Mededingings- en consumentenrecht 35 results

35 resultaten

 1. Competitio (TBM-RCB)

  Competitio (TBM-RCB)

  Tijdschrift voor Belgische mededinging - Revue de la concurrence belge
  Tijdschrift | Abonnement 2024 - 4 nummers per jaar | België | Grégoire Ryelandt

  Tijdschrift voor Belgische mededinging - Revue de la concurrence belge

  Teken in en ontvang een gratis opbergband!

  Competitio is hét toonaangevende referentietijdschrift voor mededinging en mededingingsrecht in België. Een waardevolle bron van informatie en solide argumenten voor iedereen actief in het kartelrecht in zijn meest ruime betekenis: advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, economisten ...

  € 376,30 incl. btw
  In voorraad
 2. Recht van de Europese Unie – Bronnen (tweede editie)

  Recht van de Europese Unie – Bronnen (tweede editie)

  Boek | 2e editie 2024 | Europa | Johan Meeusen

  Een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces is onmogelijk zonder kennis van het Unierecht. Dit boek bevat daarom de tekst van de belangrijkste bronnen van het recht van de Europese Unie. Samen met het handboek Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie (G. De Baere en J. Meeusen, 2e ed., 2024) en de jurisprudentiebundel Recht van de Europese Unie – Basisjurisprudentie (J. Meeusen, 5e ed., 2024) vormt dit bronnenboek een onmisbaar instrument voor iedereen die zich wil verdiepen in het recht van de Europese Unie.
  Voordeeltarief bij aankoop van de 3 boeken tegelijkertijd.

  € 90,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 39,00
  Beschikbaar vanaf Januari 2024
 3. The Legal Symphony

  The Legal Symphony

  De rollen van bedrijfsjuristen in een veranderende wereld
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Els Steen

  Dit verzamelwerk is gewijd aan de rollen van de bedrijfsjuristen in een veranderende wereld, beginnend met de basis van de wettelijke rol van de bedrijfsjurist, gevolgd door de studie van de recente wijziging van de wet tot oprichting van het IBJ met een focus op de status van de versterkte vertrouwelijkheid van bedrijfsjuristen na deze hervorming.
  Het boek behandelt ‘gun-jumping’ en de rol van bedrijfsjuristen in het kader van bemiddeling, risicobeheer, M&A, ESG, compliance, whistle blowing, …

  € 99,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken

  Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken

  Analyse van rechten en plichten tegen de achtergrond van de nagestreefde doelstellingen
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Gert Straetmans, Reinhard Steennot

  Dit handboek geeft een grondige en actuele analyse van de consumentenbescherming en marktpraktijken. De wetgeving met inbegrip van de recentste evoluties zoals de omzettingswetgeving van de Omnibusrichtlijn en Boek XIX Wetboek van economisch recht, alsook de meest relevante rechtspraak en rechtsleer worden in de analyse verwerkt.

  € 250,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken (paperback)

  Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken (paperback)

  Analyse van rechten en plichten tegen de achtergrond van de nagestreefde doelstellingen
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Reinhard Steennot, Gert Straetmans

  Dit handboek geeft een grondige en actuele analyse van de consumentenbescherming en marktpraktijken. De wetgeving met inbegrip van de recentste evoluties zoals de omzettingswetgeving van de Omnibusrichtlijn en boek XIX Wetboek van economisch recht, alsook de meest relevante rechtspraak en rechtsleer worden in de analyse verwerkt..

  € 250,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid

  Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid

  Naar eindeloze aansprakelijkheden voor ondernemingen? Verslagboek Dag van de Bedrijfsjurist 2022
  Boek | 2023 | België | Els Steen

  Dit werk bevat de bijdragen aan de 33ste Dag van de bedrijfsjuristen (15 november 2022), gewijd aan het thema “Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid – Naar eindeloze aansprakelijkheden voor ondernemingen?”. | L’ouvrage rassemble les contributions à la 33e journée des juristes d'entreprise (15 novembre 2022).

  € 105,00 € 73,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht

  Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht

  Een analyse van termijnen, ambtshalve toepassing en werking van rechterlijke beslissingen
  Boek | 1ste editie 2023 | België, Europa | Jarich Werbrouck

  Dit werk analyseert de theoretische grondslagen van de handhaving van Europees (consumenten)recht voor nationale hoven en rechtbanken. Door middel van een diepgaande rechtspraakanalyse met betrekking tot drie thema’s (termijnen, ambtshalve toepassing en de werking van rechtelijke beslissingen) wordt nagegaan of en, zo ja, in welke mate en waarin er verschillen bestaan tussen de handhavingsrechtelijke aanpak van consumentenrecht enerzijds en Europees recht anderzijds.

