Vastgoedrecht en Bouwrecht 93 results

93 resultaten

 1. Handboek aannemingsrecht (paperback)

  Handboek aannemingsrecht (paperback)

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Frank Burssens
  Dit boek geeft een grondig en geactualiseerd overzicht van het Belgische aannemingsrecht. Alle klassieke facetten van het aannemingsrecht worden besproken. De diverse hoofdstukken van het boek worden aangevuld met talrijke voorbeelden uit de rechtspraak, zodat het werk een ruim overzicht bevat van de relevante vonnissen en arresten. Waar mogelijk wordt bovendien verwezen naar de meest recente rechtspraak.
  € 223,00 € 156,10 incl. btw
  Studentenprijs: € 60,00
  In voorraad
 2. (Ver)huur van studentenhuisvesting

  (Ver)huur van studentenhuisvesting

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Ruth Stokx, Bernard Tilleman, Katrien Devillé, Tom Gladinez
  De Vlaamse decreetgever heeft met het Vlaamse Woninghuurdecreet van 9 november 2018, dat in werking getreden is op 1 januari 2019, voor het eerst een dwingende regeling uitgewerkt voor de huur van studentenhuisvesting. Dit boek analyseert de praktische gevolgen van het nieuwe decreet voor de huur en de verhuur van studentenhuisvesting in Vlaanderen. Het werk gebruikt de modelovereenkomst voor de huur van studentenkamers van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven als stoffering bij de toelichting van de bepalingen van het Vlaamse Woninghuurdecreet. Deze modelovereenkomst is ook integraal als bijlage in het boek opgenomen.
  € 60,00 € 42,00 incl. btw
  In voorraad
 3. Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet

  Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Aloïs Van Oevelen
  Dit Cahier biedt een eerste grondige commentaar bij het op 24 oktober 2018 door het Vlaams Parlement goedgekeurde decreet “houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan” ofte het “Vlaamse Woninghuurdecreet”. De auteur analyseert en bespreekt alle wijzigingen die het Woninghuurdecreet met zich meebrengt en biedt de lezer een degelijk overzicht van deze nieuwe regelgeving. Vervolgens komt in dit Cahier een uitgebreid overzicht van recente rechtspraak inzake (woning)huurrecht aan bod.
  € 50,00 € 35,00 incl. btw
  In voorraad
 4. Appartementsrecht III

  Appartementsrecht III

  Hervorming 2018 en actuele ontwikkelingen
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Nicolas Carette, Nicolas Carette, Vincent Sagaert
  Het appartementsrecht blijft volop in beweging. Na de hervorming van 2010 vindt ook in 2018 een belangrijke hervorming van de wetgeving plaats, met heel wat implicaties voor diverse onderdelen van het appartementsrecht, zoals de statuten, de algemene vergadering, de syndicus en de procedures. Tegelijk blijft de rechtspraak rond appartementsrecht overvloedig.
  € 115,00 € 80,50 incl. btw
  In voorraad
 5. Planschade en planbaten

  Planschade en planbaten

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Robert Palmans, Marc Boes, Willem Verrijdt
  Hoewel de planschaderegeling van 1962 en de planbatenregeling van 1977 dateren, zijn ze actueler dan ooit en geven ze nog steeds aanleiding tot tal van juridische en technische vraagstukken wegens de vele onduidelijkheden die ze bevatten en bovendien stellen zowel de rechtsleer als de rechtspraak de geldigheid van bepaalde aspecten ervan in vraag.Naast een grondige analyse van de regelgevende normen, komen ook tal van uitgewerkte praktijkvoorbeelden hierbij aan bod.
  € 132,00 € 92,40 incl. btw
  In voorraad
 6. Verkavelen in Vlaanderen

  Verkavelen in Vlaanderen

  Van verkavelingsvergunning naar omgevingsvergunning
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Jan Ghysels, John Toury
  In dit boek worden voor het eerst in Vlaanderen alle aspecten van de verkavelingsoperatie bij elkaar gebracht door een multidisciplinair team van gedegen experten. Het boek is tot stand gekomen op een scharniermoment in de wetgeving, namelijk het invoeren van de omgevingsvergunning. De auteurs hebben daar rekening mee gehouden, zodat het voorliggende boek een werkinstrument is in de meest recente stand van de wetgeving.
  € 163,00 € 114,10 incl. btw
  In voorraad
 7. Woninghuur

  Woninghuur

  Medehuur, huurschade en de bevoegdheid inzake woninghuur
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Diederik Vermeir
  Praktijkgerichte analyse van de nieuwe gewestelijke bevoegdheden inzake woninghuur en van twee topics uit het materiële woninghuurrecht: Feitelijke samenwoning en medehuur; Plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade.
  € 69,00 € 48,30 incl. btw
  In voorraad
 8. Erfpacht en opstal

  Erfpacht en opstal

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Nicolas Carette, Nicolas Carette
  In dit naslagwerk geven specialisten ter zake een overzicht van diverse actuele facetten van erfpacht en opstal. Dit onmisbare verzamelwerk richt zich tot notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsdiensten, fiscalisten en boekhouders, vastgoedmakelaars, landmeters en vastgoedexperten.
  € 132,00 € 92,40 incl. btw
  In voorraad
 9. Dubbelnummer Tijdschrift voor Onroerend Goed en Bouwrecht (2017, nr. 5-6)

  Dubbelnummer Tijdschrift voor Onroerend Goed en Bouwrecht (2017, nr. 5-6)

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Kristof Uytterhoeven
  Dit nummer bevat bijdragen over de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat; de Betonstop en het Vlaamse Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.
  € 76,00 € 53,20 incl. btw
  In voorraad