Staats- en bestuursrecht 57 results

57 resultaten

 1. Themanummer Wegen (TBO, 2021, nr. 2)

  Themanummer Wegen (TBO, 2021, nr. 2)

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Ive Van Giel

  Dit themanummer van TBO (2021/2) bevat een aantal kritische bijdragen over een aantal topics i.v.m. Decreet Gemeentewegen: de zaak der wegen in de omgevingsvergunning; rooilijnplannen en onteigening; de zone non aedificandi langs de Vlaamse autosnelweg; milieueffectrapportage inzake wegenaanleg: enkele basisbeginselen; de buitencontractuele aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

  € 57,00 € 39,90 incl. btw
  In voorraad
 2. Bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening

  Bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Pierre Lefranc

  Dit werk geeft een gedetailleerd inzicht in de misdrijven die voortaan ook bestuurlijk gehandhaafd kunnen worden en in de inbreuken die exclusief bestuurlijk gehandhaafd worden. Na een toelichting van het mechanisme dat bepaalt wanneer gerechtelijk dan wel bestuurlijk wordt gehandhaafd, gaat de auteur ook uitgebreid in op de talrijke bestuurlijke handhavingsregels.

  € 69,00 € 48,30 incl. btw
  In voorraad
 3. Het Bestuursdecreet in perspectief

  Het Bestuursdecreet in perspectief

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Steven Van Garsse, Sofie Hennau, Dennis Fransen

  Dit boek kadert Vlaamse Bestuursdecreet binnen een ruimere maatschappelijke context en behandelt concrete veranderingen die het Bestuursdecreet aanbrengt aan de bestaande regelgeving en de impact ervan op verschillende actoren en bestuursrechtelijke leerstukken.

  € 74,00 € 51,80 incl. btw
  In voorraad
 4. Actualia omgevingsrecht

  Actualia omgevingsrecht

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Gregory Verhelst

  Het omgevingsrecht is volop in evolutie. Dit boek bundelt negen bijdragen over actuele omgevingsrechtelijke thema’s, gaande van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), over de basisrechten voor zonevreemde constructies, de vermoedens van vergunning tot de planschaderegeling. Gerenommeerde auteurs spitten alle thema’s uit tot op het bot.

  € 86,00 € 60,20 incl. btw
  In voorraad
 5. Gelijk zijn versus gelijk krijgen

  Gelijk zijn versus gelijk krijgen

  Een juridische evaluatie van het Vlaamse Gelijkekansendecreet
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Elke Cloots, Marie Spinoy, Jogchum Vrielink

  Het boek onderzoekt of het Gelijkekansendecreet van 2018 werkt in de praktijk. Het is opgebouwd rond drie grote delen: een rechtsvergelijkend deel, een analyse van de rechtspraak op grond van het Gelijkekansendecreet en een evaluatie daarvan, en een beantwoording van enkele specifieke vragen van de overheid.

  € 69,00 € 48,30 incl. btw
  In voorraad
 6. De rechterlijke toetsing van bestuursrechtelijke handelingen

  De rechterlijke toetsing van bestuursrechtelijke handelingen

  De invloed van de vereiste van volle rechtsmacht in de zin van artikel 6 EVRM
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Pieter-Jan Van de Weyer

  Dit boek reikt een nieuw toetsingskader aan voor de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen. Hierbij wordt vertrokken vanuit een analyse van de rechtspraak van het EHRM en Hof van Justitie. De auteur identificeert de factoren die een meer of minder verregaande toetsing kunnen rechtvaardigen, met een duidelijke onder- en bovengrens.

  € 137,00 € 95,90 incl. btw
  In voorraad
 7. Openbare besturen en btw

  Openbare besturen en btw

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Koen Dewilde

  Dit boek brengt op een verhelderende manier inzicht in de problematiek rond de btw-plicht van de overheid en belicht zowel de theoretische kant als de praktische uitwerking ervan, met tal van voorbeelden. Het is het ultieme naslagwerk voor iedereen die met btw en overheden wordt geconfronteerd, van de fiscale raadgever tot de verantwoordelijke voor de btw-boekhouding.

  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  In voorraad
 8. Nomenclatuur en tegemoetkoming in de zorg

  Nomenclatuur en tegemoetkoming in de zorg

  Situering, criteria, praktijk en rechtsbescherming
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Steven Lierman, An Vijverman, Freek Louckx, Jan Ghysels

  Met dit boek wordt het systeem van tegemoetkoming in de zorg voor het eerst volledig beschreven en geanalyseerd. Een schare van vooraanstaande experten hebben interdisciplinair hun kennis bijeengelegd. Met deze kruising van kennis en ideeën is een referentiekader tot stand gekomen voor zowel het overheidsbeleid, het managen van de zorgsector als de rechtspraktijk.

  € 216,00 € 151,20 incl. btw
  In voorraad
 9. Gemeentewegen

  Gemeentewegen

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Robert Palmans, Steven Lierman, Thomas Leys

  Dit boek licht op een duidelijke, toegepaste en kritische wijze de belangrijkste aspecten van het nieuwe Decreet Gemeentewegen toe. Onmisbaar voor iedereen die op de een of andere wijze met gemeentewegen in aanraking komt, zoals ambtenaren, advocaten, notarissen, landmeters, magistraten, vastgoedmakelaars, vastgoedspecialisten, enz.

  € 132,00 € 92,40 incl. btw
  In voorraad
 10. Semper perseverans - Liber amicorum André Alen

  Semper perseverans - Liber amicorum André Alen

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Riet Leysen, Koen Muylle, Jan Theunis, Willem Verrijdt

  Op 25 september 2020, zijn zeventigste verjaardag, werd Prof. em. dr. André Alen, voorzitter van het Grondwettelijk Hof, toegelaten tot het emeritaat. Dit Liber amicorum bracht bij die gelegenheid hulde aan de hoogleraar staatsrecht, de mede-auteur van belangrijke staatshervormingen, de magistraat, maar vooral aan de mens André Alen. In niet minder dan 72 bijdragen komt een grote verscheidenheid aan materies aan bod, die de zeer gevarieerde loopbaan en de ruime belangstellingssfeer van André Alen weerspiegelen.

  € 174,00 € 121,80 incl. btw
  In voorraad
 11. De Kwaliteitswet

  De Kwaliteitswet

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Thierry Vansweevelt, Sylvie Tack, Filip Dewallens, Stefaan Callens, Tom Goffin, Tom Balthazar, Réne Heylen, Aline Vanhove, Evelien Delbeke, Nils Broeckx, Steven Lierman

  Dit boek bespreekt de belangrijkste innovaties van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, of nog 'de Kwaliteitswet'.
  De Kwaliteitswet legt elke gezondheidszorgbeoefenaar talrijke nieuwe plichten op met het oog op kwaliteitsvolle en veilige gezondheidszorgverstrekkingen.
  Al deze maatregelen en de impact ervan op de praktijk worden in dit boek toegelicht door specialisten in het gezondheidsrecht van de Vlaamse universiteiten.
   

  € 78,00 € 54,60 incl. btw
  In voorraad
 12. Vrijheidsbeperkingen in de zorg

  Vrijheidsbeperkingen in de zorg

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Tim Opgenhaffen

  ‘Vrijheidsbeperkingen in de zorg’ ontving de tweejaarlijkse Fernand Collin-prijs voor Recht 2020, de Walter Leën Prijs voor sociaal recht 2017-2019 en is ook bekroond met de Prijs Derine 2021 (zie verder hieronder).
  Dit boek beschrijft hoe vrijheidsbeperkingen in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap en de ouderenzorg geregeld zijn. Het gaat daarbij na of deze regeling aan de mensenrechten voldoet. Drie thema’s staan centraal: de juridische bekwaamheid (de meerderjarige beschermde persoon en zijn vertegenwoordiging), de externe rechtspositie (de gedwongen en vrijwillige opname) en de interne rechtspositie (beperkingen tijdens een verblijf in een zorgvoorziening).

  € 187,00 € 130,90 incl. btw
  In voorraad
 13. De Overheidsboekhouding

  De overheidsboekhouding

  Stand van zaken en uitvoering binnen de verschillende Belgische instanties
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Benoit Bayenet, Marc Bourgeois, Pierre Rion
  Dit naslagwerk licht het toepassingskader van de nieuwe openbare boekhouding in vergelijking met de budgettaire en macro-economische boekhoudstelsels toe en maakrt een analyse van haar tenuitvoerlegging in de verschillende Belgische bestuursniveaus.
  € 120,00 € 84,00 incl. btw
  In voorraad
 14. Algemeen bestuursrecht (tweede editie) (gebonden)

  Algemeen bestuursrecht (tweede editie) (gebonden)

  Grondslagen en beginselen
  Boek | 2e editie 2019 | België | Ingrid Opdebeek, Stéphanie De Somer

  Dit boek speurt naar de grondslagen en leidende beginselen van het bestuursrecht. Het vertrekt daarbij vanuit de gemeenschappelijke onderbouw (de wortels) van dit alles: de grondwettelijke waarden en de in België nog minder gekende principes van good governance. Daarnaast besteedt het boek veel aandacht aan de rechtspraak van de Raad van State en de algemene concepten, leerstukken en beginselen die men daarin terugvindt. Deze vormen immers de draad van Ariadne die een uitweg kan bieden uit het labyrint van het bestuursrecht.

  Nieuw in deze tweede editie is de verwerking van  belangrijke nieuwe regelgeving zoals het Decreet Lokaal Bestuur, het Bestuursdecreet en het Decreet Bestuurlijke Handhaving, maar ook van de vernieuwende rechtspraak van de (algemene vergadering van de) Raad van State.

  € 223,00 € 156,10 incl. btw
  In voorraad
 15. Jaarboek Energierecht 2018

  Jaarboek Energierecht 2018

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
  In dit Jaarboek Energierecht 2018 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis). De bijdragen in deze editie zijn van Raphaël Boucquey, Thomas Chellingsworth, Christine Delagaye, Bram Delvaux, Frederik Dewaele, Jeroen Dewispelaere, David Haverbeke, Laura Janssens, Wouter Vandorpe, Dominique Vanherck, Damien Verhoeven en Sietse Wils.
  € 150,00 € 105,00 incl. btw
  In voorraad