€ 315,00 incl. btw € 297,17 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Tips & Advies Financieel en boekhoudkundig beheer

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Adviesbrief | Jaargang 7 - 11 nummers per jaar | België
Beschrijving

Tips & Advies Financieel en boekhoudkundig beheer is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket als financieel verantwoordelijke  efficiënt uit te voeren
 • om een antwoord te krijgen op (complexe) boekhoudtechnische vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om contracten op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Voor wie ?

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die een antwoord zoekt op (complexe) boekhoudtechnische vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die zijn inbreng wil hebben het sluiten van contacten
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de boekhoudtechnische gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke  optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Extra's

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Adviesbrief
EAN / ISSN vltabhal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Ja
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
 • Actualiteit
  • Artsen
  • Bedrijfswagen
  • Belastingen
  • Boekhouding
  • Bouw
  • Btw
  • Eenmanszaken
  • Financieel & bankzaken
  • Internet
  • Kleinhandel&Horeca
  • Personeel
  • Recht
  • Vastgoed
  • Vennootschap
  • Verzekeringen
  • Vrije beroepers
  • Zelfstandigen
 • Bank
  • Bankkosten
  • Borg
  • Financiering
  • Hypotheek
  • Interesten
  • Krediet
  • Lenen
  • Rekeningen
  • Waarborg
  • Varia
 • Belastingen
  • Afschrijvingen
  • Autokosten
  • Auto via vennootschap
  • Bankgeheim
  • Bedrijfswagen
  • Beroepskosten
  • Boekhouding
  • Buitenland
  • Cliënteel
  • Controle
  • Dagvergoedingen
  • Dienstencheques
  • Dividend
  • Energieaftrek
  • Erfpacht
  • Financiële activa & beleggingen
  • Geld uit uw vennootschap halen
  • Gesplitste aankoop
  • Groepsverzekering
  • Huur
  • Interesten
  • Interne pensioenvoorziening
  • Investeringsaftrek
  • IPT
  • Lenen
  • Levensverzekering
  • Lijfrente
  • Liquidatiebonus
  • Loon
  • Maaltijdcheques
  • Meerwaarden
  • Motor
  • Notionele interestaftrek
  • Onkostenvergoeding
  • Onroerende voorheffing
  • Onroerend goed
  • Opstalrecht
  • Overgedragen verliezen
  • Pensioenopbouw
  • Pensioensparen
  • Privérekeningen
  • Procedure
  • Rekening-courant
  • Relatiegeschenken
  • Restaurantkosten
  • Roerende voorheffing
  • Tantième
  • Tweede verblijf
  • VAPZ
  • Voordeel van alle aard
  • Vruchtgebruik
  • Woningfiscaliteit
  • Varia
 • Beleggen
  • Aandelen
  • Beurstaks
  • Bevaks
  • Beveks
  • Cash
  • Dividend
  • Fondsen
  • Goud
  • Groeilanden
  • Interesten
  • Internet
  • Kosten
  • Obligaties
  • Onroerend goed
  • Pensioensparen
  • Premietaks
  • Rendement
  • Risicospreiding
  • Roerende voorheffing
  • Spaarboekje
  • Tak 21
  • Tak 23
  • Tak 26
  • Termijnrekening
  • Vermogensbeheer
  • Vreemde munten
  • Varia
 • Boekhouding
  • Belastingen
  • Bewaartermijn
  • Controle
  • Eigen vermogen
  • IFRS
  • Interne controle
  • Jaarafsluiting
  • Jaarrekening
  • Kostprijsberekening
  • Overlopende rekeningen
  • Resultaatbepaling
  • Schulden
  • Vaste activa
  • Voorzieningen
  • Waardering activa
  • Waardering passiva
  • Varia
 • Btw
  • Aftrekbare btw
  • Auto
  • Btw-aangifte
  • Btw-afrekening
  • Btw-berekening
  • Btw-controle
  • Btw-listing
  • Btw-plicht
  • Btw-tarief
  • Btw verlegd
  • Diensten
  • Factuur
  • Geschillen en betwistingen
  • Herziening btw
  • Intracommunautaire verwerving
  • Invoer
  • Levering
  • Onroerend goed
  • Recht op btw-aftrek
  • Specifieke regimes
  • Varia
 • Coronavirus
  • Actualiteit
 • Financieel
  • Auto
  • Franchising
  • Jaarrekening
  • Leasing
  • Sociale bijdragen
  • Subsidies
  • Ziekenfonds
  • Varia
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten
  • Bankzaken
  • Bedrijfspand huren
  • Bedrijfspand kopen
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Btw
  • Facturatie
  • Investeringen
  • Klanten
  • Leningen/kredieten/leasing
  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Voorafbetalen
 • Gestart met een vennootschap
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering/IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Overdracht vennootschap
  • Aandelen
  • Huurcontract
  • Kinderen
  • Onroerend goed
  • Personeel
  • Successierechten
  • Verkoop
  • Waardebepaling
  • Varia
 • Pensioen
  • Buitenland
  • Groepsverzekering
  • Interne pensioenvoorziening
  • IPT
  • Kapitaal
  • Levensverzekering
  • Pensioenleeftijd
  • Pensioenopbouw
  • Pensioensparen
  • Toegelaten arbeid
  • VAPZ
  • Wettelijk pensioen
  • Varia
 • Personeel
  • Arbeidsreglement
  • Bedrijfswagen
  • Bonus
  • Fiscaal
  • Groepsverzekering
  • Interim
  • Loonkosten
  • Maaltijdcheques
  • Ontslag
  • Opzeg
  • Ouderschapsverlof
  • Proefperiode
  • Sociale bijdragen
  • Subsidies
  • Tijdskrediet
  • Vakantie
  • Zwangerschap
  • Varia
