€ 275,00 incl. btw € 259,43 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
Proefaanbod wordt verlengd tot een betalend jaarabonnement indien niet opgezegd vóór het einde van de 3 maanden
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Tips & Advies Bouw

Veertiendaagse adviezen voor de zelfstandige aannemer en vakman in de bouwsector

Adviesbrief | Jaargang 26 - 22 nummers per jaar | België
Beschrijving

Tips & Advies Bouw is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om administratieve verplichtingen zo voordelig mogelijk aan te pakken
 • om antwoorden te krijgen op fiscale, juridische en financiële vragen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om meer tijd over te houden om uw vak uit te oefenen

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk vaneen breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Indien u inschrijft op een gratis proefperiode, houd er rekening mee dat als u uw abonnement niet opzegt voor het einde van de proefperiode (3 maanden gratis), het automatisch wordt verlengd als een betalend jaarabonnement. 


Voor wie ?

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider in de bouwsector, in vennootschap of met een eenmanszaak

 • die maximaal winst wil halen uit zijn bedrijf
 • die administratieve verplichtingen zo voordelig mogelijk wil aanpakken
 • die antwoorden zoekt op fiscale, juridische en financiële vragen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die optimaal overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die meer tijd wil overhouden om zijn vak uit te oefenen

de adviseur

 • die zijn cliënten in de bouwsector optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Extra's

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Adviesbrief
EAN / ISSN vltabwal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Ja
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
 • 6%-btw-tarief
  • Afbraakwerken
  • Appartementen
  • Attest klant
  • Eindverbruiker
  • Inbouwkasten
  • Kachels
  • Onderaanneming
  • Ouderdomsvereiste
  • Privégebruik
  • Registratie aannemer
  • Reinigingswerken
  • Stookolietanks
  • Tuinwerkzaamheden
  • Vennootschap
  • Vergroting gebouw
  • Varia
 • Aansprakelijkheid
  • Oplevering
  • Tienjarige aansprakelijkheid
  • Verborgen gebreken
  • Verbreking
  • Vergunning
  • Wet Breyne
  • Zichtbare gebreken
  • Varia
 • Actualiteit
  • Artsen
  • Bedrijfswagen
  • Belastingen
  • Boekhouding
  • Bouw
  • Btw
  • Eenmanszaken
  • Financieel & bankzaken
  • Internet
  • Kleinhandel&Horeca
  • Personeel
  • Recht
  • Vastgoed
  • Vennootschap
  • Verzekeringen
  • Vrije beroepers
  • Zelfstandigen
 • Auto
  • Aan- & verkoop
  • Aftrekbare kosten
  • Belastbaar voordeel
  • Btw
  • Financiering
  • Lichte vracht
  • Rijbewijs
  • Verkeersbelasting
  • Verzekeringen
  • Varia
 • Bank
  • Beleggen
  • Betaling
  • Borgstelling
  • Hypothecaire lening
  • Investeringskrediet
  • Kaskrediet
  • Leasing
  • Lening
  • Rekeningen
  • Waarborg
  • Varia
 • Btw
  • 12%-tarief
  • Aangifte
  • Aftrek
  • Autokosten
  • Belastbaar voordeel
  • Betaling
  • Controle
  • Creditnota
  • Factuurvermeldingen
  • Listing
  • Medecontractant
  • Privégebruik
  • Rekening-courant
  • Teruggave
  • Verbouwing
  • Voorschot
  • Werken in onroerende staat
  • Varia
 • Burotica
  • Gsm
  • Internet
  • Pc
  • Varia
 • Coronavirus
  • Actualiteit
 • Factuur
  • Aanmaning
  • Betaaltermijn
  • Bewaartermijn
  • Creditnota
  • Deelfacturen
  • Energieaftrek
  • Protesteren
  • Tijdstip facturatie
  • Verjaring
  • Verplichte vermeldingen
  • Vormvereisten
  • Varia
 • Fiscaal
  • Aftrekbare kosten
  • Autokosten
  • Auto via vennootschap
  • Belastingaangifte
  • Belastingaanslag
  • Belastingcontrole
  • Belastingvermindering
  • Betalingstermijn
  • Energieaftrek
  • Eurovignet
  • Extralegaal pensioen
  • Geld uit uw vennootschap halen
  • Handgift
  • Kinderen ten laste
  • Onkostenvergoeding
  • Reclamekosten
  • Restaurantkosten
  • Schenking
  • Successierechten
  • Vennootschapsbelasting
  • Voorafbetalen
  • Varia
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten
  • Bankzaken
  • Bedrijfspand huren
  • Bedrijfspand kopen
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Btw
  • Facturatie
  • Investeringen
  • Klanten
  • Leningen/kredieten/leasing
  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Voorafbetalen
 • Gestart met een vennootschap
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering/IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Lastige klanten
  • Advocaat
  • Deskundige
  • Gebreken
  • Meerwerken
  • Uitvoering werken
  • Verbreking
  • Verzoening
  • Varia
 • Offertes & contracten
  • Geldigheidsduur
  • Min- & meerwerken
  • Overheidsopdracht
  • Vertragingsbeding
  • Voorschot
  • Varia
 • Onderaanneming
  • Btw
  • Contract
  • Inhoudingsplicht
  • Rechtstreekse vordering
  • Varia
 • Onroerend goed
  • Erfpacht
  • Huur
  • Huurinkomsten
  • Recht van opstal
  • Verkoop
  • Vruchtgebruik
  • Woningfiscaliteit
  • Varia
 • Personeel
  • Aansprakelijkheid
  • Aanwerven
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Bedrijfswagen
  • Gratis hulp
  • Loonkosten
  • Ontslag
  • Opleiding
  • Schijnzelfstandigheid
  • Sociale inspectie
  • Studenten
  • Tijdskrediet
  • Vakantie
  • Verloning
  • Werkloosheid
  • Ziekte
  • Varia
 • Recht
  • Algemene voorwaarden
  • Architect
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Gebrekkige levering
  • Leverancier
  • Onderaanneming
  • Onderhoudscontract
  • Opvolging
  • Protesteren
  • Reclame
  • Samenwerkingsvormen
  • Veiligheid
  • Verjaring
  • Vestigingswetgeving
  • Werken in regie
  • WTCB
  • Varia
 • Slechte betalers
  • Aanmaning
  • Advocaat
  • Afbetalingsplan
  • Betalingstermijn
  • Deurwaarder
  • Faillissement
  • Inhoudingen
  • Interesten
  • Verhogingsbeding
  • Varia
 • Sociaal statuut
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Kinderbijslag
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioen
  • Schijnzelfstandige
  • Sociale bijdragen
  • Ziekenfonds
  • Varia
 • Vennootschap
  • Algemene vergadering
  • Auto via vennootschap
  • Belastbare voordelen
