Vastgoedrecht en Bouwrecht 93 results

93 resultaten

 1. Handboek goederenrecht (gebonden editie)

  Handboek goederenrecht (gebonden editie)

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Nicolas Carette, Ruud Jansen

  Dit handboek bespreekt op grondige en kritische wijze het goederenrecht, van de algemene leerstukken inzake vermogen, goederen en zakelijke rechten (totstandkoming, tenietgaan, afdwingbaarheid enz.), over eigendom en mede-eigendom (met inbegrip van de appartementsmede-eigendom), tot de diverse zakelijke gebruiksrechten, zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal.

  € 225,00 € 157,50 incl. btw
  In voorraad
 2. Duiding Huur

  Duiding Huur

  Wetboek | 3e editie 2022 | België | Bart Van Baeveghem, Tom Vandromme, Marleen Van Loon, Diederik Vermeir

  Duiding Huur verzamelt niet alleen de wetgeving inzake huurrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (gemeen huurrecht, woning- en handelshuur, pacht, sociale huur), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten uit diverse rechtsdomeinen. De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren, geput uit rechtspraak en doctrine.

  € 166,00 € 116,20 incl. btw
  In voorraad
 3. Woninghuur in Vlaanderen en Brussel

  Woninghuur in Vlaanderen en Brussel

  Uw 70 antwoorden op de meest praktische vragen
  Boek | 2e editie 2022 | België | Koen de Puydt, Ulrike Beuselinck

  Dit handboek vergelijkt de huurregelgeving in Vlaanderen en Brussel op een praktische wijze, aan de hand van 70 vragen, die telkens worden beantwoord met verwijzing naar de relevante artikelen van het Vlaams Woninghuurdecreet of de Brusselse Huisvestingscode. Het handboek is tevens aangevuld met vergelijkende tabellen en flowcharts.

  € 66,00 € 46,20 incl. btw
  In voorraad
 4. Digitalisering en vastgoedtransacties

  Digitalisering en vastgoedtransacties

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Vincent Sagaert, Alexander Appelmans, Benjamin Verheye

  De toenemende digitalisering laat ook duidelijk haar sporen na in de fysieke wereld van het vastgoed. Het juridisch kader kan logischerwijze niet achterblijven. Hoe kunnen vastgoedtransacties worden aangepast aan de noden van de 21ste eeuw? Welke financieringsmodellen sluiten best aan op de wensen van digital natives? Wat is de impact van Artificiële Intelligentie op het sluiten van een contract en de rol van het notariaat en/of de vastgoedmakelaar daarbij? Kan big data ons een beter inzicht geven in de prijs-evolutie van vastgoed?

  € 126,00 € 88,20 incl. btw
  In voorraad
 5. Notariële actualiteit 2020-2021

  Notariële actualiteit 2020-2021

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke

  De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen die relevant zijn voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2020-2021, rond 4 zwaartepunten: familie, vastgoed, rechtspersoon en fiscaliteit.


  € 103,00 € 72,10 incl. btw
  In voorraad
 6. Themanummer Wegen (TBO, 2021, nr. 2)

  Themanummer Wegen (TBO, 2021, nr. 2)

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Ive Van Giel

  Dit themanummer van TBO (2021/2) bevat een aantal kritische bijdragen over een aantal topics i.v.m. Decreet Gemeentewegen: de zaak der wegen in de omgevingsvergunning; rooilijnplannen en onteigening; de zone non aedificandi langs de Vlaamse autosnelweg; milieueffectrapportage inzake wegenaanleg: enkele basisbeginselen; de buitencontractuele aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

  € 57,00 € 39,90 incl. btw
  In voorraad
 7. Verzekeringen in de bouw

  Verzekeringen in de bouw

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Kristof Uytterhoeven

  Dit werk geeft een grondig overzicht van de verplichte en de niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector. Naast de beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen, de ABR-verzekering en de andere niet-verplichte bouwverzekeringen wordt ook de rol van de verzekeraar in bouwgeschillen en expertises toegelicht, evenals de dading in bouwgeschillen.

  € 80,00 € 56,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad
 8. Actualia omgevingsrecht

  Actualia omgevingsrecht

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Gregory Verhelst

  Het omgevingsrecht is volop in evolutie. Dit boek bundelt negen bijdragen over actuele omgevingsrechtelijke thema’s, gaande van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), over de basisrechten voor zonevreemde constructies, de vermoedens van vergunning tot de planschaderegeling. Gerenommeerde auteurs spitten alle thema’s uit tot op het bot.

