil overhouden om te ondernemen

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die zijn cliënten met een eenmanszaak optimaal wil begeleiden met belastingbesparende tips, adviezen en oplossingen

Extra's

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Adviesbrief
EAN / ISSN vltateal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Ja
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
 • Actualiteit
  • Artsen
  • Bedrijfswagen
  • Belastingen
  • Boekhouding
  • Bouw
  • Btw
  • Eenmanszaken
  • Financieel & bankzaken
  • Internet
  • Kleinhandel&Horeca
  • Personeel
  • Recht
  • Vastgoed
  • Vennootschap
  • Verzekeringen
  • Vrije beroepers
  • Zelfstandigen
 • Aftrekbare kosten
  • Afschrijvingen
  • Autokosten
  • Beroepsmatig gedeelte
  • Bureaukosten
  • Fiscale verplichtingen
  • Onroerend goed
  • Receptie- en representatiekosten
  • Relatiegeschenken
  • Restaurantkosten
  • Zakenreis
  • Varia
 • Auto
  • Aan- en verkoop
  • Afschrijvingen
  • Brandstofkosten
  • Btw
  • Eurovignet
  • Fiscale aftrek
  • Gemengd gebruik
  • Leasing
  • Lichte vracht
  • Motor
  • Privé- en beroepsgebruik
  • Verkeersbelasting
  • Varia
 • Bank
  • Bankgeheim
  • Investeringskrediet
  • Leasing
  • Lening
  • Woonkrediet
  • Varia
 • Belastbare inkomsten
  • Bijberoep
  • Diverse inkomsten
  • Meerwaarden
  • Omzetverhoging
  • Roerende inkomsten
  • Verkoop handelszaak
  • Varia
 • Belastingaangifte
  • Boekhouder
  • Controle
  • Termijnen
  • Varia
 • Belastingberekening
  • Afrekening
  • Aftrekbare verliezen
  • Gemeentebelasting
  • Gezinssituatie
  • Personen ten laste
  • Tarief
  • Verhogingen
  • Voorafbetalingen
  • Varia
 • Btw
  • 6%
  • Aangifte
  • Aftrekbaarheid
  • Autokosten
  • Controle
  • Factuurvermeldingen
  • Herziening
  • Medecontractant
  • Onroerend goed
  • Teruggave
  • Verplichtingen
  • Voorschot
  • Varia
 • Controle en betwistingen
  • Bericht van wijziging
  • Bewaartermijn boekhouding
  • Bezwaarschrift
  • Boekhouding
  • Btw
  • Fiscale controle
  • Indiciaire taxatie
  • Omzetverhoging
  • Privé- en beroepsrekeningen
  • Verhogingen en boetes
  • Varia
 • Coronavirus
  • Actualiteit
 • Erven en schenken
  • Hand- en bankgift
  • Onroerende goederen
  • Roerende goederen
  • Schenkingsrechten
  • Successierechten
  • Varia
 • Fiscale verminderingen
  • Aftrekbare verliezen
  • Belastingkrediet
  • Beveiliging
  • Energieaftrek
  • Gezinssituatie
  • Giften
  • Investeringsaftrek
  • Onroerend goed
  • Pensioensparen
  • Personen ten laste
  • Varia
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten
  • Bankzaken
  • Bedrijfspand huren
  • Bedrijfspand kopen
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Btw
  • Facturatie
  • Investeringen
  • Klanten
  • Leningen/kredieten/leasing
  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Voorafbetalen
 • Gestart met een vennootschap
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering/IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Onroerend goed
  • Aan- en verkoop
  • Afschrijvingen
  • Aftrekbare kosten
  • Btw
  • Gesplitste aankoop
  • Hypothecaire lening
  • Onroerende voorheffing
  • Privé- en beroepsgebruik
  • Verbouwingen
  • Varia
 • Pensioen en verzekeringen
  • Gewaarborgd inkomen
  • Levensverzekering
  • Pensioensparen
  • Schuldsaldoverzekering
  • VAPZ
  • Varia
 • Sociaal statuut
  • Gewaarborgd inkomen
  • Helper
  • Hoofd- en bijberoep
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioen
  • Sociale bijdragen
  • Uitkeringen
  • VAPZ
  • Varia
 • VZW
  • Aansprakelijkheid
  • Activiteiten & events
  • Actualiteit
  • Belastingen
  • Bestuur
  • Boekhouding