  • Belasting
  • Bestuur
  • Geld uit uw vennootschap halen
  • Sociale bijdragen
  • Verlaagd tarief
  • Woning via vennootschap
  • Varia
 • Verzekeringen
  • Alle bouwplaatsen risico's
  • Auto
  • Brand
  • Diefstal
  • Levensverzekering privé
  • Levensverzekering via vennootschap
  • Rechtsbijstand
  • Tienjarige aansprakelijkheid
  • Varia
 • Vlaams gewest
  • Bodem
  • Energieprestatieregelgeving
  • Grondverzet
  • Renovatiepremie
  • Ruimtelijke ordening
  • Stookolietanks
  • Varia
 • VZW
  • Aansprakelijkheid
  • Activiteiten & events
  • Actualiteit
  • Belastingen
  • Bestuur
  • Boekhouding
  • Btw
  • Giften
  • Schenkingen & legaten
  • Sponsoring
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Vrijwilligers
  • Werking 
Recenste nummer
RECHT - RECLAME
Uw klanten als referentie op uw website?
U wilt graag bepaalde klanten als referentie op uw website vermelden. Heeft u daarvoor de toestemming van de klant nodig? En welke gegevens mag u vermelden?
LASTIGE KLANTEN - VARIA
Kunt u een verstuurde e-mail als bewijs gebruiken?
Correspondentie die u doet met de bouwheer, een hoofd- of onderaannemer of leverancier gebeurt vaak via e-mail. Maar wat als later de ontvangst van de e-mail betwist wordt? Kunt u er zich dan nog op beroepen?
OFFERTES EN CONTRACTEN - VARIA
Nieuwe partner wil meestappen in het (ver)bouwproject
U ging in zee met een koppel voor het (ver)bouwen van hun woning. In de loop van de werken stopt de relatie en wil één bouwheer met zijn nieuwe partner de bouw verderzetten. Hoe gaat u dan het best te werk? En hoe zorgt u ervoor dat u zeker betaald wordt?
BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT
Verleggingsregel ook toepassen bij gemengde of gedeeltelijke btw-plichtige?
U factureert werken in onroerende staat aan een klant die een gemengde of gedeeltelijke btw-plichtige is. Moet een werk in onroerende staat verricht voor een dergelijke klant inderdaad gefactureerd worden met verlegging van heffing?
OFFERTES EN CONTRACTEN - VARIA
Welke clausules mogen niet in uw algemene voorwaarden als u aan een particulier levert?
Als u zaken doet met consumenten zijn lang niet alle clausules in uw algemene voorwaarden toegelaten. Met welke spelregels moet u daarbij rekening houden? Wat gebeurt er als u toch een clausule opneemt die eigenlijk niet mag?
LASTIGE KLANTEN - VERZOENING
Een discussie met de bouwheer ‘onderling’ oplossen?
U heeft een discussie met een bouwheer over uw factuur of over de kwaliteit van de uitgevoerde werken. Als u dan onderling tot een oplossing komt, maakt u het best een dading op. Hoe zet u die precies op papier?
FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN
Welke liquidatiereserves zijn in 2023 uitkeerbaar tegen 5%?
Als uw vennootschap in het verleden liquidatiereserves aangelegd heeft, dan kan ze die mogelijkerwijs in 2023 uitkeren tegen maar 5% roerende voorheffing. Welke liquidatiereserves komen nu in aanmerking voor die fiscaal gunstige uitkering en waarmee moet u rekening houden?
FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN
Overdreven beroepskosten, wie moet wat bewijzen?
Heel wat discussies bij een belastingcontrole gaan om de aftrekbaarheid van kosten. Wie moet eigenlijk wat bewijzen en hoe zit het met zgn. overdreven kosten? We zetten de regels op een rij, zodat u gewapend bent bij een controle...
BTW - VERBOUWING
Nieuwbouw of renovatie en btw: strengere regels!
U wilt een oud pand grondig laten verbouwen. Zijn die verbouwingen dan renovatiewerkzaamheden die soms tegen 6% btw gefactureerd kunnen worden of gaat het dan om nieuwbouw tegen 21% btw? Hoe maakt u dat onderscheid? Cassatie heeft op 21.12.2022 zijn standpunt hierover verfijnd. Wat betekent dit concreet?
FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN
Discussie met de fiscus over afschrijvingstermijnen?
Een belastingplichtige kreeg een belastingcontrole. De controleur deed moeilijk, omdat sommige investeringen sneller afgeschreven werden dan volgens een gesloten akkoord. Wat vond de rechter daarvan en wat kunt u ervan onthouden?
SOCIAAL STATUUT - PENSIOEN
Uw gepensioneerde vader aan de slag in uw zaak of vennootschap: hoe zit dat in 2023?
Uw vader of moeder is gepensioneerd, maar blijft in 2023 nog werken in uw zaak of vennootschap. Hoeveel mag hij of zij dan bijverdienen zonder gevolgen voor het pensioen? Moet hij/zij dan ook nog sociale bijdragen betalen?
BTW - VARIA
Er werd u onterechte btw aangerekend, wat nu?
FACTUUR - BETAALTERMIJN
Hoelang uw elektronische facturen bewaren?