€ 405,00 incl. btw € 382,08 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Tips & Advies U en uw vennootschap

Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap

Adviesbrief | Jaargang 16 - 22 nummers per jaar | België
Beschrijving

Tips & Advies U en uw vennootschap is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal voordeel te halen uit het werken met een vennootschap
 • om kostenbewust met uw vennootschap om te gaan
 • om elke opportuniteit efficiënt te benutten
 • om optimaal geld uit uw vennootschap te halen
 • om uw privé- en professionele situatie optimaal op elkaar af te stemmen
 • om uw privévermogen af te schermen van professionele risico's
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Voor wie ?

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider van een vennootschap

 • die maximaal voordeel wil halen uit het werken met een vennootschap
 • die kostenbewust met zijn vennootschap wil omgaan
 • die elke opportuniteit efficiënt wil benutten
 • die optimaal geld uit zijn vennootschap wil halen
 • die zijn privé- en professionele situatie optimaal op elkaar wil afstemmen
 • die het privévermogen wil afschermen van professionele risico's
 • die met kennis van zaken wil overleggen met zijn adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die zijn cliënten met een vennootschap optimaal wil begeleiden met tips, adviezen en oplossingen
 • die de juridische en fiscale structuur van een vennootschap efficiënt wil beheren
 • die up-to-date moet blijven met alle wettelijke actualitieit eigen aan een vennootschap

