Instituut Financieel Recht 9 results

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


9 resultaten

 1. Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht

  Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht

  Een analyse van termijnen, ambtshalve toepassing en werking van rechterlijke beslissingen
  Boek | 1ste editie 2023 | Europa | Jarich Werbrouck

  Dit werk analyseert de theoretische grondslagen van de handhaving van Europees (consumenten)recht voor nationale hoven en rechtbanken. Door middel van een diepgaande rechtspraakanalyse met betrekking tot drie thema’s (termijnen, ambtshalve toepassing en de werking van rechtelijke beslissingen) wordt nagegaan of en, zo ja, in welke mate en waarin er verschillen bestaan tussen de handhavingsrechtelijke aanpak van consumentenrecht enerzijds en Europees recht anderzijds.

  € 240,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de positie

  Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de positie

  van de aandeelhouder
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Simon Landuyt

  Het boek onderzoekt hoe risico efficiënt kan worden verdeeld tussen schuldeisers en aandeelhouders van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In het boek wordt een origineel en omvattend onderzoek uitgevoerd naar de (juridische en economische) positie van de aandeelhouder in de kapitaalstructuur van een vennootschap. De auteur maakt tevens een diepgaande technische analyse van het begrip aandeel en de aansprakelijkheid van de aandeelhouder.

  € 180,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Financiële regulering: een dwarsdoorsnede

  Financiële regulering: een dwarsdoorsnede

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Instituut Instituut Financieel Recht

  Het boek biedt een actuele dwarsdoorsnede van de belangrijke financieelrechtelijke ontwikkelingen in België. Binnen de verschillende deelgebieden van het financieel recht (i.c. het kredietrecht, de beleggersbescherming en het kapitaalmarktrecht) wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s die het voorwerp zijn van belangrijke evoluties in de Europese en Belgische regelgeving (MiFIR, MiFID II, PSD II, Prospectusverordening, …) of om andere redenen momenteel het voorwerp uitmaken van debat (negatieve rente, wederbeleggingsvergoedingen, …).

  € 174,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Data protection bij financiële instellingen

  Data protection bij financiële instellingen

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Delphine Goens
  Dit boek neemt u op gedetailleerde en gestructureerde wijze mee in de gegevensbeschermingsregulering en haar grondrechtelijke fundamenten. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan een spanningsveld dat bijzonder actueel is, zeker in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  € 235,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. De obligatielening

  De obligatielening

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Diederik Bruloot, Kristof Maresceau
  Dit boek behandelt alle aspecten van de levensloop van een obligatielening: van de uitgifte, over de algemene vergadering van obligatiehouders, tot de terugbetaling of de wanprestatie door de emittent. De analyse van de (huidige en toekomstige) vennootschapsrechtelijke bepalingen inzake obligaties vormen de kern van dit werk.
  € 200,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen

  Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen

  De effecten van regelgevende competitie op vennootschapsrechtelijk vlak
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Kristof Maresceau
  Dit boek onderzoekt de grenzen waarbinnen bedrijven in Europa kunnen forum shoppen op vennootschapsrechtelijk, insolventierechtelijk en fiscaal vlak. Op minutieuze wijze worden daarbij het internationaal privaatrecht en de antimisbruikwetgeving van diverse EU-lidstaten geanalyseerd en getoetst op hun conformiteit met de Europeesrechtelijke vrijheid van vestiging.
  € 172,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Vennootschapskapitaal en schuldeisers

  Vennootschapskapitaal en schuldeisers

  Een onderzoek naar de effectiviteit van de (Europese) kapitaalregelen en alternatieve technieken van schuldeisersbescherming
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Diederik Bruloot
  Dit boek biedt een praktische en actuele analyse van de bestaande Belgische en Europese kapitaalregelen voor NV’s en plaatst deze in perspectief. Daarnaast bevat het verschillende interessante hervormingsvoorstellen en een schat aan informatie over de wijze waarop de bescherming van vennootschapsschuldeisers wordt georganiseerd in de Angelsaksische wereld en in verschillende andere Europese jurisdicties, zoals Nederland en de Scandinavische landen.
  € 223,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Overdracht van kredietrisico

  Overdracht van kredietrisico

  Kredietderivaten en effectisering
  Boek | 1ste editie 2013 | België | Filip Bogaert
  In dit boek wordt eerst het kredietrisico nauwkeurig omschreven en onderscheiden van het tegenpartijrisico en de marktrisico’s. Daarna wordt een overzicht gegeven van de diverse juridische technieken die financiële instellingen gebruiken om het kredietrisico te beheren. Vervolgens wordt grondig ingegaan op de kredietderivaten en de effectisering, wordt de werking van de true-sale-effectisering volledig ontleed en worden de gedekte obligaties (covered bonds) en de collateralized debt obligations (CDOs) onderzocht. Tot slot wordt dieper ingegaan op de boekhoudkundige rapportering van de effectisering.
  € 200,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen