€ 135,00 incl. btw € 127,36 excl. btw
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Hoe als zaakvoerder/bestuurder uw fiscaal optimaal loon opnemen uit uw vennootschap

Uw loon berekenen en uitkeren zonder te veel belastingen te betalen

Boek | 12e editie 2024 | België | Dorine Aneca
Beschrijving

Samengevat

Dit Tips & Advies-Boek leert u hoe u uw fiscaal optimaal loon berekent en uitkeert zonder te veel belastingen te betalen, rekening houdend met alle spelregels ter zake en met de geïndexeerde bedragen voor inkomstenjaar 2024 alsook de voor 2024 geldende bedragen/regels voor uw voordelen alle aard. Wij leggen in een heldere taal en vanuit een praktische invalshoek al deze spelregels en de gevolgen daarvan uit. Zo komt u bijvoorbeeld alles te weten over het concrete bedrag aan loon waarop u privé sowieso geen belastingen betaalt en weet u waarom u bij eenzelfde brutoloon (zonder voordelen alle aard) in 2024 toch wat meer nettoloon overhoudt. Op die manier neemt u met kennis van zaken, eventueel samen met uw boekhouder, de beste beslissingen.

In detail

Dit boek geeft u inzicht in en praktische antwoorden op veel gestelde vragen over:

  • wat er allemaal wel/niet onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder valt
  • uw loon en de socialezekerheidsbijdragen
  • uw loon en de bedrijfsvoorheffing
  • uw loon en de personen- en vennootschapsbelasting
  • uw loon en uw extralegaal pensioen
  • de berekening van uw optimaal loon
  • wat u nu, na het einde van het boekjaar, nog kunt doen: is het bijvoorbeeld een goed idee om nog een tantième op te nemen, uw loon in de toekomst tussen uzelf en uw partner te spreiden, enz.

Hierbij houden we rekening met de wisselwerking tussen enerzijds de hoogte van uw loon en anderzijds uw sociale bijdrage en de belastingen. Met dit boek als leidraad maakt u (opnieuw) optimaal gebruik van de belangrijkste vorm van uw bezoldiging: uw loon. Bestel nu!


Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap

  • die zich een fiscaal optimaal loon wil uitkeren, ook na de grondige hervorming van de vennootschapsbelasting

de adviseur

  • die zijn cliënten optimaal wil begeleiden in het samenstellen van het optimale loon van zaakvoerders/bestuurders van vennootschappen
Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789464153903
Reeksnaam Reeks Tips & Advies
Gewicht 320 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 144 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Publicatiedatum 13 feb. 2024
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Hoofdstuk I - Inleiding

1. Wat valt er onder uw loon als bestuurder/zaakvoerder?

1.1. Alle beloningen

1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.

1.3. Huur wordt soms ook aanzien als loon

1.4. Voordelen alle aard

2. Wat valt er niet onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?

2.1. Dividend

2.2. Kosten eigen aan de vennootschap

2.3. Maaltijdcheques

3. Wanneer is uw loon belastbaar?

3.1. Zodra uw loon ‘toegekend’ is

3.2. Wat met uw loon geboekt via de rekening-courant?

3.3. Wat met uw loon geboekt als ‘toe te rekenen kosten’?

4. Hoeveel loon moet u precies opnemen?

4.1. Is er een minimumloon dat u verplicht moet opnemen?

4.2. Is er een maximumloon dat u mag opnemen?

Hoofdstuk II - Uw loon en de socialezekerheidsbijdragen

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw sociale bijdragen?

2. Wat zijn ‘socialezekerheidsbijdragen’ en wat krijgt u ervoor in ruil?

2.1. Gezinsbijslagen

2.2. Ziekte- en invaliditeitsverzekering

2.3. Pensioen

3. Hoe worden de sociale bijdragen berekend?

3.1. Afschaffing van het ‘drie jaar terug’-principe

3.2. Berekening van de sociale bijdragen op uw loon van het jaar zelf

3.3. Wel eerst voorlopige bijdragen betalen op uw loon van drie jaar terug?

3.4. Kunt u die voorlopige bijdragen verhogen of verlagen?

3.5. Regularisatie of definitieve sociale bijdragen

4. Hoe worden de sociale bijdragen voor starters berekend?

4.1. U bent als zelfstandige gestart in het eerste kwartaal van 2024

4.2. U bent als zelfstandige gestart in het tweede, derde of vierde kwartaal van 2024

4.3. Ook een starterskorting mogelijk

Hoofdstuk III - Uw loon en de bedrijfs-
voorheffing

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor de bedrijfsvoorheffing?

2. Wat is de ‘bedrijfsvoorheffing’?

3. Hoe wordt de bedrijfsvoorheffing berekend?

4. Welke formaliteiten komen erbij kijken?

5. Wat als de bedrijfsvoorheffing niet of te laat ingehouden wordt?

5.1. Interesten

5.2. Boetes

5.3. Sanctie: bedrijfsvoorheffing als loon

5.4. Werken via een voorschot op uw loon als oplossing?

6. Moet er ook nog bedrijfsvoorheffing ingehouden worden als u reeds voorafbetaalt?

Hoofdstuk IV - Uw loon en de personenbelasting

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw personenbelasting?

2. Tarieven in de personenbelasting

3. Laat het belastingvrij minimum niet liggen

4. Gun uzelf ook nog een belastingkrediet

5. Forfaitaire kostenaftrek of werkelijke kosten inbrengen?

Hoofdstuk V - Uw loon en de vennootschapsbelasting

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw vennootschap?

2. Tarieven in de vennootschapsbelasting

2.1. Gewoon tarief

2.2. Verlaagd tarief

3. Wanneer mag uw vennootschap dat verlaagde tarief toepassen?

3.1. Kleine vennootschap

3.2. Niet te veel beleggen in aandelen

3.3. Minimumloon opnemen

3.4. De aandelen van de vennootschap zijn voor minstens 50% in handen van privépersonen

4. Is uw loon een aftrekbare beroepskost voor uw vennootschap?

4.1. Fiche 281.20 opmaken

4.2. Wat als dat niet gebeurt?

5. Is er een btw-aspect verbonden aan het loon als bedrijfsleider?

6. Heeft de zgn. notionele-interestaftrek invloed op uw loon?

Hoofdstuk VI - Uw loon en uw extralegaal pensioen

1. Vier pijlers van uw pensioen

1.1. Pijler 1: wettelijk pensioen

1.2. Pijler 2: pensioenopbouw via uw beroepsinkomen

1.3. Pijler 3: pensioenopbouw via uw privémiddelen

1.4. Pijler 4: pensioenopbouw via het inkomen uit uw privévermogen

2. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw extralegaal pensioen?

3. Welk loon telt mee voor de opbouw van uw extralegaal pensioen?

4. Wat dan met uw jaarlijks tantième?

5. Groepsverzekering of IPT?

5.1. Wat is dat?

5.2. Vergeet de zgn. backservice niet!

5.3. Hoe wordt u belast op uw pensioenbijdragen en op uw kapitaaluitkering?

6. Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

6.1. Gewoon VAPZ

6.2. Sociaal VAPZ

6.3. Hoe wordt u belast op uw VAPZ?

7. Eerst de groepsverzekering (IPT) of eerst het VAPZ?

8. Wat met de interne pensioenbelofte?

8.1. Die is toch al lang afgeschaft?

8.2. Wat met een bestaande pensioenbelofte?

Hoofdstuk VII - Uw optimaal loon,
hoe berekent u dat?

1. Stap 1: vertrek van uw belastingvrij minimum

1.1. Principe

1.2. Hoeveel is dat dan?

2. Stap 2: bruteer met uw forfaitaire kostenaftrek

2.1. Principe

2.2. Hoeveel is dat dan?

3. Stap 3: tel er uw sociale bijdragen bij

3.1. Principe

3.2. Hoeveel is dat dan?

4. Stap 4: tel er uw fiscaal aftrekbare uitgaven bij

4.1. Principe

4.2. Hoeveel is dat dan?

5. Stap 5: tel er uw belasting­verminderingen bij

5.1. Principe

5.2. Hoeveel is dat dan?

6. Overzicht

6.1. Drie categorieën

6.2. Basisprincipes

6.3. Optimale strategie

Hoofdstuk VIII - Enkele vaak gestelde vragen over uw loon voor u beantwoord

1. Volgens de statuten van uw vennootschap bent u onbezoldigd, maar u neemt toch een loon op. Mag dat?

1.1. Mag dat fiscaal gezien?

1.2. Mag dat sociaalrechtelijk gezien?

1.3. Mag dat juridisch gezien?

2. Wat doet u het best om het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting te genieten: uw winst nog verminderen of meer loon opnemen?

2.1. U moet een minimumloon opnemen voor het verlaagde tarief

2.2. Wat als u zorgt voor minder winst? Is dat geen betere oplossing?

3. Uw loon spreiden over u en uw partner, is dat een goed idee?

3.1. Heeft uw partner al eigen inkomsten?

3.2. Heeft het effect op de sociale bijdragen?

3.3. Nog andere aandachtspunten?

4. Geen of minder loon opnemen, is dat een goed idee?

4.1. Voordelen

4.2. Nadelen

4.3. Is dat geen zgn. fiscaal misbruik?

5. Heeft het voordelen om uw loon op uw rekening-courant te laten boeken?

6. Hoeveel loon moet u opnemen om geen vervelende vragen van de fiscus te krijgen?

7. Kunt u als bedrijfsleider uw loon indexeren?

8. Iedere maand een ander loon opnemen, is dat een probleem?

9. Eens wat meer loon nodig? Wat zijn uw opties?

10. Herkwalificatie van huur als loon, is dat wel altijd zo nadelig?

10.1. Huurherkwalificatie

10.2. Uw partner is mede-eigenaar

10.3. Meer huur vragen dan de fiscale grens en uw loon verlagen

11. Wat als begin 2024 blijkt dat u voor boekjaar 2023 te weinig loon opgenomen heeft?

11.1. Een tantième opnemen

11.2. U privé laten belasten op uw voordelen alle aard

11.3. Belastbaar resultaat anders verminderen