Strafrecht 91 results

91 resultaten

 1. Topics bewijs- en procesrecht

  Topics bewijs- en procesrecht

  Verslagboek permanente vorming 2016-2017
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
  Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken.
  € 74,00 incl. btw
  In voorraad
 2. Het gebruik van inlichtingen in het strafproces

  Het gebruik van inlichtingen in het strafproces

  Inlichtingendiensten en de opsporing en vervolging van strafbare feiten
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Bart Vangeebergen
  Welke bijdrage kunnen de inlichtingendiensten, binnen de grenzen van het recht op een eerlijk proces, leveren aan de opsporing en de vervolging van strafbare feiten? De auteur gaat in dit boek in op deze vraag en onderzoekt onder welke voorwaarden informatie afkomstig van een inlichtingendienst gebruikt kan worden als strafrechtelijk bewijs.
  € 166,00 incl. btw
  In voorraad
 3. Legitieme verdediging

  Legitieme verdediging

  Gebruik en misbruik van de procedurele rechten van de verdediging in strafzaken
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Joost Huysmans
  Winnaar Fernand Collinprijs 2018!Dit boek biedt de rechtspracticus (advocaat en magistraat) die in de dagelijkse strafrechtspraktijk staat, een handig chronologisch overzicht van het gehele verloop van de strafprocedure (van de start, over het onderzoek tot de cassatieprocedure), waarbij telkens wordt aangegeven waar de huidige Belgische strafprocedure dilatoir gebruik van een procedureel recht door de verdediging mogelijk maakt, maar evenzeer ook hoe dergelijke risico’s creatief kunnen worden geneutraliseerd.
  € 166,00 incl. btw
  In voorraad
 4. Internering: nog steeds de zwaarste straf?

  Internering: nog steeds de zwaarste straf?

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Eric Boon
  Na een korte situering van de problematiek bespreekt de auteur kort de opeenvolgende wetten en beschrijft hij waarom het zo moeilijk was om de wetgeving te conformeren aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. In een volgend deel geeft de auteur een beknopt overzicht van de rechtspraak van het EHRM, van 1998 tot heden.
  € 29,00 incl. btw
  In voorraad
 5. Actualia - diverse rechtsdomeinen

  Actualia - diverse rechtsdomeinen

  Vormingsprogramma 2016
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Orde van Advocaten te Kortrijk - departement Vorming en Beroepsopleiding
  Met praktijkgerichte bijdragen over Sociale media in de advocatuur; Distributiecontracten; Gevolgen Potpourri II op het strafrecht; Ongeoorloofde overeenkomsten en de (gedeeltelijke) vernietigingssanctie;. Recente rechtspraak familiaal vermogensrecht
  € 88,00 incl. btw
  In voorraad
 6. Smaakmakers in het procesrecht

  Smaakmakers in het procesrecht

  Over buitengerechtelijke recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Jelle Flo, Liesbeth Jansens, Vlaams Pleitgenootschap
  De ervaren practicus in het bijzonder behoort zich juist te hoeden voor verenging in specialisatie en dossierverwerking bij automatisme. Soms leidt een zijspoor eerder naar de juiste bestemming dan het platgetreden pad. Geschilbeslechting kan meer zijn dan dagvaarden, een kalender verkrijgen, stukken en besluiten uitwisselen en pleiten. In de diverse bijdragen wordt ingegaan op vergeten vorderingen en excepties in het burgerlijk en administratief procesrecht, de nieuwe verstekregeling, samenhang en onsplitsbaarheid, bemiddeling en de minnelijke regeling in strafzaken.
  € 73,00 incl. btw
  In voorraad
 7. Potpourri II - Strafrecht en strafprocesrecht

  Potpourri II - Strafrecht en strafprocesrecht

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Len Augustyns, Kris Beirnaert, Pieter Tersago
  Op 19 februari 2016 werd in het Staatsblad de tweede Potpourri-wet gepubliceerd: de “wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie”. Met deze Potpourri II-wet wordt het plan van de regering om de werklast van justitie te verminderen en de procedures efficiënter te maken, verder gerealiseerd. Het brengt niet alleen belangrijke en ingrijpende wijzigingen voor de beoefenaars van het strafrecht met zich mee, maar ook een aantal nieuwigheden doen hun intrede in ons strafrecht.
  € 74,00 incl. btw
  In voorraad
 8. Strafrecht in de onderneming (3e editie)

  Strafrecht in de onderneming (3e editie)

  Praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders
  Boek | 3e editie 2016 | België | Patrick Waeterinckx, Filiep Deruyck, Filip Van Volsem
  Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.
  € 143,00 incl. btw
  In voorraad
 9. Consistente straftoemeting

  Consistente straftoemeting

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Sanne Raats
  De consistente bestraffing raakt aan de fascinerende tandem van het recht en het rechtspreken. De vraag rijst evenwel of inconsistentie in de bestraffing als problematisch moet worden beschouwd dan wel als een aanvaardbare vorm van collateral damage die inherent verbonden is aan elk rechtssysteem.
  € 183,00 incl. btw
  In voorraad
 10. De derde weg

  De derde weg

  Een pleidooi voor een evenwichtig cannabisbeleid
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Cyrille Fijnaut, Brice De Ruyver
  Niet alleen in België en Nederland, maar in heel het Westen woedt er een discussie over de vraag of cannabis al dan niet moet worden gelegaliseerd. In deze studie wordt deze vraag niet met “ja” of “nee” beantwoord. Integendeel! Er wordt juist vlijmscherp in aangetoond dat dit de volstrekt verkeerde discussie is.
  € 63,00 incl. btw
  In voorraad