€ 315,00 incl. btw € 297,17 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
Proefaanbod wordt verlengd tot een betalend jaarabonnement indien niet opgezegd vóór het einde van de 3 maanden
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Tips & Advies Financieel en boekhoudkundig beheer

Voor wie eindverantwoordelijke is voor boekhouding, btw en alle financiële en fiscale aspecten

Adviesbrief | Jaargang 7 - 11 nummers per jaar | België
Beschrijving

Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket als verantwoordelijke voor de boekhouding efficiënt uit te voeren
 • om een antwoord te krijgen op (complexe) boekhoudtechnische vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om contracten op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Indien u inschrijft op een gratis proefperiode, houd er rekening mee dat als u uw abonnement niet opzegt voor het einde van de proefperiode (3 maanden gratis), het automatisch wordt verlengd als een betalend jaarabonnement. 


Voor wie ?

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de verantwoordelijke voor de boekhouding in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die een antwoord zoekt op (complexe) boekhoudtechnische vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die zijn inbreng wil hebben het sluiten van contacten
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de boekhoudtechnische gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de verantwoordelijke van de boekhouding optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Extra's

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Adviesbrief
EAN / ISSN vltabhal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Ja
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
 • Actualiteit
  • Artsen
  • Bedrijfswagen
  • Belastingen
  • Boekhouding
  • Bouw
  • Btw
  • Eenmanszaken
  • Financieel & bankzaken
  • Internet
  • Kleinhandel&Horeca
  • Personeel
  • Recht
  • Vastgoed
  • Vennootschap
  • Verzekeringen
  • Vrije beroepers
  • Zelfstandigen
 • Bank
  • Bankkosten
  • Borg
  • Financiering
  • Hypotheek
  • Interesten
  • Krediet
  • Lenen
  • Rekeningen
  • Waarborg
  • Varia
 • Belastingen
  • Afschrijvingen
  • Autokosten
  • Auto via vennootschap
  • Bankgeheim
  • Bedrijfswagen
  • Beroepskosten
  • Boekhouding
  • Buitenland
  • Cliënteel
  • Controle
  • Dagvergoedingen
  • Dienstencheques
  • Dividend
  • Energieaftrek
  • Erfpacht
  • Financiële activa & beleggingen
  • Geld uit uw vennootschap halen
  • Gesplitste aankoop
  • Groepsverzekering
  • Huur
  • Interesten
  • Interne pensioenvoorziening
  • Investeringsaftrek
  • IPT
  • Lenen
  • Levensverzekering
  • Lijfrente
  • Liquidatiebonus
  • Loon
  • Maaltijdcheques
  • Meerwaarden
  • Motor
  • Notionele interestaftrek
  • Onkostenvergoeding
  • Onroerende voorheffing
  • Onroerend goed
  • Opstalrecht
  • Overgedragen verliezen
  • Pensioenopbouw
  • Pensioensparen
  • Privérekeningen
  • Procedure
  • Rekening-courant
  • Relatiegeschenken
  • Restaurantkosten
  • Roerende voorheffing
  • Tantième
  • Tweede verblijf
  • VAPZ
  • Voordeel van alle aard
  • Vruchtgebruik
  • Woningfiscaliteit
  • Varia
 • Beleggen
  • Aandelen
  • Beurstaks
  • Bevaks
  • Beveks
  • Cash
  • Dividend
  • Fondsen
  • Goud
  • Groeilanden
  • Interesten
  • Internet
  • Kosten
  • Obligaties
  • Onroerend goed
  • Pensioensparen
  • Premietaks
  • Rendement
  • Risicospreiding
  • Roerende voorheffing
  • Spaarboekje
  • Tak 21
  • Tak 23
  • Tak 26
  • Termijnrekening
  • Vermogensbeheer
  • Vreemde munten
  • Varia
 • Boekhouding
  • Belastingen
  • Bewaartermijn
  • Controle
  • Eigen vermogen
  • IFRS
  • Interne controle
  • Jaarafsluiting
  • Jaarrekening
  • Kostprijsberekening
  • Overlopende rekeningen
  • Resultaatbepaling
  • Schulden
  • Vaste activa
  • Voorzieningen
  • Waardering activa
  • Waardering passiva
  • Varia
 • Btw
  • Aftrekbare btw
  • Auto
  • Btw-aangifte
  • Btw-afrekening
  • Btw-berekening
  • Btw-controle
  • Btw-listing
  • Btw-plicht
  • Btw-tarief
  • Btw verlegd
  • Diensten
  • Factuur
  • Geschillen en betwistingen
  • Herziening btw
  • Intracommunautaire verwerving
  • Invoer
  • Levering
  • Onroerend goed
  • Recht op btw-aftrek
  • Specifieke regimes
  • Varia
 • Coronavirus
  • Actualiteit
 • Financieel
  • Auto
  • Franchising
  • Jaarrekening
  • Leasing
  • Sociale bijdragen
  • Subsidies
  • Ziekenfonds
  • Varia
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten
  • Bankzaken
  • Bedrijfspand huren
  • Bedrijfspand kopen
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Btw
  • Facturatie
  • Investeringen
  • Klanten
  • Leningen/kredieten/leasing
  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Voorafbetalen