 • Recht
  • Aansprakelijkheid
  • Auto
  • Bewijs
  • Contract
  • Deskundigenonderzoek
  • Echtscheiding
  • Erfrecht
  • Factuur
  • Faillissement
  • Garantie
  • Huwelijkvermogensrecht
  • Internet
  • Kopen
  • Lenen
  • Levering
  • Privacy
  • Slechte betalers
  • (Ver)bouwen
  • Verjaring
  • Varia
 • Vastgoed
  • Huur
  • Kosten
  • Mede-eigendom
  • Onroerende leasing
  • Patrimoniumvennootschap
  • Varia
 • Vennootschap
  • Aandelen
  • Auto via vennootschap
  • Bestuur
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Boekhouding
  • Conflictsituaties
  • Dividend
  • Jaarrekening
  • Kapitaal
  • Managementvennootschap
  • Onroerend goed
  • Opvolging
  • Statuten
  • Subsidies
  • Vennootschapsvorm
  • Vruchtgebruik
  • Varia
 • Verzekeringen
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Autoverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Brandverzekering
  • Rechtsbijstand
  • Varia
Recenste nummer
ACTUALITEIT - PERSONEEL
Opzeggingstermijnen: wat is er veranderd sinds 28.10.2023?
Met de wet van 20.03.2023 heeft de wetgever willen verhelpen aan een aantal anomalieën en onduidelijkheden die in de wet van 26.12.2013 betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden met betrekking tot de opzeggingstermijnen en de carenzdag (de ‘Wet op het eenheidsstatuut’) geslopen zijn. In dit advies staan we stil bij wat er veranderd is sinds 28.10.2023 en hoe het een en ander tot stand kwam en voor nogal wat verwarring zorgde.
BTW
Bedrijfswagen voor werknemer of bestuurder die in het buitenland woont: wat met de btw?
Wat zijn de btw-gevolgen wanneer een vennootschap een firmawagen ter beschikking stelt aan een werknemer of zaakvoerder? En wat als die in het buitenland gevestigd is? Welke regels zijn dan van toepassing? Wat heeft de Btw daar onlangs over beslist?
BELASTINGEN
Hoe wordt een partiële splitsing fiscaal behandeld?
Wanneer een vennootschap verschillende activiteiten uitoefent en/of onroerende goederen bezit, kan het op een bepaald moment nuttig zijn, bv. in het licht van een toekomstige overname, om het bedrijf te herstructureren door sommige activiteiten of de onroerende goederen onder te brengen in een afzonderlijke vennootschap. Dat kan eventueel gerealiseerd worden met een partiële splitsing. Wat zijn daarvoor de belangrijkste regels op het vlak van de inkomstenbelastingen, de btw en de registratierechten?
PERSONEEL
Eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen: hoever kan de bedrijfsleider gaan?
Kan het bedrijf in de loop van de arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden van u en uw collega’s eenzijdig wijzigen? Maakt het een verschil uit om welke wijziging het gaat? Kunt u in de arbeidsovereenkomst afspraken maken over de mogelijkheid om de modaliteiten van de arbeidsovereenkomst aan te passen? Wat is het risico als het bedrijf toch overgaat tot een verboden wijziging? Wat zijn de rechten van het bedrijf als een werknemer ten onrechte een toegelaten eenzijdige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden in vraag stelt?
PERSONEEL - SOCIALE BIJDRAGEN
Auteursrechten en loonconversie: nieuwste inzichten op het vlak van RSZ
Met de nieuwste administratieve instructies van de RSZ van 2 oktober 2023 is er opnieuw wat meer duidelijkheid gekomen omtrent de toepassing van loonconversie en de vrijstelling van RSZ voor de vergoeding auteursrechten. Ook heeft de RSZ onlangs in een individueel standpunt een positie ingenomen omtrent wanneer men van loonconversie spreekt. Desondanks zijn er meer nieuwe vragen gerezen dan dat er antwoorden gekomen zijn. Op dit alles gaan we in dit advies verder in.
RECHT
Welke schadevergoeding kunt u vragen als de klant of de leverancier het contract annuleert?
Kunt u in plaats van de uitvoering in natura ook een schadevergoeding vragen van een klant die het contract achteraf annuleert? Op welke vergoeding kunt u in zo’n geval precies aanspraak maken? Kunt u in de overeenkomst die u met de klant sluit of in uw algemene voorwaarden overeenkomen hoe hoog de schadevergoeding zal zijn? Kunt u daarbij afspreken dat u als vergoeding het voorschot mag houden dat de klant betaalde? Gelden er verschillende regels naargelang u zakendoet met een andere onderneming, dan wel met een consument?
PERSONEEL - VARIA
Vervanging feestdagen 2024 vastleggen voor 15.12.2023!
Wettelijke feestdagen die op een zondag of een andere inactiviteitsdag vallen (meestal een zaterdag in geval van een vijfdaagse werkweek), moet u in hetzelfde kalenderjaar vervangen door een activiteitsdag. Welke opties heeft u voor 2024?
BELASTINGEN - DAGVERGOEDINGEN
Hogere binnenlandse dagvergoeding vanaf 01.12.2023!
Het maximale bedrag dat u als zgn. binnenlandse dagvergoeding kunt uitkeren, verhoogt vanaf 1 december 2023. We zetten even alles op een rij, dan bent u weer helemaal mee.
ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP
Vennootschapsbijdrage: nieuwe regels sinds 2023!
Uw vennootschap moet in principe elk jaar een sociale bijdrage betalen aan uw sociaal verzekeringsfonds. Sinds dit jaar zijn er een paar zaken gewijzigd. Hoe zit dat precies?