  € 240,00 € 168,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

  Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

  Een pleidooi voor een staatssteunkader
  Boek | 1ste editie 2023 | België, Europa | Wout De Cock

  Aan de hand van een rechtspraakonderzoek van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State én de gewone rechtscolleges wordt in dit werk onderzocht, beschreven en geëvalueerd in hoeverre Belgische rechtscolleges kunnen en zouden moeten optreden als Europese staatssteunrechters.

  € 120,00 € 84,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Concentratiecontrole in België

  Concentratiecontrole in België

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Karel Bourgeois

  Dit boek biedt een volledig overzicht van de concentratiecontrole in België. Het bespreekt het toepassingsgebied van de concentratiecontrole door de BMA, de beoordelingstoets en het beoordelingskader, de mogelijke bezwaren en verbintenissen die eraan tegemoetkomen, de aanmeldingsplicht en de administratieve procedure voor de BMA, en tot slot het beroep bij het Marktenhof. Alle onderdelen worden omstandig geduid aan de hand van de toepasselijke richtsnoeren en de beslissingspraktijk.

  € 143,00 € 100,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat

  Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat

  Huldeboek Anne-Marie Van den Bossche
  Boek | 1ste editie 2021 | België, Europa | Gert Straetmans, Jan Blockx

  Het boek is een eerbetoon aan prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche vanuit de Onderzoeksgroep Onderneming & Recht (Universiteit Antwerpen), waarvan zij meerdere jaren woordvoerder was. Het bundelt bijdragen over actuele mededingingsrechtelijke thema’s.

  € 137,00 € 95,90 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Recht & elektronische handel

  Recht & elektronische handel

  Tweede herziene editie
  Boek | 2e editie 2021 | België | Patrick Van Eecke

  Dit boek behandelt de belangrijkste juridische en fiscale aandachtspunten die zich stellen bij elektronische handel. Onderwerpen zoals domeinnamen, elektronische overeenkomsten, de verwerking van persoonsgegevens en de aansprakelijkheid van dienstverleners, btw-aspecten en toepasselijk recht komen hierbij uitgebreid aan bod.

  € 149,00 € 104,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Wetboek Economisch recht - 2021

  Wetboek Economisch recht - 2021

  Code | 1ste editie 2021 | België | Grégory Renier, Gert Straetmans

  Dit ‘Wetboek economisch recht ‘bundelt de 18 boeken van het Wetboek van economisch recht en vult deze aan met andere, voor de praktijk belangrijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Op deze wijze kan de gebruiker het economisch recht op een globale en pragmatische manier overschouwen en erin wegwijs geraken dankzij een duidelijke thematische aanpak van het materiële recht.

  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten

  Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Ignace Claeys, Evelyne Terryn

  Het boek gaat in op de impact op het Belgische recht van Richtlijn 2019/771 inzake consumentenkoop en Richtlijn 2019/770 inzake digitale inhoud en digitale diensten. Beide richtlijnen vragen immers grondige wijzigingen van de Belgische wetgeving betreffende de koop en de consumentenkoop en meer in het algemeen van het Belgische contractenrecht.

  € 144,00 € 100,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Distributieovereenkomsten

  Distributieovereenkomsten

  EU - België - Nederland
  Boek | 1ste editie 2019 | België, Europa | Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever
  Uitgebreid en praktisch overzicht van de regels van handelsrecht en Europees en nationaal (Belgisch en Nederlands) mededingingsrecht mbt verticale overeenkomsten.Leidraad bij het opstellen en checken van de meest courante distributieformules.
  € 190,00 € 133,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

  Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

  boek
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Gert Straetmans, Reinhard Steennot

  Recente technologische evoluties (blockchain, smart contracts, gebruik van algoritmen, nieuwe betaaltechnieken) en nieuwe vormen van deelnemen aan de markt (platform economy, sharing economy, crowdwork, gig economy) zetten de traditionele tweedeling tussen onderneming en consument onder druk. In dit boek worden relevante thema's van consumentenbescherming toegelicht op een praktische en wetenschappelijk onderbouwde wijze, aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in de Europese en Belgische rechtspraak en wetgeving.

  Met bijdragen van Skander Bennis, Jan Blockx, Lauranne Claus Jan Clinck, Michiel De Muynck, Julie Goetghebuer, Aurélie Hendrickx, Robby Houben, Shana Meys, Stefan Rutten, Reinhard Steennot, Gert Straetmans, Dimitri Verhoeven en Jarich Werbrouck.

  € 90,00 € 63,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. M-commerce

  M-commerce

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Johan Vannerom
  Consumenten maken meer en meer gebruik van hun smartphone of tablet om aankopen te verrichten. Dit boek wil de lezer een antwoord bieden op zijn vragen, of het nu gaat om een consument die zijn rechten wil kennen of een startup die wil weten welke wettelijke plichten op hem rusten en welke fiscale voordelen aan m-commerce verbonden zijn.
  € 74,00 € 51,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina