€ 315,00 incl. btw € 297,17 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Tips & Advies Financieel en boekhoudkundig beheer

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Adviesbrief | Jaargang 7 - 11 nummers per jaar | België
Beschrijving

Tips & Advies Financieel en boekhoudkundig beheer is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket als financieel verantwoordelijke  efficiënt uit te voeren
 • om een antwoord te krijgen op (complexe) boekhoudtechnische vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om contracten op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Voor wie ?

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die een antwoord zoekt op (complexe) boekhoudtechnische vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die zijn inbreng wil hebben het sluiten van contacten
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de boekhoudtechnische gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke  optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Extra's

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Adviesbrief
EAN / ISSN vltabhal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Ja
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
 • Actualiteit
  • Artsen
  • Bedrijfswagen
  • Belastingen
  • Boekhouding
  • Bouw
  • Btw
  • Eenmanszaken
  • Financieel & bankzaken
  • Internet
  • Kleinhandel&Horeca
  • Personeel
  • Recht
  • Vastgoed
  • Vennootschap
  • Verzekeringen
  • Vrije beroepers
  • Zelfstandigen
 • Bank
  • Bankkosten
  • Borg
  • Financiering
  • Hypotheek
  • Interesten
  • Krediet
  • Lenen
  • Rekeningen
  • Waarborg
  • Varia
 • Belastingen
  • Afschrijvingen
  • Autokosten
  • Auto via vennootschap
  • Bankgeheim
  • Bedrijfswagen
  • Beroepskosten
  • Boekhouding
  • Buitenland
  • Cliënteel
  • Controle
  • Dagvergoedingen
  • Dienstencheques
  • Dividend
  • Energieaftrek
  • Erfpacht
  • Financiële activa & beleggingen
  • Geld uit uw vennootschap halen
  • Gesplitste aankoop
  • Groepsverzekering
  • Huur
  • Interesten
  • Interne pensioenvoorziening
  • Investeringsaftrek
  • IPT
  • Lenen
  • Levensverzekering
  • Lijfrente
  • Liquidatiebonus
  • Loon
  • Maaltijdcheques
  • Meerwaarden
  • Motor
  • Notionele interestaftrek
  • Onkostenvergoeding
  • Onroerende voorheffing
  • Onroerend goed
  • Opstalrecht
  • Overgedragen verliezen
  • Pensioenopbouw
  • Pensioensparen
  • Privérekeningen
  • Procedure
  • Rekening-courant
  • Relatiegeschenken
  • Restaurantkosten
  • Roerende voorheffing
  • Tantième
  • Tweede verblijf
  • VAPZ
  • Voordeel van alle aard
  • Vruchtgebruik
  • Woningfiscaliteit
  • Varia
 • Beleggen
  • Aandelen
  • Beurstaks
  • Bevaks
  • Beveks
  • Cash
  • Dividend
  • Fondsen
  • Goud
  • Groeilanden
  • Interesten
  • Internet
  • Kosten
  • Obligaties
  • Onroerend goed
  • Pensioensparen
  • Premietaks
  • Rendement
  • Risicospreiding
  • Roerende voorheffing
  • Spaarboekje
  • Tak 21
  • Tak 23
  • Tak 26
  • Termijnrekening
  • Vermogensbeheer
  • Vreemde munten
  • Varia
 • Boekhouding
  • Belastingen
  • Bewaartermijn
  • Controle
  • Eigen vermogen
  • IFRS
  • Interne controle
  • Jaarafsluiting
  • Jaarrekening
  • Kostprijsberekening
  • Overlopende rekeningen
  • Resultaatbepaling
  • Schulden
  • Vaste activa
  • Voorzieningen
  • Waardering activa
  • Waardering passiva
  • Varia
 • Btw
  • Aftrekbare btw
  • Auto
  • Btw-aangifte
  • Btw-afrekening
  • Btw-berekening
  • Btw-controle
  • Btw-listing
  • Btw-plicht
  • Btw-tarief
  • Btw verlegd
  • Diensten
  • Factuur
  • Geschillen en betwistingen
  • Herziening btw
  • Intracommunautaire verwerving
  • Invoer
  • Levering
  • Onroerend goed
  • Recht op btw-aftrek
  • Specifieke regimes
  • Varia
 • Coronavirus
  • Actualiteit
 • Financieel
  • Auto
  • Franchising
  • Jaarrekening
  • Leasing
  • Sociale bijdragen
  • Subsidies
  • Ziekenfonds
  • Varia
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten
  • Bankzaken
  • Bedrijfspand huren
  • Bedrijfspand kopen
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Btw
  • Facturatie
  • Investeringen
  • Klanten
  • Leningen/kredieten/leasing
  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Voorafbetalen
 • Gestart met een vennootschap
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering/IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Overdracht vennootschap
  • Aandelen
  • Huurcontract
  • Kinderen
  • Onroerend goed
  • Personeel
  • Successierechten
  • Verkoop
  • Waardebepaling
  • Varia
 • Pensioen
  • Buitenland
  • Groepsverzekering
  • Interne pensioenvoorziening
  • IPT
  • Kapitaal
  • Levensverzekering
