€ 275,00 incl. btw € 259,43 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Tips & Advies Zelfstandige

Veertiendaagse adviesbrief voor de zelfstandige

Adviesbrief | Jaargang 31 - 22 nummers per jaar | België
Beschrijving

Tips & Advies Zelfstandige is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om het dagdagelijkse beleid zo voordelig mogelijk aan te pakken
 • om antwoorden te krijgen op fiscale, juridische en financiële vragen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om meer tijd over te houden om te ondernemen

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk vaneen breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Voor wie ?

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de zelfstandige, in vennootschap of eenmanszaak

 • die maximaal winst wil halen uit zijn bedrijf
 • die het dagdagelijkse beleid zo voordelig mogelijk wil aanpakken
 • die antwoorden zoekt op fiscale, juridische en financiële vragen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die meer tijd wil overhouden om te ondernemen

de adviseur

 • die een zelfstandige optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Extra's

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Adviesbrief
EAN / ISSN vltataal
Beschikbaarheid In voorraad
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Beschikbaar op www.thematax.be Nee
Beschikbaar op tipsenadvies.be Ja
Beschikbaar op astucesetconseils.be Nee
Bestelling individuele nummers mogelijk Nee
Thema’s
 • Actualiteit
  • Artsen
  • Bedrijfswagen
  • Belastingen
  • Boekhouding
  • Bouw
  • Btw
  • Eenmanszaken
  • Financieel & bankzaken
  • Internet
  • Kleinhandel&Horeca
  • Personeel
  • Recht
  • Vastgoed
  • Vennootschap
  • Verzekeringen
  • Vrije beroepers
  • Zelfstandigen
 • Auto
  • Belastbaar voordeel
  • Btw
  • Fiscale aftrek
  • Lichte vracht
  • Rijbewijs
  • Verkoop
  • Verzekeringen
  • Varia
 • Bank
  • Antiwitwaswetgeving
  • Betaling
  • Borgstelling
  • Franchising
  • Hypothecaire lening
  • Investeringskrediet
  • Kaskrediet
  • Leasing
  • Lening
  • Varia
 • Beleggen
  • Beleggingsfondsen
  • Kasbons
  • Spaar- & termijnrekeningen
  • Varia
 • Btw
  • Aangifte
  • Aftrekbaarheid
  • Autokosten
  • Betaling
  • Factuurvermeldingen
  • Lichte vracht
  • Listing
  • Onroerend goed
  • Relatiegeschenken
  • Voorschot
  • Varia
 • Burotica
  • Gsm
  • Internet
  • Pc
  • Varia
 • Coronavirus
  • Actualiteit
 • Factuur
  • Aanmaning
  • Algemene voorwaarden
  • Betalingstermijn
  • Bewaartermijn
  • Creditnota
  • Korting-contant
  • Protesteren
  • Verplichte vermeldingen
  • Varia
 • Fiscaal
  • Aftrekbare kosten
  • Autokosten
  • Auto via vennootschap
  • Belastingaangifte
  • Belastingaanslag
  • Belastingcontrole
  • Eurovignet
  • Extralegaal pensioen
  • Geld uit uw vennootschap halen
  • Handgift
  • Kinderen
  • Onkostenvergoeding
  • Onroerend goed
  • Restaurantkosten
  • Schenking
  • Successierechten
  • Tantième
  • Vennootschapsbelasting
  • Voorafbetalen
  • Varia
 • Gestart als zelfstandige
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten
  • Bankzaken
  • Bedrijfspand huren
  • Bedrijfspand kopen
  • Belastingen voor eenmanszaken
  • Btw
  • Facturatie
  • Investeringen
  • Klanten
  • Leningen/kredieten/leasing
  • Leveranciers
  • Medewerkers
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
  • Sociale bijdragen zelfstandigen
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Voorafbetalen
 • Gestart met een vennootschap
  • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
  • Actualiteit
  • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
  • Auto kopen via de vennootschap
  • Geld uit vennootschap halen
  • Groepsverzekering/IPT
  • Investeringen
  • Loon uit vennootschap halen
  • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
  • Rekening-courant
  • Vennootschapsbelasting
  • Vennootschapsrecht
  • Voorafbetalen
  • Voordelen van alle aard
  • Woning kopen via de vennootschap
 • Milieu
  • Bouwvergunning
  • Ruimtelijke ordening
  • Vlaams gewest
  • Varia
 • Onroerend goed
  • Aannemer
  • Aan- & verkoop
  • Btw
  • Erfpacht
  • Gemengd pand
  • Huur
  • Recht van opstal
  • (Ver)Bouwen
  • Vruchtgebruik
  • Woningfiscaliteit
  • Varia
 • Personeel
  • Aanwerven
  • Bedrijfswagen
  • Concurrentiebeding
  • Educatief verlof
  • Eindejaarspremie
  • Gratis hulp
  • Interim
  • Loonkosten
  • Maaltijdcheques
  • Ontslag
  • Opleiding
  • Proeftijd
  • Studenten
  • Tijdskrediet
  • Vakantie
  • Verloning
  • Vertegenwoordigers
  • Varia
 • Recht
  • Aansprakelijkheid
  • Advocaat
  • Algemene voorwaarden
  • Bestelling
  • Garantie
  • Handelspraktijken
  • Huur
  • Leverancier
  • Publiciteit
  • Samenwerkingsvormen
  • Slechte betalers
  • Vestigingswetgeving
  • Varia
 • Slechte betalers
  • Aanmaning
  • Afbetalingsplan
  • Beslag
  • Betaaltermijn
  • Creditnota
  • Fiscaal
  • Incasso
  • Nalatigheidsinteresten
  • Verhogingsbeding
  • Voorschot
  • Varia
 • Sociaal statuut zelfstandige
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Bedrijfsleider
  • Bijberoep
  • Gewaarborgd inkomen
  • Kinderbijslag
  • Meewerkende echtgenoot
  • Pensioen
  • Schijnzelfstandige
  • Sociale bijdragen
  • Vrij aanvullend pensioen
  • Ziekenfonds
  • Varia
 • Subsidies
  • BEA
  • Vlaamse renovatiepremie
  • Varia
 • Vennootschap
  • Aftrekbare kosten
  • Algemene vergadering
  • Auto via vennootschap
  • Belastbare voordelen
  • Dividend
  • Extralegaal pensioen
  • Jaarrekening
  • Kapitaal
  • Notionele interestaftrek
  • Onroerend goed
  • Ontslag & benoeming
  • Rekening-courant
  • Sociale bijdragen
  • Woning via vennootschap
  • Varia
 • Verzekeringen
  • Aansprakelijkheid
  • Arbeidsongevallen
  • Auto
  • Brand
  • Diefstal
  • Extralegaal pensioen
  • Familiale
  • Gewaarborgd inkomen
  • Groepsverzekering
  • Hospitalisatie
  • Rechtsbijstand
  • Ziekte & ongeval
  • Varia
 • VZW
  • Aansprakelijkheid
  • Activiteiten & events
  • Actualiteit
  • Belastingen
  • Bestuur
  • Boekhouding
  • Btw
  • Giften
  • Schenkingen & legaten
  • Sponsoring
  • Subsidies
  • Verzekeringen
  • Vrijwilligers
  • Werking 
Recenste nummer
LOON - BEDRIJFSVOORHEFFING
Geen bedrijfsvoorheffing voor december meer nodig?
Uit uw privéaanslag van de laatste jaren blijkt telkens dat u geld terugtrekt. Zou u dan nu niet aan uw boekhouder kunnen vragen om geen of minder bedrijfsvoorheffing in te houden op uw loon van december?
FACTUUR
Spelregels bij het einde van het jaar voor te ontvangen en op te maken facturen
In december 2023 heeft uw vennootschap nog kosten gemaakt waarvoor ze de factuur pas in 2024 verwacht. Mag ze die kosten dan al in 2023 aftrekken? Hoe zit dat omgekeerd als u eind 2023 nog prestaties doet die u pas in 2024 factureert?
FACTUUR
Vanaf 2026 verplichte e-facturatie tussen ondernemingen
Op 8 december 2023 werd een voorontwerp van wet, al aangepast na het advies van de Raad van State, goedgekeurd. Daarin staat te lezen dat de facturatie tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026 volledig elektronisch moet verlopen. Wat wil dat precies zeggen en hoe moet die e-invoicing dan gebeuren?
FACTUUR - CREDITNOTA
Een factuur kwijtschelden, hoe zit dat fiscaal gezien?
U wilt een factuur volledig of gedeeltelijk kwijtschelden. Kunt u dan de btw op de factuur die u al doorgestort heeft terugkrijgen en is de kwijtschelding een aftrekbare beroepskost voor de belastingen?
FISCAAL - BELASTINGCONTROLE
Verlies op nul als uw boekhouding niet bewijskrachtig is?
Als een controleur vindt dat uw boekhouding niet bewijskrachtig is, kan dat ertoe leiden dat hij uw verliezen verwerpt en die ‘op nul zet’. De rechtspraak oordeelde in het verleden vaak dat dat niet kan, maar wat heeft het Hof van Cassatie daarover gezegd op 26 oktober 2023 en wat moet u daarvan onthouden?
RECHT - SAMENWERKINGSVORMEN
Hoe een freelancer verbieden om uw klanten na afloop van de overeenkomst te benaderen?
U doet een beroep op een zelfstandige dienstverlener of onderaannemer. Kunt u die dan verbieden om na het einde van jullie samenwerking zaken te blijven doen met uw klanten of leveranciers? Hoe gaat u daarbij correct te werk?
FISCAAL - SCHENKING
Hoe en hoeveel belastingvrij schenken aan de kleinkinderen?
Wie wil schenken aan de kleinkinderen, kan dit tot een bepaald bedrag doen zonder schenkbelasting te betalen en zonder dat de vervelende termijn van drie (vijf) jaar speelt. Hoe pakt u dat concreet aan?
FISCAAL - BEZWAAR
Belasting betalen op de interesten die u van de fiscus krijgt?
PENSIOEN
Pensioensparen in het jaar dat u 60 wordt