€ 68,00 incl. btw € 64,15 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Vademecum vrijwillige verkopingen onder gerechtelijke vorm

Boek | 1ste editie 2017 | België | Koenraad De Greve
Beschrijving

Zowel de balie, de vastgoedsector, het notariaat en de zorgsector worden geregeld geconfronteerd met de veel voorkomende rechtshandeling van verkoping van onroerende en roerende goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan minderjarigen, meerderjarige onbekwamen, gefailleerden, afwezigen of welke deel uitmaken van een onder voorrecht van inventaris aanvaarde, dan wel een onbeheerde nalatenschap.
Dit vademecum biedt een praktische, maar diepgaande handleiding, gesteund op de wetgeving en waarin uitgebreid wordt gerefereerd aan rechtspraak en rechtsleer. 

Alles  voor de rechtspracticus om een dossier ter zake volledig af te handelen:

Het vademecum is in die zin gestructureerd dat de bijzondere verkoping wordt benaderd vanuit de voornaamste hypothesen waarmee de rechtspracticus in de dagdagelijkse praktijk te maken krijgt.

Het vademecum bevat niet enkel een uitvoerige bespreking van de bijzondere verkopingen en het sanctieregime, maar bevat ook de relevante wettelijke bepalingen, modellen en een checklist , zodat de notaris, advocaat, curator, vastgoedmakelaar, voogd, bewindvoerder een onmiddellijk antwoord krijgt bij het opmaken van een verzoekschrift tot machtiging om een onroerend goed te verkopen.

Voorzien van de belangrijkste toepasselijke wettelijke bepalingen, een checklist en model heeft de rechtspracticus alles bij de hand om een dossier ter zake volledig af te handelen.

Het vademecum behandelt de problematiek van de bijzondere verkopingen in het licht van de nieuwe wetgeving op het bewind.

+++

Abonnementspromotie

Bij intekening op de Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG), geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen Cahiers in deze reeks CABG. Ook kunt u de reeds verschenen Cahiers (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larcier.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9782804495046
Reeksnaam Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG)
Gewicht 288 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 157 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Larcier
Taal Nederlands
Publicatiedatum 19 jun. 2017
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

INHOUDSTAFEL

Hoofdstuk I: Toepassingsgebied
Afdeling 1: Personeel toepassingsgebied
Afdeling 2: Materieel toepassingsgebied
Afdeling 3: Temporeel toepassingsgebied
Hoofdstuk II: Voorafgaandelijke machtiging en sanctieregeling

Afdeling 1: Inzake rechterlijke bescherming, minderjarigen en afwezigen
Afdeling 2. Inzake faillissementen, afwezigen, onder voorrecht van inventaris aanvaarde nalatenschappen en onbeheerde nalatenschappen
Afdeling 3: Sanctieregeling en regularisatie
Hoofdstuk III: Het belangvereiste
Hoofdstuk IV: Verzoek tot verkoping namens de onbekwame, minderjarige, afwezige

Afdeling 1: Verzoek namens de handelingsonbekwame, de afwezige
Afdeling 2: Verzoek uitgaande van de meerderjarige bekwame deelgenoten
Hoofdstuk V: Verzoek tot verkoping van onroerende goederen uit een onbeheerde of onder voorrecht van inventaris aanvaarde nalatenschap
Hoofdstuk VI: Verzoek tot verkoping van onroerende goederen uit een faillissement
Hoofdstuk VII: Verkoping in de openbare vorm
Hoofdstuk VIII: Verkoping uit de hand van een onroerend goed (mede)behorend aan een onbekwame

Afdeling1: Principe
Afdeling 2: Specifieke procedurevereisten
Afdeling 3: het bijzonder belang bij de verkoop uit de hand
Hoofdstuk IX: Verkoping uit de hand van een onroerend goed (mede)behorend aan een gefailleerde

Afdeling 1: principe
Afdeling 2: Specifieke procedurevereisten
Afdeling 3: het bijzonder belang van de massa bij de verkoop uit de hand
Hoofdstuk X: Gedwongen verkoping en onteigening van goederen van onbekwame personen
Hoofdstuk XI: Koop of inkoop door de wettelijke vertegenwoordiger en/of door een mede-eigenaar

Afdeling 1: Koop door een ouder of de voogd van een onroerend goed van een minderjarige
Afdeling 2: Koop door de bewindvoerder
Afdeling 3: Inkoop door een deelgerechtigde
Hoofdstuk XII: Kwijting van betaling en het ontslag van ambtshalve inschrijving door de hypotheekbewaarder
Hoofdstuk XIII: Vrijwillige verkoping onder gerechtelijke vorm van roerende goederen

Afdeling 1: Voorafgaandelijke machtiging
Afdeling 2: Het (discretionair) vermogensbeer door de bankinstelling
Afdeling 3: Openbare verkoping
Afdeling 4: Verkoping uit de hand
Hoofdstuk XIV: Bijlagen

Afdeling 1: de meest relevante wetgeving
Afdeling 2: checklist per procedure