  € 86,00 € 60,20 incl. btw
  In voorraad
 9. Het nieuwe goederenrecht

  Het nieuwe goederenrecht

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Nicolas Carette, Vincent Sagaert, Joke Baeck, Nicolas Carette, Pascale Lecocq, Mathieu Muylle, Annelies Wylleman

  In dit werk ontsluiten de auteurs, vooraanstaande academici en praktijkjuristen, de hoofdthema’s van het nieuwe goederenrecht. Dit boek is het resultaat van een vruchtbaar interuniversitair initiatief dat aanleiding gaf tot verschillende studiedagen in nauwe samenwerking met de Franstalige collega’s in het “droit des biens”.

  € 143,00 € 100,10 incl. btw
  In voorraad
 10. De aannemer als verkoper

  De aannemer als verkoper

  Rechtsvergelijkende analyse naar Belgisch en Frans recht van de vorderingen van de bouwheer bij verborgen gebreken in het materiaal van het werk
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Jan-Willem Verbeke

  In dit cahier worden de verschillende vorderingen van de bouwheer bij gebreken in de door de aannemer aangekochte materialen, na aanvaarding van het bouwwerk, onderzocht. Dit zowel naar Belgisch als naar Frans recht.

  € 62,00 € 43,40 incl. btw
  In voorraad
 11. Notariële actualiteit 2019-2020

  Notariële actualiteit 2019-2020

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke

  De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen die relevant zijn voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2019-2020, rond 4 zwaartepunten: familie, vastgoed, rechtspersoon en fiscaliteit.


  € 108,00 € 75,60 incl. btw
  In voorraad
 12. Woningkwaliteitsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen

  Woningkwaliteitsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Tom Vandromme, Diederik Vermeir

  Dit cahier biedt een actueel overzicht van de woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest.
  Volgende elementen worden behandeld: situering, minimale kwaliteitsvereisten (gewestelijk en gemeentelijk), bestuursrechtelijke handhaving, strafrechtelijke handhaving, verhouding tot het woninghuurrecht uit het Vlaams Woninghuurdecreet.

  € 60,00 € 42,00 incl. btw
  In voorraad
 13. Vastgoed & Btw

  Vastgoed & Btw

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Geert De Neef, Willy Huber, Kim Jans, Anja Van de Velde

  Door de nieuwe btw-regeling voor verhuur met btw, zijn er bijkomende mogelijkheden gecreëerd voor wie op een btw-vriendelijke wijze vastgoed ter beschikking wil stellen. Dit kan nog meer dan voorheen op allerlei manieren: door het verstrekken van een zakelijk recht of de overdracht van eigendom, maar ook door allerlei diensten inclusief de btw-verhuur. Dit boek biedt een duidelijk en actueel overzicht van alle btw-obstakels waarmee een projectontwikkelaar, een vastgoedinvesteerder, een verhuurder of huurder geconfronteerd kunnen worden.

  € 98,00 € 68,60 incl. btw
  In voorraad
 14. Eerste hulp bij huur en verhuur in Vlaanderen

  Eerste hulp bij huur en verhuur in Vlaanderen

  Uw gids bij woninghuur
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Koen de Puydt, Ulrike Beuselinck, Stéphane De Keyzer
  Chronologische leidraad, stap voor stap, – van advertentie tot einde huur – doorheen de meest voorkomende vragen en problemen bij woninghuurcontract. In vraag/antwoordvorm, met voorbeelden, flow-charts, illustraties,... Alles ivm huren en verhuren
  € 20,00 € 14,00 incl. btw
  In voorraad
 15. De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten

  De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Vincent Sagaert
  De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten noopt vaak tot een strategische keuze voor bouwpromotoren. Hoe kan men eigendomsvolumes stapelen? Hoe kan men gebouwen compartimenteren? Het zijn vragen van zakenrechtelijke aard, die ook een fiscale, administratiefrechtelijke en financiële weerslag kunnen hebben.De auteur analyseert in dit boek de verschillende opties en geeft hiertoe een aantal richtlijnen bij de mogelijkheden, voordelen en nadelen van elke piste. Er worden ook voorbeeldclausules aangereikt.
  € 118,00 € 82,60 incl. btw
  In voorraad
 16. Technologie en recht

  Technologie en recht

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Peggy Valcke, Jura Falconis
  De studiedag van 29 maart 2019, georganiseerd door Jura falconis, met als titel Technologie & recht: Juridische reflecties over disruptieve technologieën en digitale transformaties  wil hiertoe een steentje bijdragen en de impact van de technologische evoluties in verschillende rechtsdomeinen te bespreken.Voorliggend boek bevat  de schriftelijke neerslag van de voordrachten gehouden op de studiedag. De auteurs analyseren vanuit hun vakgebied de impact van de technologische evoluties in het fiscaal recht, sociaal recht, strafrecht en vastgoedtransacties.
  € 54,00 € 37,80 incl. btw
  In voorraad