  • Btw
  • Giften
  • Schenkingen & legaten
  • Sponsoring
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Vrijwilligers
  • Werking 
Recenste nummer
BELASTINGAANGIFTE - VARIA
Uw sociale bijdragen niet afgetrokken?
Eind oktober werd uw aangifte personenbelasting ingediend. Nu blijkt dat de sociale bijdragen niet afgetrokken zijn. Kan dat nog gecorrigeerd worden?
FISCALE VERMINDERINGEN - INVESTERINGSAFTREK
Hogere investeringsaftrek vanaf 2024?
BTW - VERPLICHTINGEN
Welke btw-regeling voor influencers?
AFTREKBARE KOSTEN - ZAKENREIS
Is een vliegtuigtaks ook aftrekbaar?
BELASTINGBEREKENING - VARIA
Zijn investering en bedrijfsmiddel hetzelfde?
AFTREKBARE KOSTEN - RELATIEGESCHENKEN
Eindejaarsgeschenken zonder fiscale kater
Nu het einde van het jaar weer nadert, zal u uw zakenrelaties en personeel wellicht willen verrassen met een geschenk. Op het vlak van de btw en inkomstenbelasting moet u wel enkele spelregels respecteren om niet met een fiscale kater achter te blijven. Even kijken hoe dat zit.
BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA
Fiscale regels voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
U wordt ziek en kunt gedurende een hele tijd niet werken. U heeft dan recht op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en eventueel een uitkering van een verzekering gewaarborgd inkomen. Welke fiscale regels gelden daarvoor?
AFTREKBARE KOSTEN - VARIA
Een factuur kwijtschelden, hoe zit dat fiscaal gezien?
U wilt een factuur volledig of gedeeltelijk kwijtschelden. Kunt u dan de btw op de factuur die u al doorgestort heeft terugkrijgen en is de kwijtschelding een aftrekbare beroepskost voor de belastingen?
ACTUALITEIT - PERSONEEL
Flexijobbers nog voordelig in 2024?
De flexijob is al een tijdje ingeburgerd in ons sociaal systeem. Onlangs heeft de federale regering echter wijzigingen aangekondigd die ingaan vanaf 2024. Wat zou er veranderen en is een flexijobber in dienst nemen in 2024 nog interessant?
BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA
Premie verzekering aftrekbaar, dan uitkering belastbaar
Uw eenmanszaak heeft een vraag om inlichtingen van de fiscus gekregen over een uitkering van een verzekeringsmaatschappij. Moest u daar dan belastingen op betalen? En hoe weet de fiscus dat? Even kijken…
AFTREKBARE KOSTEN - ONROEREND GOED
Nieuwe voorwaarde voor huuraftrek vanaf inkomsten 2023
Wanneer u een pand of lokaal dat u huurt, gebruikt voor uw beroepsactiviteit, kunt u de huur in principe als beroepskost in aftrek nemen. Er staat nu echter een wet op stapel die een nieuwe voorwaarde invoert voor die aftrek.
BELASTBARE INKOMSTEN - ROERENDE INKOMSTEN
Zijn cashfondsen het nieuwe spaarboekje?
Kunt u een geldmarktfonds of cashfonds als alternatief beschouwen voor het spaarboekje? Wordt de winst dan niet fiscaal volledig belast in de roerende voorheffing (rv)?
ERVEN EN SCHENKEN - VARIA
Belastingvrij schenken aan kleinkinderen?
Wie wil schenken aan de kleinkinderen, kan dit doen zonder schenkbelasting te betalen en zonder dat de vervelende termijn van drie (vijf) jaar speelt. Hoe pakt u dat concreet aan?
ACTUALITEIT - BOEKHOUDING
Wat als uw particuliere klant niet tijdig betaalt?
Sinds 01.09.2023 zijn de regels die u moet toepassen bij laattijdige betaling van een particuliere klant, gewijzigd. Aan welke voorwaarden moet een ingebrekestelling voortaan voldoen? Welke schadevergoeding kunt u vragen als een particuliere klant zijn factuur niet op tijd betaalt? En hoeveel interesten kunt u vorderen?
SOCIAAL STATUUT - VAPZ
VAPZ enkel aftrekbaar als u werkelijke kosten bewijst?
ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN
Vriendenerfenis nu ook in Brussel?