Staats- en bestuursrecht 57 results

57 resultaten

 1. De vrijheid van onderwijs

  De vrijheid van onderwijs

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Johan Lievens

  Dit werk gaat na in welke mate de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van onderwijs beperkingen op legt aan de Vlaamse decreetgever wanneer die regulerend optreedt ten aanzien van het onderwijs.
  -----------------

  Auteur Johan Lievens werd geïnterviewd naar aanleiding van zijn doctoraat. Lees het interview hier

  € 118,00 € 82,60 incl. btw
  In voorraad
 2. Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

  Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Wannes Buelens

  Laureaat tweejaarlijkse prijs A. Prims voor het gezondheidsrecht 2019

  Na een bespreking van het toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen, en de vergoedingsvoorwaarden gelinkt aan de aansprakelijkheid van een zorgverlener (MOMA), wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrip medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA) en de ernstcriteria. Dit alles wordt op een heldere, diepgaande en rechtsvergelijkende wijze geanalyseerd.

  Naar aanleiding van zijn nieuwe uitgave Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid vroegen we auteur Wannes Buelens om een bijkomende toelichting bij het Fonds Medische Ongevallen, dat bijna zes jaar geleden werd opgericht om slachtoffers van medische ongevallen bij te staan en te vergoeden. Lees hier de volledige bijdrage.

  € 192,00 € 134,40 incl. btw
  In voorraad
 3. Discriminatie op grond van ras en etnische afkomst

  Discriminatie op grond van ras en etnische afkomst

  Het sanctieregime en de toepassing in de rechtspraak
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Sina Van den Bogaert
  Dit Cahier biedt een overzicht van hoe een sanctieregime binnen het bestaande Europees wetgevend kader eruit zou kunnen zien en toont aan hoe de Belgische rechter, met de mogelijkheden die hij momenteel ter beschikking heeft, kan bijdragen tot een betere bescherming tegen discriminatie op grond van ras en etnische afkomst.
  € 38,00 € 26,60 incl. btw
  In voorraad
 4. Orgaantransplantatie

  Orgaantransplantatie

  Een juridische analyse
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Nils Broeckx
  Dit boek bevat een volledige analyse van de Belgische orgaantransplantatiewetgeving met een specifieke focus op de problematiek van het orgaantekort. Na een algemene bespreking van het orgaantransplantatiebeleid en de organisatie van de transplantatiesector wordt achtereenvolgens de juridische positie van de levende donor, van de overleden donor en van de orgaanontvanger onderworpen aan een diepgaand en kritisch onderzoek. In 10 stellingen worden uiteindelijk verschillendeaanbevelingen geformuleerd ter verbetering van de Belgisch orgaantransplantatiewetgeving.
  € 390,00 € 273,00 incl. btw
  In voorraad
 5. Jaarboek Energierecht 2017

  Jaarboek Energierecht 2017

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
  In dit Jaarboek Energierecht 2017 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).De bijdragen in deze editie zijn van Tom Bauwens, Raf Callaerts, Thomas Chellingsworth, Frederik Dewaele, Fee Goossens, Tom Schoors, Margot Vandebeek, Wouter Vandorpe, Dominique Vanherck en Damien Verhoeven.
  € 150,00 € 105,00 incl. btw
  In voorraad
 6. Dubbelnummer Tijdschrift voor Onroerend Goed en Bouwrecht (2017, nr. 5-6)

  Dubbelnummer Tijdschrift voor Onroerend Goed en Bouwrecht (2017, nr. 5-6)

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Kristof Uytterhoeven
  Dit nummer bevat bijdragen over de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat; de Betonstop en het Vlaamse Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.
  € 76,00 € 53,20 incl. btw
  In voorraad
 7. Samenloop van strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuurlijke sancties

  Samenloop van strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuurlijke sancties

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen
  In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de cumul van strafsancties, verblijfsrechtelijke sancties en nationaliteitssancties en vervolgens komt de samenloop van strafrechtelijke verantwoordelijkheid en burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitgebreid aan bod.Daarna behandelen de auteurs de fiscaalrechtelijke implicaties van strafrechtelijke beslissingen naar respectievelijk Nederlands en Belgisch recht.
  € 63,00 € 44,10 incl. btw
  In voorraad
 8. Bedrijventerreinen

  Bedrijventerreinen

  Boek | 1ste editie 2016 | België | John Toury, Jan Ghysels
  Ruimte en economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het eerst wordt deze materie globaal en interdisciplinair behandeld wat het Vlaamse Gewest betreft. Hierbij wordt zowel stilgestaan bij de juridische verankering van het economische aspect als bij de praktische invulling ervan.
  € 86,00 € 60,20 incl. btw
  In voorraad
 9. Handboek mediarecht

  Handboek mediarecht

  Editie 2014
  Boek | 4e editie 2014 | België | Dirk Voorhoof, Peggy Valcke

  Het boek bevat een grondige synthese van het juridisch kader betreffende de (beperkingen op de) vrijheid van meningsuiting en de informatievrijheid voor media en journalisten, en een geactualiseerd overzicht van de regulering van de audiovisuele media.

  € 205,00 € 143,50 incl. btw
  Studentenprijs: € 62,00
  In voorraad
 10. Actualia rechtsbescherming tegen de overheid

  Actualia rechtsbescherming tegen de overheid

  Boek | 1ste editie 2014 | België | Sabien Lust, Peter Schollen, Stijn Verbist
  De rechtsbescherming tegen de overheid is in volle evolutie. Een aantal nieuwe figuren worden nu ook geïntroduceerd in de rechtspleging voor de Raad van State. De wijziging van de wet op de Raad van State heeft implicaties op verschillende vlakken, die in dit boek worden toegelicht door eminente specialisten ter zake.
  € 80,00 € 56,00 incl. btw
  In voorraad
Pagina