  • Pensioenleeftijd
  • Pensioenopbouw
  • Pensioensparen
  • Toegelaten arbeid
  • VAPZ
  • Wettelijk pensioen
  • Varia
 • Personeel
  • Arbeidsreglement
  • Bedrijfswagen
  • Bonus
  • Fiscaal
  • Groepsverzekering
  • Interim
  • Loonkosten
  • Maaltijdcheques
  • Ontslag
  • Opzeg
  • Ouderschapsverlof
  • Proefperiode
  • Sociale bijdragen
  • Subsidies
  • Tijdskrediet
  • Vakantie
  • Zwangerschap
  • Varia
 • Recht
  • Aansprakelijkheid
  • Auto
  • Bewijs
  • Contract
  • Deskundigenonderzoek
  • Echtscheiding
  • Erfrecht
  • Factuur
  • Faillissement
  • Garantie
  • Huwelijkvermogensrecht
  • Internet
  • Kopen
  • Lenen
  • Levering
  • Privacy
  • Slechte betalers
  • (Ver)bouwen
  • Verjaring
  • Varia
 • Vastgoed
  • Huur
  • Kosten
  • Mede-eigendom
  • Onroerende leasing
  • Patrimoniumvennootschap
  • Varia
 • Vennootschap
  • Aandelen
  • Auto via vennootschap
  • Bestuur
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Boekhouding
  • Conflictsituaties
  • Dividend
  • Jaarrekening
  • Kapitaal
  • Managementvennootschap
  • Onroerend goed
  • Opvolging
  • Statuten
  • Subsidies
  • Vennootschapsvorm
  • Vruchtgebruik
  • Varia
 • Verzekeringen
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Autoverzekering
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Brandverzekering
  • Rechtsbijstand
  • Varia
Recenste nummer
ACTUALITEIT - BOEKHOUDING
Digitale b2b-facturatie verplicht vanaf 1 januari 2026
Minister van Financiën Vincent Van Peteghem bereikte in de ministerraad een akkoord over de verplichte invoering van digitale en gestructureerde facturatie tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026. Wat betekent dat voor u?
RECHT
Voortaan ook met aankoopvoorwaarden werken?
Heeft het nut dat het bedrijf naast zijn verkoopvoorwaarden ook eigen aankoopvoorwaarden hanteert? Wat zet u daar dan het best allemaal in? Zijn er wettelijke grenzen aan de clausules die u in dergelijke voorwaarden kunt opnemen? Hoe zorgt u ervoor dat u uw aankoopvoorwaarden bij een discussie met uw leverancier ook kunt laten gelden? Welke voorwaarden gelden als die van uw leverancier en die van u tegenstrijdig zijn?
BELASTINGEN
Gespreide taxatie van meerwaarden: aandachtspunten inzake de herbelegging
Meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa kunnen gespreid belast worden als de verkoopwaarde of schadevergoeding herbelegd wordt. Welke activa komen in aanmerking als herbelegging en hoe moeten ze aangeschaft worden? Kunt u nog terugkomen op de keuze voor een bepaalde investering als herbelegging en wat gebeurt er met de herbeleggingsactiva van een vennootschap die gesplitst wordt?
PERSONEEL
Hoe een werknemer correct ontslaan om dringende reden?
Binnen welke termijn moet het bedrijf een werknemer ontslaan als de bedrijfsleider meent dat er sprake is van een dringende reden tot ontslag? Moeten dan meteen de redenen voor het ontslag meegedeeld worden of heeft u daar een extra termijn voor? Hoe uitvoerig moet het ontslag gemotiveerd worden? Moet u de werknemer ook horen voordat u tot het ontslag overgaat? En wat riskeert het bedrijf precies als het zich niet houdt aan deze voorschriften?
BTW
Welk btw-regime is van toepassing over verhuur?
Een bedrijfsleider heeft geïnvesteerd in vastgoed om te verhuren. Het gaat om diverse types van vastgoed, met name woningen en appartementen bestemd voor langdurige verhuur, vakantiewoningen voor kort verblijf, garages en parkeerplaatsen en tot slot opslagplaatsen en magazijnen. Welk btw-regime is over die verhuringen van toepassing? Wat is er voor de verhuurder van belang en waarop moet hij letten?
PERSONEEL - BEDRIJFSWAGEN
Hoeveel CO2 -taks op bedrijfswagens in 2024?
Wanneer uw collega een bedrijfswagen ter beschikking krijgt en hij die auto ook voor privédoeleinden mag gebruiken, moet de vennootschap daarop een solidariteitsbijdrage (CO2 -taks) aan de RSZ betalen. Hoeveel bedraagt die CO2 -taks vanaf 2024? En wanneer is de CO2 -taks eigenlijk van toepassing?
BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN
Eerste verhoogde aanbetaling leasing: meteen fiscaal aftrekbaar?
Bij renting wordt vaak contractueel overeengekomen om een eerste verhoogde aanbetaling (‘down payment’) te doen naast de periodieke leasevergoedingen. Moet die verhoogde aanbetaling boekhoudkundig gespreid in resultaat genomen worden over de overeengekomen duur van de overeenkomst of is het mogelijk om de volledige eerste betaling boekhoudkundig meteen geheel in resultaat te nemen in het eerste jaar? Wat zegt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen daarover? En hoe zit dat dan fiscaal gezien? De Rulingcommissie werd daarover onlangs bevraagd.