Promotie 666 results

Profiteer van onze lente promotie!

Ontvang tot en met 31 mei 2023 30% korting op een selectie van dossiers, boeken en op Larcier tijdschriften*.

Hoe kunt u ervan genieten? Heel eenvoudig!

De promotie is meteen van toepassing op uw winkelmandje wanneer u online bestelt.

*Zie voorwaarden

666 resultaten

 1. De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht

  De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht

  Een zwanenzang
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Frédéric Dupon

  Het werk stelt de kwalificatie van rechtsregels van procesrecht als van openbare orde of als aanvullend of louter dwingend recht in vraag. Het bepleit een unitair wetsbegrip van de rechtsregels van procesrecht en gaat op zoek naar een geïndividualiseerde sanctieregeling voor deze rechtsregels.

  € 250,00 € 175,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Concentratiecontrole in België

  Concentratiecontrole in België

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Karel Bourgeois

  Dit boek biedt een volledig overzicht van de concentratiecontrole in België. Het bespreekt het toepassingsgebied van de concentratiecontrole door de BMA, de beoordelingstoets en het beoordelingskader, de mogelijke bezwaren en verbintenissen die eraan tegemoetkomen, de aanmeldingsplicht en de administratieve procedure voor de BMA, en tot slot het beroep bij het Marktenhof. Alle onderdelen worden omstandig geduid aan de hand van de toepasselijke richtsnoeren en de beslissingspraktijk.

  € 143,00 € 100,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Handboek Bouwrecht (derde editie)

  Handboek Bouwrecht (derde editie)

  Boek | 3e editie 2022 | België | Kurt Deketelaere, Marco Schoups, Alain-Laurent Verbeke

  Het Handboek Bouwrecht begeleidt u bij alle fases van het bouwgebeuren. U bent aannemer of promotor, architect of een studiebureau, opdrachtgever-bouwheer: alle aspecten en fases van het bouwproces, bekeken vanuit alle participanten aan dit proces komen aan bod.

  € 325,00 € 227,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Wetboek Huur van onroerend goed in Vlaanderen 2023

  Wetboek Huur van onroerend goed in Vlaanderen 2023

  Code | 1ste editie 2022 | België | Koenraad De Greve, Alexander Forrier


  Dit wetboek biedt een beredeneerde selectie van regelgeving die relevant is voor de oplossing van de aan huur gerelateerde problemen. Het bevat zowel het gemeen huurrecht als het woninghuurrecht, de studentenhuur, de sociale huur, de handelshuur en de pacht, samen met relevante bepalingen uit andere wetgeving (woningkwaliteit, ruimtelijke ordening, fiscaliteit, insolventie en verbintenissenrecht).

  € 89,00 € 62,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  ICAV IV
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts

  Dit werk is het verslagboek van het vierde ICAV-congres. Het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht wil de interuniversitaire samenwerking en het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bevorderen. Het biedt een unieke verzameling aan grondige en boeiende bijdragen die op dit moment nergens anders beschikbaar is.

  € 113,00 € 79,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Grensoverschrijdende verliesverrekening

  Grensoverschrijdende verliesverrekening

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Pieter-Jan Wouters

  Het boek neemt op een kritische en praktijkgerichte wijze het speelveld van grensoverschrijdende verliesverrekening onder de loep, zowel de mogelijkheid tot aftrekbaarheid als de aanrekeningsregels, in een Belgisch en Europees kader en vanuit een verdragscontext. Naast een gevatte analyse van het wettelijke kader in een Europeesrechtelijke en verdragsrechtelijke context worden alle aspecten van grensoverschrijdende verliesverrekening telkens benaderd vanuit een praktische hoek op basis van concreet uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

  € 109,00 € 76,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. De strijd tegen armoede: juridische perspectieven

  De strijd tegen armoede: juridische perspectieven

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Beatrix Vanlerberghe

  Dit boek, een initiatief van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen, bekijkt armoede vanuit verschillende juridische perspectieven. In het bijzonder gaat de aandacht naar de juridische eerstelijnsbijstand, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over het standstilbeginsel en het recht op toegang tot de rechter en wordt armoede bekeken vanuit het perspectief van het burgerlijk procesrecht en vanuit het straf(proces)recht.
  Dit boek is ook inbegrepen in de gelijknamige Studienamiddag 'De strijd tegen armoede: juridische perspectieven' (donderdag 8 december 2022 - Stadscampus Universiteit Antwerpen en livestream, on demand tot 31 januari 2023) Schrijf u hier in: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/rechtshandhaving/activiteiten/armoede/

