€ 418,70 incl. btw € 395,00 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Tips & Advies Personeel

Veertiendaagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel

Adviesbrief | Jaargang 29 - 22 nummers per jaar | België
Beschrijving

Tips & Advies Personeel is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om juridisch veilig te werken met personeel
 • om problemen met personeel te vermijden
 • om problemen met personeel efficiënt op te lossen
 • om kostenbewust met uw personeel om te gaan
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw bedrijfsleider, het sociaal secretariaat, ...
 • om meer tijd over te houden om te motiveren en te stimuleren

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Voor wie ?

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de verantwoordelijke voor personeelszaken

 • die juridisch veilig wil werken met personeel
 • die problemen met personeel wil vermijden
 • die problemen met personeel efficiënt wil oplossen
 • die kostenbewust met zijn personeel wil omgaan
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die met kennis van zaken wil overleggen met de bedrijfsleider, het sociaal secretariaat, ...
 • die meer tijd wil overhouden om te motiveren en te stimuleren

de sociaalrechtelijk adviseur, het sociaal secretariaat

 • die de personeelsverantwoordelijke optimaal wil begeleiden met tips, adviezen en oplossingen

Extra's

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Adviesbrief
EAN / ISSN vltapsal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Ja
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
 • Aansprakelijkheid
  • Werkgever
  • Werknemer
  • Varia
 • Aanwerven
  • Adverteren
  • Arbeidsovereenkomst
  • Rekruteren
  • Sollicitanten
  • Varia
 • Actualiteit
  • Artsen
  • Bedrijfswagen
  • Belastingen
  • Boekhouding
  • Bouw
  • Btw
  • Eenmanszaken
  • Financieel & bankzaken
  • Internet
  • Kleinhandel&Horeca
  • Personeel
  • Recht
  • Vastgoed
  • Vennootschap
  • Verzekeringen
  • Vrije beroepers
  • Zelfstandigen
 • Afwezigheidsdagen
  • Familiaal verlof
  • Feestdagen
  • Klein verlet
  • Varia
 • Arbeidsduur
  • Deeltijdse arbeid
  • Inhaalrust
  • Overuren
  • Uurrooster
  • Varia
 • Arbeidsongeschiktheid
  • Aangepast werk
  • Absenteïsme
  • Arbeidsongeval
  • Beroepsziekte
  • Controle
  • Gewaarborgd loon
  • Ongeval
  • Ontslag
  • Ziekte
  • Zwangerschap
  • Varia
 • Arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Bepaalde duur
  • Clausules
  • Deeltijdse overeenkomst
  • Onbepaalde duur
  • Proefperiode
  • Vervangingsovereenkomst
  • Varia
 • Bedrijfswagen
  • Carpolicy
  • CO2-taks
  • Fiscaal voordeel
  • Fiscale aftrek
  • Leasing
  • Privégebruik
  • Rijgeschiktheidsattest
  • Verkeersboete
  • Varia
 • Controle van het personeel
  • Camera
  • Internet & e-mail
  • Varia
 • Coronavirus
  • Actualiteit
 • Crisismaatregelen
  • Arbeidsorganisatie
  • Ontslaan
 • Documenten i.v.m. personeel
  • Arbeidsreglement
  • Arbeidsvergunning
  • Fiscale fiche
  • Individuele rekening
  • Loonfiche
  • Mobiliteitsverslag
  • Sociale balans
  • Varia
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten
  • Bankzaken
  • Bedrijfspand huren
  • Bedrijfspand kopen
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Btw
  • Facturatie
  • Investeringen
  • Klanten
  • Leningen/kredieten/leasing
  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Voorafbetalen
 • Gestart met een vennootschap
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering/IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Inspectie
  • Fiscus
  • RSZ
  • Sociale Inspectie
  • Sociale wetten
  • Welzijn op het werk
  • Varia
 • Jaarlijkse vakantie
  • Extralegale dagen
  • Jeugdvakantie
  • Onbetaald verlof
  • Seniorvakantie
  • Vakantiedagen
  • Vakantiegeld
  • Varia
 • Kinderbijslag
  • Extralegale
  • Wettelijke
 • Loon
  • Alternatief belonen
  • Barema's
  • Bedrijfsfiets
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Belastingaangifte
  • Beslag & overdracht
  • Bonusplannen
  • Commissieloon
  • Ecocheques
  • Eindejaarsgeschenken
  • Eindejaarspremie
  • Gewaarborgd loon
  • Groepsverzekering
  • Indexaties
  • Lening
  • Loonachterstal
  • Loonkosten
  • Maaltijdcheques
  • Onkostenvergoeding
  • Pc-privéplan
  • Premies
  • Sport - en cultuurcheques
  • Variabel loon
  • Voorschot
  • Woon-werkvergoeding
  • Varia
 • Onderbreking loopbaan
  • Ouderschapsverlof
  • Tijdskrediet
  • Varia
 • Ontslag
