€ 455,01 incl. btw € 429,25 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
Proefaanbod wordt verlengd tot een betalend jaarabonnement indien niet opgezegd vóór het einde van de 3 maanden
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Tips & Advies Personeel

Veertiendaagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel

Adviesbrief | Jaargang 29 - 22 nummers per jaar | België
Beschrijving

Tips & Advies Personeel is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om juridisch veilig te werken met personeel
 • om problemen met personeel te vermijden
 • om problemen met personeel efficiënt op te lossen
 • om kostenbewust met uw personeel om te gaan
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw bedrijfsleider, het sociaal secretariaat, ...
 • om meer tijd over te houden om te motiveren en te stimuleren

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Indien u inschrijft op een gratis proefperiode, houd er rekening mee dat als u uw abonnement niet opzegt voor het einde van de proefperiode (3 maanden gratis), het automatisch wordt verlengd als een betalend jaarabonnement. 


Voor wie ?

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de verantwoordelijke voor personeelszaken

 • die juridisch veilig wil werken met personeel
 • die problemen met personeel wil vermijden
 • die problemen met personeel efficiënt wil oplossen
 • die kostenbewust met zijn personeel wil omgaan
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die met kennis van zaken wil overleggen met de bedrijfsleider, het sociaal secretariaat, ...
 • die meer tijd wil overhouden om te motiveren en te stimuleren

de sociaalrechtelijk adviseur, het sociaal secretariaat

 • die de personeelsverantwoordelijke optimaal wil begeleiden met tips, adviezen en oplossingen

Extra's

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Adviesbrief
EAN / ISSN vltapsal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Ja
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
 • Aansprakelijkheid
  • Werkgever
  • Werknemer
  • Varia
 • Aanwerven
  • Adverteren
  • Arbeidsovereenkomst
  • Rekruteren
  • Sollicitanten
  • Varia
 • Actualiteit
  • Artsen
  • Bedrijfswagen
  • Belastingen
  • Boekhouding
  • Bouw
  • Btw
  • Eenmanszaken
  • Financieel & bankzaken
  • Internet
  • Kleinhandel&Horeca
  • Personeel
  • Recht
  • Vastgoed
  • Vennootschap
  • Verzekeringen
  • Vrije beroepers
  • Zelfstandigen
 • Afwezigheidsdagen
  • Familiaal verlof
  • Feestdagen
  • Klein verlet
  • Varia
 • Arbeidsduur
  • Deeltijdse arbeid
  • Inhaalrust
  • Overuren
  • Uurrooster
  • Varia
 • Arbeidsongeschiktheid
  • Aangepast werk
  • Absenteïsme
  • Arbeidsongeval
  • Beroepsziekte
  • Controle
  • Gewaarborgd loon
  • Ongeval
  • Ontslag
  • Ziekte
  • Zwangerschap
  • Varia
 • Arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Bepaalde duur
  • Clausules
  • Deeltijdse overeenkomst
  • Onbepaalde duur
  • Proefperiode
  • Vervangingsovereenkomst
  • Varia
 • Bedrijfswagen
  • Carpolicy
  • CO2-taks
  • Fiscaal voordeel
  • Fiscale aftrek
  • Leasing
  • Privégebruik
  • Rijgeschiktheidsattest
  • Verkeersboete
  • Varia
 • Controle van het personeel
  • Camera
  • Internet & e-mail
  • Varia
 • Coronavirus
  • Actualiteit
 • Crisismaatregelen
  • Arbeidsorganisatie
  • Ontslaan
 • Documenten i.v.m. personeel
  • Arbeidsreglement
  • Arbeidsvergunning
  • Fiscale fiche
  • Individuele rekening
  • Loonfiche
  • Mobiliteitsverslag
  • Sociale balans
  • Varia
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten
  • Bankzaken
  • Bedrijfspand huren
  • Bedrijfspand kopen
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Btw
  • Facturatie
  • Investeringen
  • Klanten
  • Leningen/kredieten/leasing
  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Voorafbetalen
 • Gestart met een vennootschap
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering/IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Inspectie
  • Fiscus
  • RSZ
  • Sociale Inspectie
  • Sociale wetten
  • Welzijn op het werk
  • Varia
 • Jaarlijkse vakantie
  • Extralegale dagen
  • Jeugdvakantie
  • Onbetaald verlof
  • Seniorvakantie
  • Vakantiedagen
  • Vakantiegeld
  • Varia
 • Kinderbijslag
  • Extralegale
  • Wettelijke
 • Loon
  • Alternatief belonen
  • Barema's
  • Bedrijfsfiets
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Belastingaangifte
  • Beslag & overdracht
  • Bonusplannen
  • Commissieloon
  • Ecocheques
  • Eindejaarsgeschenken
  • Eindejaarspremie
  • Gewaarborgd loon
  • Groepsverzekering
  • Indexaties
  • Lening
  • Loonachterstal
  • Loonkosten
  • Maaltijdcheques
  • Onkostenvergoeding
  • Pc-privéplan
  • Premies
  • Sport - en cultuurcheques
  • Variabel loon
  • Voorschot
  • Woon-werkvergoeding
  • Varia
 • Onderbreking loopbaan
  • Ouderschapsverlof
  • Tijdskrediet
  • Varia
 • Ontslag
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Collectief Ontslag
  • Dadingen en schikkingen
  • Dringende reden
  • Formule Claeys
  • Impliciet ontslag
  • Ontslagbescherming
  • Ontslagbrief
  • Ontslagmotief
  • Opzeg door de werknemer
  • Opzeggingstermijn
  • Opzeggingsvergoeding
  • Outplacement
  • Rechtsmisbruik
  • Sollicitatieverlof
  • Vrijstelling van prestaties
  • Willekeurig ontslag
  • Varia
 • Opleiding
  • Educatief verlof
  • Scholingsbeding
  • Subsidies
  • Varia
 • Pensioen
  • Brugpensioen
  • Extralegaal pensioen
  • Wettelijk pensioen
  • Varia
 • Personeelsbeleid
  • Absenteïsme
  • Rekruteren
  • Varia
 • Personeelskosten
  • Sabam
 • RSZ
  • RSZ-bijdragen
  • RSZ-inspectie
  • RSZ-verminderingen
  • RSZ-verplichtingen
  • Varia
 • Sectorale reglementering
  • CAO's
  • Varia
 • Sociaal secretariaat
  • Aansprakelijkheid
  • Communicatie
  • Tarieven
  • Varia
 • Stagiairs
  • IBO
  • Schoolstagiairs
  • Startbanen
  • Varia
 • Subsidies
  • Fiscale subsidies
  • Opleidingssubsidies
  • RSZ-verminderingen
  • Vlaamse subsidies
  • Varia
 • Vakbond
  • Comité voor veiligheid & gezondheid
  • Ondernemingsraad
  • Sociale verkiezingen
  • Staken
  • Vakbondsafvaardiging
  • Varia
 • Veiligheid & gezondheid op het werk
  • Externe dienst preventie & bescherming op het werk
  • Gezondheid
  • Pesten op het werk
  • Veiligheid
  • Varia
 • Verzekeringen
  • Arbeidsongeval
  • BA-uitbating
  • Groepsverzekering
  • Hospitalisatieverzekering
  • Invaliditeitsverzekering
  • Varia
 • VZW
  • Aansprakelijkheid
  • Activiteiten & events
  • Actualiteit
  • Belastingen
  • Bestuur
  • Boekhouding
  • Btw
  • Giften
  • Schenkingen & legaten
  • Sponsoring
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Vrijwilligers
  • Werking 
 • Websites i.v.m. personeel
  • Documenten
  • Loon
  • Varia
 • Werkloosheid
  • Economische werkloosheid
  • RVA
  • Stempelgeld
 • Werknemersstatuut
  • Arbeiders
  • Bedienden
  • Handelsvertegenwoordigers
  • Kaderpersoneel
  • Schijnzelfstandigheid
  • Studentenarbeid
  • Thuiswerk
  • Uitzendarbeid
  • Varia
Recenste nummer
LOON - ALTERNATIEF BELONEN
Fietsvergoeding, maar ook helm of trui?
Stel, u kent uw werknemer een fietsvergoeding toe voor zijn woon-werkverkeer. Mag u hem dan ook nog bv. een fietshelm, een fietstrui of een fietstas toekennen of is dat ‘inbegrepen’ bij die vergoeding?
ONTSLAG - ONTSLAGMOTIEF
Kunt u de GPS-tracking gebruiken als bewijs van fraude?
Stel, u vermoedt dat een werknemer ‘prikfraude’ pleegt en dus minder uren werkt dan hij aangeeft. Mag u de gegevens van de GPS-tracking van de bedrijfswagen dan gebruiken als bewijs daarvan? Of is dat in strijd met het recht op privacy?
SUBSIDIES - FISCALE SUBSIDIES
Uw loonkost verhoogt, want de ploegenpremie is te laag?
Een werkgever stelde vast dat zijn loonkost aanzienlijk toegenomen was. Volgens zijn sociaal secretariaat kwam dat doordat de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid niet meer toegepast werd. Zijn ploegensysteem voldeed immers niet langer aan de voorwaarden. Is daar iets aan te doen?
JOBSTUDENT - FISCAAL
Blijft jobstudent met 600 uur fiscaal ten laste van ouders?
Vanaf dit jaar mag een student tot 600 uur werken zonder RSZ-bijdragen te moeten betalen. Blijft die student dan ook nog wel fiscaal ten laste van zijn ouders?
wettelijke kinderbijslag
Jobstudenten en behoud kinderbijslag in de drie gewesten
Sinds 1 januari 2023 werd het federale jaarlijkse quotum voor studentenarbeid verhoogd van 475 naar 600 uur per jaar. Heeft dat voor de ouders van de jobstudenten gevolgen voor de sinds enige jaren geregionaliseerde ‘kinderbijslag’?
ONDERBREKING LOOPBAAN - OUDERSCHAPSVERLOF
Periode thuisblijven of minder werken voor de kinderen?
Stel, uw werknemer wil een bepaalde periode thuisblijven of minder werken voor de kinderen. Neemt hij dan het best ouderschapsverlof (OV) of tijdskrediet (TK)met het motief ‘zorg voor een kind’? Is het van belang dat de werknemer voor 1 juni 2023 een aanvraag indient?
ONTSLAG - OPZEGGINGSVERGOEDING
Geldt de verkorte opzeg vanaf 65 jaar ook bij direct ontslag?
Er bestaat een verkorte opzeg die u kunt toepassen indien uw werknemers de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Een abonnee vroeg ons of die verkorte opzeg ook toegepast kan worden bij een ontslag op staande voet waarbij u een opzeggingsvergoeding betaalt. Hoe zit dat precies in elkaar?
OPLEIDING - VARIA
Opleidingsplan gewoon zelf bijhouden
DOCUMENTEN I.V.M. PERSONEEL - VARIA
Speciaal personeelsregister voor interims?