  € 86,00 € 60,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed

  Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed

  Een praktische benadering van de overdracht van onroerend goed en onroerend goed-vennootschappen
  Boek | 2e editie 2022 | België | Ewoud Willaert, Christine Heeb, Gwen Bevers

  Het werk brengt in één handige, beknopte en praktische leidraad verschillende aspecten en noodzakelijke stappen samen van het koopproces van een onroerend goed (zijnde de zuivere vastgoedtransactie) en van de verkoop van aandelen van een vennootschap-eigenaar van het vastgoed.

  ***
  Dit boek is inbegrepen in de webinar ‘Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed’ (20 april 2023). Schrijf u hier in: https://legallearning.be/product/checklist-bij-koop-verkoop-van-onroerend-goed-incl-boek/
  ***

  € 85,00 € 59,50 incl. btw
  Studentenprijs: € 30,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen

  Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Christian Engels

  Dit handboek behandelt de gerechtelijke verkoop van onroerende goederen. Waar nodig wordt met de desbetreffende regels van het Burgerlijk Wetboek rekening gehouden. Het betreft immers nog altijd en in de eerste plaats een verkoop.
  Dit werk is de vertaling en in voorkomend geval de bijwerking van het handboek “Les ventes judiciaires d’immeubles” van Georges DE LEVAL, en voor het IPR van Laurent BARNICH, verschenen in de Répertoire notarial in 2019. In bepaalde gevallen werd een eigen zienswijze weergegeven.
  Abonnees op de papieren versie van Répertoire notarial krijgen dit boek gratis toegestuurd zodra het verschenen is.

  € 166,00 € 116,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Bestuur in de nv

  Bestuur in de nv

  Herziene editie
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Sarah De Geyter, Ingrid De Poorter, Emmanuel Leroux

  Dit boek beschrijft hoe het bestuur van een grotere naamloze vennootschap in de praktijk wordt georganiseerd. Het werk biedt een grondige (juridische) analyse van de duale bestuursstructuur, de delegatie door de raad van bestuur, de interne taakverdeling en de impact hiervan op de toezichtstaak en de aansprakelijkheid van de bestuurders aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook de geldende governance codes.

  € 94,00 € 65,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Actualia publiekrecht 2022 / Actualités du droit public 2022

  Actualia publiekrecht 2022 / Actualités du droit public 2022

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Laurens De Brucker, Patrik De Maeyer, Marie Vastmans, Dominique Vermer

  Dit boek bundelt negen uiteenlopende bijdragen over actuele publiekrechtelijke thema’s, gaande van de Vlaamse PFOS-problematiek tot de Disney-affaire in de Amerikaanse staat Florida. Achttien advocaten-experten van Xirius Public, een niche advocatenkantoor gespecialiseerd in publiekrecht, laten hun licht schijnen over enkele markante onderwerpen en spitten deze thema’s tot op het bot uit.


  Ce livre rassemble neuf contributions diverses sur des questions actuelles de droit public, allant du problème flamand des SPFO à l’affaire Disney dans l’État américain de Floride. Dix-huit avocats de Xirius Public, un cabinet de niche spécialisé en droit public, font la lumière sur des sujets marquants et vont au fond de ces thèmes.

  € 113,00 € 79,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Feestnummer 20 jaar TBO - Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO 2022 nr. 4)

  Feestnummer 20 jaar TBO - Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO 2022 nr. 4)

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Alain-Laurent Verbeke, Kurt Deketelaere
  Dit feestnummer viert 20 jaar TBO – Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed.Het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed werd twintig jaar geleden opgericht, De bedoeling is om het bouwrecht in al zijn aspecten te bespreken ten dienste van de Vlaamse bouwjurist. Naast een schat aan rechtspraak bevatten deze twintig jaargangen zeer gevarieerde doctrinaire bijdragen over zowel het privaat- als het publiekrecht.
  € 65,00 € 45,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Bedrijfsvoorheffing

  Bedrijfsvoorheffing

  Boek | 5e editie 2022 | België | Dirk Deschrijver

  Dit werk geeft een grondige fiscaal-juridische, kritische en globale analyse van het fenomeen ‘bedrijfsvoorheffing', met grondige bespreking van de verschillende onderworpen bestanddelen en van de verschillende verplichtingen die rusten op de schuldenaar..