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Collectief Ontslag
  • Dadingen en schikkingen
  • Dringende reden
  • Formule Claeys
  • Impliciet ontslag
  • Ontslagbescherming
  • Ontslagbrief
  • Ontslagmotief
  • Opzeg door de werknemer
  • Opzeggingstermijn
  • Opzeggingsvergoeding
  • Outplacement
  • Rechtsmisbruik
  • Sollicitatieverlof
  • Vrijstelling van prestaties
  • Willekeurig ontslag
  • Varia
 • Opleiding
  • Educatief verlof
  • Scholingsbeding
  • Subsidies
  • Varia
 • Pensioen
  • Brugpensioen
  • Extralegaal pensioen
  • Wettelijk pensioen
  • Varia
 • Personeelsbeleid
  • Absenteïsme
  • Rekruteren
  • Varia
 • Personeelskosten
  • Sabam
 • RSZ
  • RSZ-bijdragen
  • RSZ-inspectie
  • RSZ-verminderingen
  • RSZ-verplichtingen
  • Varia
 • Sectorale reglementering
  • CAO's
  • Varia
 • Sociaal secretariaat
  • Aansprakelijkheid
  • Communicatie
  • Tarieven
  • Varia
 • Stagiairs
  • IBO
  • Schoolstagiairs
  • Startbanen
  • Varia
 • Subsidies
  • Fiscale subsidies
  • Opleidingssubsidies
  • RSZ-verminderingen
  • Vlaamse subsidies
  • Varia
 • Vakbond
  • Comité voor veiligheid & gezondheid
  • Ondernemingsraad
  • Sociale verkiezingen
  • Staken
  • Vakbondsafvaardiging
  • Varia
 • Veiligheid & gezondheid op het werk
  • Externe dienst preventie & bescherming op het werk
  • Gezondheid
  • Pesten op het werk
  • Veiligheid
  • Varia
 • Verzekeringen
  • Arbeidsongeval
  • BA-uitbating
  • Groepsverzekering
  • Hospitalisatieverzekering
  • Invaliditeitsverzekering
  • Varia
 • VZW
  • Aansprakelijkheid
  • Activiteiten & events
  • Actualiteit
  • Belastingen
  • Bestuur
  • Boekhouding
  • Btw
  • Giften
  • Schenkingen & legaten
  • Sponsoring
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Vrijwilligers
  • Werking 
 • Websites i.v.m. personeel
  • Documenten
  • Loon
  • Varia
 • Werkloosheid
  • Economische werkloosheid
  • RVA
  • Stempelgeld
 • Werknemersstatuut
  • Arbeiders
  • Bedienden
  • Handelsvertegenwoordigers
  • Kaderpersoneel
  • Schijnzelfstandigheid
  • Studentenarbeid
  • Thuiswerk
  • Uitzendarbeid
  • Varia
Recenste nummer
PENSIOEN - BRUGPENSIOEN
SWT (brugpensioen) op de weegschaal
Onlangs was er in de media veel te doen rond het SWT (brugpensioen). Sommige werknemers verwachten dat ze SWT kunnen ‘vragen’ aan hun werkgever. Hoe gaat u daar dan het best mee om?
BEDRIJFSWAGEN - VARIA
Ongeval met de bedrijfswagen: wie betaalt de rekening?
Stel, een werknemer rijdt de bedrijfswagen of -camionette ‘total loss’. Kunt u hem dan vragen om de schade te vergoeden? Het arbeidshof sprak zich onlangs uit over die vraag.
ONTSLAG - VARIA
Een bericht aan de collega’s over het ontslag en privacy
Stel, u ontslaat een van uw werknemers. In dat geval brengt u de collega’s van die werknemer wellicht graag op de hoogte, bv. via intranet. Zet u dat op papier of verspreidt u het digitaal, dan let u het best op dat u binnen de perken van de privacywetgeving blijft. Dat moest een werkgever onlangs ondervinden...
PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN
Tellen maaltijdcheques e.d. mee voor de ‘toegelaten arbeid’?
Stel, een werknemer wil na zijn pensioen nog bij u werken binnen de grenzen van de zgn. toegelaten arbeid. Hoe weet u of hij niet te veel verdient? Moet u om dat te berekenen dan ook de extralegale voordelen meetellen?
VAKBOND - COMITÉ VOOR VEILIGHEID & GEZONDHEID
50 werknemers of meer, maar toch geen CPBW of OR?
Een lezer stelde ons de vraag wat er moet gebeuren indien er onvoldoende werknemersvertegenwoordigers zijn. Een van zijn twee werknemersvertegenwoordigers in het CPBW gaat met pensioen en er zijn geen plaatsvervangers. Moeten er dan tussentijdse verkiezingen georganiseerd worden of moet u bv. een vrijwilliger aanduiden?
VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING
Een maximumgrens voor de groepsverzekering?
Er was heel wat te doen rond de te hoge aanvullende pensioenuitkeringen die sommige ex-parlementsvoorzitters kregen. Hoe zit dat eigenlijk voor werknemers in de groepsverzekering? Bestaan er daar ook maximumgrenzen waar u niet boven mag gaan?
AANWERVING - BUITENLANDSE WERKNEMER
Buitenlandse werknemer werkt bij u via detachering?
Stel, een buitenlandse werknemer is bij u aan de slag via een buitenlandse onderaannemer, de zgn. detachering. Dat dat niet zonder risico is, bleek uit een recent cassatiearrest. Welke aandachtspunten gelden er?
EDUCATIEF VERLOF
Loongrens educatief verlof/VOV verhoogd
FISCAAL - LENING
Lening aan werknemer en fiscale fiche 2022