€ 94,00 incl. btw € 88,68 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen

Boek | 1ste editie 2020 | België | Koenraad De Greve
Beschrijving

Zowel de balie (professionele bewindvoerders), de vastgoedsector, het notariaat en de zorgsector worden geregeld geconfronteerd met de veel voorkomende rechtshandeling van verkoping van onroerende en roerende goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan minderjarigen, meerderjarige handelingsonbekwamen, vermoedelijk afwezigen, aan ondernemingen in een rechterlijke reorganisatie of gefailleerden of van goederen welke deel uitmaken van een onder voorrecht van inventaris aanvaarde, dan wel een onbeheerde nalatenschap.

Dit boek volgt op een eerdere uitgave over voormeld thema in 2017. Ook in deze materie waren er sindsdien meerdere wetswijzigingen. Dit werk biedt u een praktische, maar diepgaande handleiding, gesteund op de meest recente wetgeving en de praktijkervaring van de auteur. Uiteraard werd aandacht besteed aan het nieuwe recht inzake bewind, maar evenzeer wordt de belangstelling van de lezer gewekt betreffende de openbare verkoping via biddit en de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (Boek XX Wetboek Economisch Recht).

Dit boek biedt een praktische vraagbaak voor de rechtspracticus om een koopdossier met beschermde personen of beschermde vermogens volledig af te handelen.

De structuur van het boek is zo opgebouwd dat de bijzondere verkoping wordt benaderd vanuit de voornaamste hypothesen waarmee de rechtspracticus in de dagdagelijkse praktijk te maken krijgt.

Het boek bevat niet enkel een uitvoerige bespreking van de bijzondere verkopingen en het sanctieregime, maar bevat ook de relevante wettelijke bepalingen en een checklist, zodat de notaris, advocaat, curator, vastgoedmakelaar, voogd, bewindvoerder een onmiddellijk antwoord krijgt bij het opmaken van een verzoekschrift tot machtiging om een onroerend of roerend goed te verkopen.

Koenraad De Greve is vrederechter van het eerste kanton Gent.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400012363
Gewicht 379 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 232 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 1 jul. 2020
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoud
 • Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
 • Hoofdstuk 2. Voorafgaande machtigingen en sanctieregeling
 • Hoofdstuk 3. Het belangvereiste
 • Hoofdstuk 4. Het verzoek tot verkoping - Procedureregels
 • Hoofdstuk 5. Verkoping in de openbare vorm
 • Hoofdstuk 6. Verkoping uit de hand van de in artikel 1193BIS Ger.W. bedoelde onroerende goederen
 • Hoofdstuk 7. Verkoping uit de hand van een onroerend goed (mede)behorend aan een gefailleerde of een onderneming onder gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag
 • Hoofdstuk 8. Gedwongen verkoping en onteigening van goederen van handelingsonbekwame personen
 • Hoofdstuk 9. Koop of inkoop door de wettelijke vertegenwoordiger en/of door een mede-eigenaar
 • Hoofdstuk 10. Kwijting van het betaling en het ontslag van ambtshalve inschrijving
 • Hoofdstuk 11. Vrijwillige verkoping onder gerechtelijke vorm van roerende goederen
 • Hoofdstuk 12. Bijlagen