Extra's

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Adviesbrief
EAN / ISSN vltaveal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Ja
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
 • Aandeelhouders
  • Aandeelhoudersovereenkomst
  • Aansprakelijkheid
  • Aantal
  • Conflicten
  • Rechten & plichten
  • Stemrecht
  • Toetreding
  • Uittreding
  • Voorkooprecht
  • Varia
 • Aandelen
  • Aandelen op naam
  • Aandelen op rekening
  • Aandelenregister
  • Andere effecten
  • Categorieën
  • Overdracht
  • Volstorting
  • Voorkooprecht
  • Vruchtgebruik
  • Varia
 • Actualiteit
  • Artsen
  • Bedrijfswagen
  • Belastingen
  • Boekhouding
  • Bouw
  • Btw
  • Eenmanszaken
  • Financieel & bankzaken
  • Internet
  • Kleinhandel&Horeca
  • Personeel
  • Recht
  • Vastgoed
  • Vennootschap
  • Verzekeringen
  • Vrije beroepers
  • Zelfstandigen
 • Algemene vergadering
  • Agenda
  • Bevoegdheden
  • Oproeping
  • Statutenwijziging
  • Stemgedrag
  • Verslagen
  • Varia
 • Bedrijfsleider
  • Aansprakelijkheid
  • Belangenconflict
  • Benoeming
  • Bevoegdheden
  • Ontslag
  • Privéfiscaliteit
  • Rekening-courant
  • Sociaal statuut
  • Varia
 • Btw
  • Aangifte
  • Aftrekbaarheid
  • Autokosten
  • Betaling
  • Factuurvermeldingen
  • Listing
  • Onroerend goed
  • Voorschot
 • Coronavirus
  • Actualiteit
 • Dagelijks bestuur
  • Bevoegdheden
  • Formaliteiten
  • Ontslag & benoeming
  • Samenstelling
  • Vaste vertegenwoordiger
  • Verslagen
  • Varia
 • Doorrekenen van kosten
  • Autokosten
  • Eten & drinken
  • Huisvestingskosten
  • Sociale bijdragen
  • Verzekeringen
  • Varia
 • Extralegaal pensioen
  • Groepsverzekering
  • Individuele pensioentoezegging
  • Interne pensioenvoorziening
  • Pensioensparen
  • Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen
  • Varia
 • Financieel
  • Beleggingen
  • Lening
  • Waarborg
  • Varia
 • Geld uit uw vennootschap halen
  • Auto via vennootschap
  • Dividend
  • Eenmalige operaties
  • Huurinkomsten
  • Interesten
  • Kapitaal
  • Loon
  • Onkostenvergoeding
  • Privé belastbare voordelen
  • Rekening-courant
  • Varia
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten
  • Bankzaken
  • Bedrijfspand huren
  • Bedrijfspand kopen
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Btw
  • Facturatie
  • Investeringen
  • Klanten
  • Leningen/kredieten/leasing
  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Voorafbetalen
 • Gestart met een vennootschap
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering/IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Jaarrekening
  • Goedkeuring
  • Inhoud
  • Neerlegging
  • Varia
 • Kapitaal
  • Alarmbelprocedure
  • Inbreng
  • Kapitaalvermindering
  • Varia
 • Onroerend goed
  • Huur
  • Mede-eigendom
 • Opvolging
  • Behoud van inkomsten
  • Behoud van zeggenschap
  • Bescherming partner
  • Overdracht aan de kinderen
  • Successierechten
  • Verkoop
  • Waardering
  • Varia
 • Privéwoning in vennootschap
  • Btw
  • Erfpacht
  • Herstellingen & onderhoud
  • Recht van opstal
  • Verbouwingen
  • Voordeel huishulp
  • Voordeel verwarming
  • Voordeel woning
  • Vruchtgebruik
  • Varia
 • Vennootschapsbelasting
  • Meerwaarden
  • Tarief
  • Varia
 • Vennootschapsstructuren
  • Dochtervennootschap
  • Fusie
  • Holding
  • Managementvennootschap
  • Patrimoniumvennootschap
  • Splitsing
  • Zustervennootschap
 • Vennootschapsvormen
  • BVBA
  • Comm. V
  • Comm. VA
  • CVBA
  • CVOA
  • Maatschap
  • NV
  • Omvorming
  • VOF
 • Verzekeringen
  • Brand
  • Gewaarborgd inkomen
  • Groepsverzekering
  • Varia
 • VZW
  • Aansprakelijkheid
  • Activiteiten & events
  • Actualiteit
  • Belastingen
  • Bestuur
  • Boekhouding
  • Btw
  • Giften
  • Schenkingen & legaten
  • Sponsoring
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Vrijwilligers
  • Werking 
Recenste nummer
BOEKHOUDING
Boekhouding is niet bewijskrachtig, dus verlies kan op nul gezet worden?
Na een controle wordt het fiscaal verlies van een zelfstandige op nul gezet, omdat zijn boekhouding niet bewijskrachtig zou zijn. De zelfstandige vindt die aanslag willekeurig, maar het Hof van Cassatie geeft op 26 oktober 2023 de fiscus gelijk. Hoe zit dat?
JAARREKENING
Kostprijs neerlegging jaarrekening in 2024?
DIVIDENDEN
VVPR-bis-aandelen verkopen: wat met de verlaagde rv?
FINANCIEEL
De rekeningnummers voor de Belastingen?
CONTROLE EN GESCHILLEN
Geen belastingverhoging, geen rangorde?
GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - ONKOSTENVERGOEDINGEN/DIENSTREIZEN
Privé voorgeschoten kosten laten terugbetalen door uw vennootschap
Uw vennootschap is nog maar net van start gegaan en heeft nog niet veel terugkerende inkomsten. Daarom schiet u af en toe eens een kost voor die eigenlijk voor uw vennootschap is. Hoe laat u dergelijke kosten terugbetalen?
GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - CLIËNTEEL
Kunt u cliënteel verhuren aan uw vennootschap?
Wanneer een zelfstandige van een eenmanszaak overstapt naar een vennootschap, gaat dat meestal gepaard met een verkoop van de activa van de zaak. Soms wordt er echter voor gekozen om het cliënteel te verhuren in plaats van te verkopen. Waarom en kan dat eigenlijk wel volgens het Hof van Cassatie?
VENNOOTSCHAPSRECHT
Uw vennootschap is eenhoofdig of wordt dat, wat dan?
Sinds het hervormde vennootschapsrecht kan zowel een BV als een NV opgericht worden door één persoon. Voor een VOF of CommV moet u echter ten minste met twee zijn, niet enkel bij de oprichting, maar ook tijdens het bestaan van de vennootschap. Even kijken wat dat betekent in de praktijk…
PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN
Vanaf wanneer kunt u met (vervroegd) pensioen?
Wanneer kunt u uw wettelijk pensioen opnemen en kunt u eventueel met vervroegd pensioen? Hoe vraagt u dat pensioen aan en hoe kunt u inschatten op welk pensioen u recht heeft?
AANDELEN - OVERDRACHT
Is aandelen verkopen aan een holding fiscaal misbruik?
De fiscus herkwalificeert op basis van de antimisbruikbepaling de gedeeltelijke terugbetaling van de verkoopprijs van aandelen aan een holding in een dividend. De rechter was het daar op 17.10.2023 mee eens. Wat kunt u daarvan onthouden?
ONKOSTENVERGOEDING
Uw dagvergoeding en de 40 dagenregel
Voor uw professionele verplaatsingen kunt u een zgn. dagvergoeding opnemen, maar u moet wel rekening houden met de zgn. 40 dagenregel. Hoe zit dat?