€ 212,00 incl. btw € 200,00 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Verzekeringsfraude

Boek | 1ste editie 2014 | België | Daily Wuyts
Beschrijving

Verzekeringsfraude is een ernstig maatschappelijk probleem met een grote impact: de kost van fraude is immens en ondermijnt zowel vanuit moreel-juridisch als vanuit economisch-actuarieel oogpunt het correct functioneren van de verzekeringen als pijler van de moderne risicomaatschappij.
Dit boek onderzoekt voor het eerst de verschillende verschijningsvormen van verzekeringsfraude. Hiertoe worden in het eerste deel de rechtseconomische, -sociologische en -psychologische aspecten van verzekeringsfraude belicht. De nadruk van het boek ligt evenwel op de juridische aspecten van verzekeringsfraude. Zo wordt aan de hand van een algemene burgerrechtelijke fraudetheorie zowel een verzekeringsrechtelijke als strafrechtelijke analyse gemaakt van precontractuele en contractuele verzekeringsfraude.

De rode draad doorheen dit werk wordt gevormd door de nood aan een doorgedreven burgerrechtelijke neutralisatie van verzekeringsfraude. Op chronologische wijze wordt onderzocht wat de exacte draagwijdte is van de verschillende verplichtingen die de Wet Landverzekeringsovereenkomst oplegt aan de verschillende verzekeringsactoren. Centraal staat de vraag welke rechtsgevolgen het recht verbindt aan verschillende vormen van verzekeringsfraude, of deze gevolgen adequaat zijn om de beoogde neutralisatie te realiseren en of daar naar buitenlands voorbeeld verbeteringen aan kunnen worden aangebracht. Zo komen onder meer de bedrieglijke risico-opgave, het verzekeren van een onbestaand risico, de frauduleuze oververzekering door overwaardering en samenloop, de bedrieglijke verzwijging van een risicoverzwaring en de frauduleuze schadeaangifte aan bod. Ook de functie van het strafrecht wordt in deze analyse uitgebreid besproken. Systematisch wordt nagegaan welke strafkwalificaties het best kunnen worden aangewend om welke vormen van verzekeringsfraude te vervolgen. Deze analyse mondt vervolgens uit in een aantal aanbevelingen die de slagkracht van de Wet Landverzekeringsovereenkomst aanzienlijk verhogen.

Dit boek is niet enkel bestemd voor juristen en advocaten, maar voor alle actoren in de verzekeringssector, zoals (bank)verzekeraars, makelaars en verzekeringsagenten. Ook verzekeringnemers en verzekerden vinden in dit boek een nauwkeurige omschrijving van een aantal belangrijke verplichtingen die op hen rusten.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400004641
Reeksnaam Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Gewicht 1185 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xiv + 644 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 14 jan. 2014
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudstafel
 • Inleiding
 • DEEL I. VERZEKERINGSFRAUDE IN MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF
 • Hoofdstuk I. Verzekeringsfraude in historisch perspectief
 • Hoofdstuk II. Verzekeringsfraude in socio-economisch perspectief
 • Hoofdstuk III. Verzekeringsfraude in psychologisch perspectief
 • DEEL II. EEN JURIDISCHE BENADERING VAN HET BEGRIP VERZEKERINGSFRAUDE
 • Hoofdstuk I. Fraude als juridisch concept
 • Hoofdstuk II. Verzekeringsfraude in het strafrecht
 • DEEL III. PRECONTRACTUELE VERZEKERINGSFRAUDE
 • Hoofdstuk I. Precontractuele informatieplichten
 • Hoofdstuk II. Draagwijdte van de precontractuele informatie plicht in de WLVO
 • Hoofdstuk III. De verzekering van een gerealiseerd risico
 • Hoofdstuk IV. Frauduleuze oververzekering
 • Hoofdstuk V. Strafrechtelijke kwalifi catie(s) van precontractuele verzekeringsfraude
 • DEEL IV. CONTRACTUELE VERZEKERINGSFRAUDE
 • Hoofdstuk I. Risicoverzwaring
 • Hoofdstuk II. Frauduleuze schadeaangifte
 • Algemeen besluit
 • Bibliografie
 • Trefwoordenregister