  € 338,00 € 236,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Handboek goederenrecht (gebonden editie)

  Handboek goederenrecht (gebonden editie)

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Nicolas Carette, Ruud Jansen

  Dit handboek bespreekt op grondige en kritische wijze het goederenrecht, van de algemene leerstukken inzake vermogen, goederen en zakelijke rechten (totstandkoming, tenietgaan, afdwingbaarheid enz.), over eigendom en mede-eigendom (met inbegrip van de appartementsmede-eigendom), tot de diverse zakelijke gebruiksrechten, zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

  € 225,00 € 157,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen

  Huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke

  Het eerste nummer in de nieuwe reeks TEP Thema Books bundelt vier bijdragen van prof. dr. Alain-Laurent Verbeke en prof. em. Hélène Casman over de huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen, verspreid over drie jaargangen in TEP. Deze bijdragen zijn aangevuld met enkele zeer actuele en nuttige rulings van Vlabel. Samen vormt dit een mooi en goed onderbouwd verhaal over het leerstuk van de huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen, zowel civielrechtelijk als fiscaal.  € 80,00 € 56,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 25,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2021 (TEP 2022 nr.3)

  Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2021 (TEP 2022 nr.3)

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Alain-Laurent Verbeke

  In dit derde nummer van de jaargang 2022 van het Tijdschrift Estate Planning komen de rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht aan bod. Het betreft de belangrijkste in het jaar 2021 gepubliceerde rechtspraak van de hoven van beroep, het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof in de drie grote leerstukken van het familiaal vermogensrecht: het huwelijks- en relatievermogensrecht, het erfrecht en de gift en. Dit is een feesteditie: het zijn de tiende rechtspraakfiches.

  U krijgt een objectieve weergave van de rechterlijke beslissing, een correcte toelichting van de stand van zaken in de huidige stand van het recht en een handige bibliografie, specifieke publicaties over het onderwerp en ook breder gekaderd in een aantal standaardwerken.  € 69,00 € 48,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. Het ouderlijk vruchtgenot - een kritische analyse

  Het ouderlijk vruchtgenot - een kritische analyse

  Een evaluatie met suggesties voor optimalisering
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Alix Van Sinay

  Deze bijdrage vormt een eerste alomvattende, kritische analyse en technische uitwerking van de regeling van het ouderlijk vruchtgenot in België. Het nieuwe goederenrecht wordt betrokken in deze bijdrage door een vergelijking te maken met het vruchtgebruik zoals omschreven in Boek 3 “Goederen”.

  € 74,00 € 51,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. Alles wat u moet weten over erven, schenken en een successieplanning

  Alles wat u moet weten over erven, schenken en een successieplanning

  Een praktische handleiding om te optimaliseren
  Boek | 13e editie 2022 | België | Paul Nijs, Liesbeth Vossen

  Dit boek verwerkt erfrecht, erfbelasting en schenkingsrecht tot een verstaanbaar geheel en maakt het onderwerp bespreekbaar door de volgende thema’s vanuit een praktische invalshoek te behandelen:

  • erven en schenken als gehuwden of als samenwonenden
  • uw bezittingen na uw overlijden
  • de dag dat u zelf erft
  • een schenking doen
   • en die registreren: online registratie (mogelijk sinds 1 mei 2022): altijd de beste keuze?
   • wanneer is een schenking voor een Nederlandse notaris (nog) wel/niet interessant?
  • een testament opmaken
  • de fiscus die ook zelf zijn deel opeist
  • successieplanning: te betalen successierechten beperken
  • de zorgvolmacht of lastgevingsovereenkomst
  € 159,00 € 111,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 19. Handboek goederenrecht (paperback) (studenteneditie)

  Handboek goederenrecht (paperback) (studenteneditie)

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Nicolas Carette, Ruud Jansen

  Dit handboek bespreekt op grondige en kritische wijze het goederenrecht, van de algemene leerstukken inzake vermogen, goederen en zakelijke rechten (totstandkoming, tenietgaan, afdwingbaarheid enz.), over eigendom en mede-eigendom (met inbegrip van de appartementsmede-eigendom), tot de diverse zakelijke gebruiksrechten, zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

  € 225,00 € 157,50 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen