Strafrecht 91 results

91 resultaten

 1. Fysiek interpersoonlijk geweld

  Fysiek interpersoonlijk geweld

  Een onderzoek naar de accuraatheid en de coherentie van de strafrechtelijke kwalificaties en instrumenten aangewend als reactie op fysiek interpersoo
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Jeroen De Herdt
  In dit boek worden de toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen van alle mogelijke kwalificaties van feiten van fysiek interpersoonlijk geweld grondig geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende instrumenten die in het leven werden geroepen om fysiek interpersoonlijk geweld aan te pakken. Ten slotte gaat het boek ook ruim in op de uitlokking, de wettige verdediging en het burgerarrest.
  € 200,00 € 140,00 incl. btw
  In voorraad
 2. Zwijgrecht versus spreekplicht

  Zwijgrecht versus spreekplicht

  Boek | 1ste editie 2013 | België | Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten
  In dit boek wordt aangegeven hoe het zwijgrecht van de partijen in een contract en van de partijen in een geding enerzijds en hun spreek- of informatieplicht anderzijds zich ten opzichte van elkaar verhouden en waar de scheidingslijn tussen beide te trekken is.
  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  In voorraad
 3. De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht

  De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht

  Boek | 1ste editie 2013 | België | Stephanie Verhelst
  Dit boek gaat over de verhouding tussen de drie belangrijke actoren in een strafprocedure: de maatschappij, de dader en het slachtoffer. De rol van het slachtoffer staat centraal in dit boek en er wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe men deze rol kan verantwoorden, waar de grenzen liggen en hoe de rol van het slachtoffer zich verhoudt tot de positie die de maatschappij en de dader innemen in de strafprocedure.
  € 189,00 incl. btw
  In voorraad
 4. Handboek Uitleveringsrecht

  Handboek Uitleveringsrecht

  Boek | 1ste editie 2013 | België | Steven Dewulf
  Het uitleveringsrecht heeft de laatste jaren in het licht van een alsmaar toenemende internationalisering en Europeanisering een ware metamorfose ondergaan. Dit boek brengt het hedendaagse uitleveringsrecht in al zijn facetten op heldere, overzichtelijke en gedetailleerde wijze in kaart.
  € 160,00 € 112,00 incl. btw
  In voorraad
 5. Inzicht in toezicht - Regards sur le contrôle

  Inzicht in toezicht - Regards sur le contrôle

  Twintig jaar democratische controle op de inlichtingendiensten - Vingt ans de contrôle démocratique sur les services de renseignement
  Boek | 1ste editie 2013 | België | Vast Comité I, Vast Vast Comité I
  Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bestaat twintig jaar.Ter gelegenheid van deze verjaardag werden niet minder dan 38 binnen- en buitenlandse auteurs bereid gevonden om een bijdrage te leveren, ieder vanuit zijn of haar ervaring, expertise en interesses.
  € 126,00 incl. btw
  In voorraad
 6. Het onroerend goed in het straf(proces)recht

  Het onroerend goed in het straf(proces)recht

  Boek | 1ste editie 2012 | België | Joëlle Rozie
  In dit boek wordt niet alleen aandacht geschonken aan de onroerendgoed-gerelateerde misdrijven van Boek II van het Strafwetboek, maar ook aan een specifieke tak van het bijzonder strafrecht, het stedenbouwstrafrecht (met inbegrip van ruimtelijke ordening), waar bijna exclusief wordt gefocust op de onroerende goederen.
  € 74,00 € 51,80 incl. btw
  In voorraad
Pagina