€ 80,00 incl. btw € 75,47 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Verzekeringen en Solvency II

De uitdagingen van een innovatief en perfectibel kader beter begrijpen en aannemen

Boek | 1ste editie 2017 | België | Frédéric Chandelle
Beschrijving

“Solvabiliteit II” is het nieuwe controlekader waaraan Europese verzekeraars moeten voldoen sinds januari 2016. Dit enorme project, dat bijna 20 jaar geleden werd gestart, heeft tot doel de Europese Unie en haar lidstaten te voorzien van een efficiënt en doeltreffend prudentieel toezicht.

Efficiënt, door de wil van de overheid om de innovatie en prestaties van de bij het publiek weinig bekende sector van de verzekering te bevorderen en tegelijkertijd de kosten op een redelijk niveau te behouden. Doeltreffend, door de wil om het risico van wanbetaling te voorkomen door aan de betrokken hoofdverantwoordelijken (bestuurders, leidinggevenden, houders van ‘sleutelfuncties’) strikte ‘fit and proper’ criteria op te leggen, evenals nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Het bijzonder complexe Solvabiliteit II-project is net als “Bazel II” (inmiddels Bazel III) gestoeld op drie pijlers van afzonderlijke en complementaire vereisten. De eerste pijler heeft betrekking op de “kwantitatieve” vereisten (waardering van de activa en passiva, risicobeoordeling, definitie van de solvabiliteitsvereisten), de tweede pijler is gewijd aan de regels voor “goed bestuur en gezond risicomanagement”. De verplichtingen inzake publicaties en rapportage staan dan weer centraal in de derde pijler. Het hele gebouw wordt aangevuld door een “dak” voor het toezicht op de groepen en financiële conglomeraten. Het geheel rust op een “sokkel” om de stabiliteit van het gebouw te waarborgen: ORSA, Engels acroniem voor “interne evaluatie van de risico’s en van de solvabiliteit”, een van de belangrijkste vernieuwingen van Solvabiliteit II.

De uitdaging van dit vulgarisatie- en sensibiliseringswerk bestond erin om, op voldoende nauwkeurige wijze, in eenvoudige bewoordingen en zonder zich in technische details te verliezen, de krachtlijnen van dit nieuwe controlekader te beschrijven. Die uitdaging is succesvol volbracht.

Dit werk is vooral bedoeld voor (toekomstige) bestuurders, leidinggevenden van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, houders van ‘sleutelfuncties’ (compliance, risicomanagement, actuariële controle en interne audit), maar ook voor al wie, in het kader van zijn academische of professionele loopbaan, zich vertrouwd zou moeten maken met de basisbeginselen van het nieuwe controlekader, alsmede met de verplichtingen en verantwoordelijkheden verbonden aan de uitoefening van deze sleutelfuncties (prudentiële toezichthouders, accountants, advocaten, boekhouders, financiers, actuarissen, risk managers, ...).

Bestaat ook in het Frans.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9782875961174
Gewicht 356 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 218 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Larcier
Taal Nederlands
Publicatiedatum 26 okt. 2017
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

Voorwoord
Voorwoord uit de Franstalige editie
Voorwoord uit de Franstalige editie
Inleiding: de aanneming van een nieuw prudentieel toezichtskader
Overzicht van de nieuwe prudentiële vereisten
1. Pijler I: een reeks kwantitatieve vereisten
2. Pijler II: een reeks organisatorische vereisten
3. Pijler III: verplichtingen inzake rapportage en publicaties (disclosures)
4. De wet van 13 maart 2016: Belgische opties, nieuwigheden en bijzonderheden
5. Eerste conclusies

Hoofdstukken

Uittreksels