 • Gestart met een vennootschap
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering/IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Overdracht vennootschap
  • Aandelen
  • Huurcontract
  • Kinderen
  • Onroerend goed
  • Personeel
  • Successierechten
  • Verkoop
  • Waardebepaling
  • Varia
 • Pensioen
  • Buitenland
  • Groepsverzekering
  • Interne pensioenvoorziening
  • IPT
  • Kapitaal
  • Levensverzekering
  • Pensioenleeftijd
  • Pensioenopbouw
  • Pensioensparen
  • Toegelaten arbeid
  • VAPZ
  • Wettelijk pensioen
  • Varia
 • Personeel
  • Arbeidsreglement
  • Bedrijfswagen
  • Bonus
  • Fiscaal
  • Groepsverzekering
  • Interim
  • Loonkosten
  • Maaltijdcheques
  • Ontslag
  • Opzeg
  • Ouderschapsverlof
  • Proefperiode
  • Sociale bijdragen
  • Subsidies
  • Tijdskrediet
  • Vakantie
  • Zwangerschap
  • Varia
 • Recht
  • Aansprakelijkheid
  • Auto
  • Bewijs
  • Contract
  • Deskundigenonderzoek
  • Echtscheiding
  • Erfrecht
  • Factuur
  • Faillissement
  • Garantie
  • Huwelijkvermogensrecht
  • Internet
  • Kopen
  • Lenen
  • Levering
  • Privacy
  • Slechte betalers
  • (Ver)bouwen
  • Verjaring
  • Varia
 • Vastgoed
  • Huur
  • Kosten
  • Mede-eigendom
  • Onroerende leasing
  • Patrimoniumvennootschap
  • Varia
 • Vennootschap
  • Aandelen
  • Auto via vennootschap
  • Bestuur
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Boekhouding
  • Conflictsituaties
  • Dividend
  • Jaarrekening
  • Kapitaal
  • Managementvennootschap
  • Onroerend goed
  • Opvolging
  • Statuten
  • Subsidies
  • Vennootschapsvorm
  • Vruchtgebruik
  • Varia
 • Verzekeringen
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Autoverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Brandverzekering
  • Rechtsbijstand
  • Varia
Recenste nummer
ACTUALITEIT - BELASTINGEN
Referentievoeten voor leningen toegestaan in 2022 zijn bekend!
Als uw vennootschap een lening toekent aan haar bedrijfsleider of aan een werknemer, dan is er sprake van een belastbaar voordeel wanneer de verschuldigde rente lager ligt dan de referentievoet. Hoeveel bedragen die referentievoeten voor inkomstenjaar 2022?
RECHT
Uw algemene voorwaarden aanpassen aan het nieuwe verbintenissenrecht?
Moet u nu uw algemene voorwaarden aanpassen aan het nieuwe verbintenissenrecht dat op 1 januari 2023 in werking getreden is? Welke aanpassingen kunt u dan zoal aanbrengen? Is het mogelijk om dat allemaal zelf te doen of doet u daarvoor beter een beroep op de diensten van een advocaat of jurist? Wat zegt de nieuwe wet over de tegenstrijdigheid van algemene voorwaarden als elke contractspartij andere algemene voorwaarden heeft?
VERZEKERINGEN
Uw cyberrisico’s verzekeren?
De recente gebeurtenissen in Antwerpen tonen aan dat niemand veilig is voor cyberrisico’s. Als u met zo’n probleem geconfronteerd wordt, kan de schade enorm oplopen. Is een verzekering tegen cyberrisico’s dan nuttig? Hoe kan die verzekering helpen? Welke dekkingen zijn van belang? Welke maatregelen moet u in elk geval zelf nemen om een minimum aan bescherming te voorzien?
RECHT
Zelf de pen vasthouden bij het opmaken van een contract op maat?
Bij het sluiten van een belangrijke overeenkomst met een klant, leverancier of dienstverlener werkt u het best met een contract op maat. Waarom is het beter om in dat geval zelf ‘de pen te houden’? Wat kost het als u voor de opmaak van zo’n overeenkomst een beroep doet op een advocaat? Welke zaken vermeldt u het best in zo’n overeenkomst? Hoe gaat u te werk als u toch een uitgewerkt contractvoorstel krijgt van de andere partij?
PERSONEEL - LOONKOSTEN
Hoe kostneutraal is de vierdagenwerkweek?
Spoiler alert: niet. Het is contra-intuïtief. En toch, de 40 urenwerkweek gespreid over vier werkdagen (hierna ‘vierdagenwerkweek’) is duurder voor de werkgever. Bovendien verdienen werknemers die per uur betaald worden (doorgaans arbeiders) op jaarbasis minder, omdat ze in een vierdagenwerkweek nu eenmaal minder uren presteren. Hoe dat komt? Wel, vaak wordt er één niet te onderschatten factor uit de vergelijking gehaald: de feestdagen. In dit advies gaan we daar dieper op in.
BTW - HERZIENING BTW
Hoeveel btw aanrekenen en herzien bij verkoop van een auto uit uw wagenpark?
Bent u btw-plichtig en verkoopt u een auto, dan moet u niet alleen btw aanrekenen op slechts de helft van de verkoopprijs, maar heeft u in bepaalde gevallen ook nog recht op een bijkomende aftrek van btw. Hoe zit dat precies?
ACTUALITEIT - BOEKHOUDING
Interestvoet bij laattijdige betaling in 2023!
PERSONEEL - FISCAAL
Nieuwe lijst buitenlandse dagvergoedingen!
Indien uw collega’s voor zaken naar het buitenland gaan, kunt u de kleine kosten forfaitair terugbetalen. Sinds 15 februari 2023 is dat soms wat meer...