Vastgoedrecht en Bouwrecht 93 results

93 resultaten

 1. (ver)kopen in het omgevingsrecht

  (ver)kopen in het omgevingsrecht

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Pieter Brulez, Dominique Devos, Michiel Deweirdt, Els Empereur, Kristof Hectors, Ann-Sofie Maertens, Yannick Smeets, Pauline Van Bogaert, Aloïs Van den Bossche, Lise Vandenhende

  Na het overzicht van de burgerrechtelijke principes bij een koop-verkoop, analyseert het werk de verplichtingen vanuit het Omgevingsvergunningsdecreet, Bodemdecreet, Onroerenderfgoeddecreet, Decreet Integraal Waterbeleid, én de rol van de notaris hierbij.

  € 74,00 incl. btw
  In voorraad
 2. Nieuwe vormen van vastgoed

  Nieuwe vormen van vastgoed

  Verslagboek Notarieel congres 2017
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Reinhard Steennot, Thierry Van Sinay, Sofie Bouly, Jo De Haese, Aloïs Van den Bossche, Michel Maus, Jan Bael, Herman Konings, Annelies Wylleman, Iris De Brakeleer, Sophie Maquet, Stijn Joye, Xavier Ulrici, Juste Sindihebura, Pierre-Paul Renson, Vincent Sagaert, Pierre-Yves Erneux, Jo Coune, Luk Jonckheere, Nicolas Bernard, Matthias Blondia, Fabienne Boudon, Wannes Thyssen
  Het werk bevat bijdagen over alternatieve vormen van (samen)wonen (juridisch, maatschappelijk, theoretisch en praktisch.)/ Cet ouvrage aborde les formes alternatives de (co)habitation d’un point de vue juridique, social, théorique et pratique.
  € 160,00 incl. btw
  In voorraad
 3. De betekenis van erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties

  De betekenis van erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Vincent Sagaert
  Erfdienstbaarheden zijn alomtegenwoordig in het vastgoedrecht en durven nog wel eens aanleiding te geven tot procedures tussen buren. Ook notarissen hebben dagelijks te maken met problemen van erfdienstbaarheden. Het creatieve gebruik van erfdienstbaarheden biedt nieuwe perspectieven, maar brengt ook zowel procedureel als contractueel belangrijke risico’s met zich mee.
  € 143,00 incl. btw
  In voorraad
 4. Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik

  Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik

  De invloed van overheidsmaatregelen op de waarde van onroerend goed
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Robert Palmans, Dirk Lindemans, John Toury
  Onteigend worden is erg, maar niet onteigend worden is vaak veel erger. De vraag rijst dan ook: hoe ga je daar mee om? Dit boek (net zoals de studiedag die eraan voorafging) beoogt elementen van antwoorden op deze problematiek aan te reiken.
  € 68,00 incl. btw
  In voorraad
 5. Koop - Onroerend goed

  Koop - Onroerend goed

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Gabriel-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke
  Koop – Onroerend Goed bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.
  € 223,00 incl. btw
  In voorraad
 6. Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken

  Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Marco Schoups, Siegfried Busscher
  In dit CBR-cahier behandelen de auteurs de voornaamste contractuele aspecten van de aanneming van private bouwwerken: de kwalificatie en aard van de aannemingsovereenkomst, de totstandkoming, de prijsbepaling, de wijzigingen en meerwerken, de verbintenissen van de aannemer en de bouwheer, de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer vóór en na aanvaarding van de werken, zijn foutloze en buitencontractuele aansprakelijkheid, zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid in solidum, de beëindiging van de aannemingsovereenkomst en onder- en nevenaanneming.
  € 63,00 incl. btw
  In voorraad
 7. De syndicus: uw 111 antwoorden

  De syndicus: uw 111 antwoorden

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Indra Arteschene, Nick Portugaels
  Het beheer van appartementsgebouwen is een complexe en technische juridische materie waarbij de syndicus een cruciale rol speelt. Aan de hand van 111 vragen ordent dit boek de diverse regels op een overzichtelijke wijze en brengt zo systematiek in de materie.
  € 57,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad
 8. De exclusiviteit van het eigendomsrecht

  De exclusiviteit van het eigendomsrecht

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Dorothy Gruyaert
  In dit boek wordt de exclusiviteit voor het eerst uitdrukkelijk in verband gebracht met de elasticiteit van het eigendomsrecht, of dus de mogelijkheid voor de eigenaar om de volle eigenaarsbevoegdheden (terug) te verkrijgen. Deze analyse biedt een nieuwe kijk op tal van voor de praktijk belangrijke rechtsfiguren zoals de kwaliteitsrekening, het eigendomsvoorbehoud, de eigendomsoverdracht tot zekerheid, de trust enz.
  € 200,00 incl. btw
  In voorraad
 9. Valkuilen bij aankoop van een onroerend goed

  Valkuilen bij aankoop van een onroerend goed

  wilsgebreken, verborgen gebreken en de verborgen non-conformiteit
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Sophie Baudry, Cedric De Koker
  Dit werk onderzoekt de juridische mogelijkheden (wilsgebreken, verborgen gebreken en de verborgen non-conformiteit) die het BW de nieuwe eigenaars biedt om verkopers te sanctioneren en de aankoop van het onroerend goed te annuleren
  € 71,00 incl. btw
  In voorraad
 10. Vastgoedcontracten en ruimtelijke ordening

  Vastgoedcontracten en ruimtelijke ordening

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Frederik Haentjens
  In dit boek wordt voor het eerst in de Belgische rechtsleer de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op de totstandkoming en uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten in zijn geheel onderzocht. Omdat het er verband mee houdt, komt ook de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op het privaat procesrecht aan bod.
  € 182,00 incl. btw
  In voorraad