Fiscaal recht 122 results

122 resultaten

 1. Technologie en recht

  Technologie en recht

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Peggy Valcke, Jura Falconis
  De studiedag van 29 maart 2019, georganiseerd door Jura falconis, met als titel Technologie & recht: Juridische reflecties over disruptieve technologieën en digitale transformaties  wil hiertoe een steentje bijdragen en de impact van de technologische evoluties in verschillende rechtsdomeinen te bespreken.Voorliggend boek bevat  de schriftelijke neerslag van de voordrachten gehouden op de studiedag. De auteurs analyseren vanuit hun vakgebied de impact van de technologische evoluties in het fiscaal recht, sociaal recht, strafrecht en vastgoedtransacties.
  € 54,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Btw actua 2018

  Btw actua 2018

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Marc Govers
  Dit boek bevat een gestructureerd informatief btw-jaaroverzicht m.b.t. 2018. Alle wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin opgenomen.Inclusief de Europese richtlijn inzake het verlaagde btw-tarief voor e-publicaties, de “quick fixes” vanaf 2020, de gevolgen van de Brexit, de wet inzake de optionele B2B onroerende verhuur, de richtlijnen van het nieuwe boetebeleid en het standpunt betreffende de btw-aftrek bij evenementen.
  € 78,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Het fiscaal inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie

  Het fiscaal inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie

  Een analyse in de context van de Belgische inkomstenbelastingen en dubbelbelastinverdragen
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Linda Brosens
  Dit interdisciplinair onderzoek geeft de fiscalist inzicht in relevante aspecten van de bedrijfskunde en het vennootschapsrecht. Via deze invalshoek wordt de vraag beantwoord waar de huidige regelgeving/praktijken tekortschieten en hoe ze te verbeteren.
  € 232,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Werk & mobiliteit

  Werk & mobiliteit

  De bedrijfswagen en andere fiscaal voordelige alternatieven
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Roel Van Hemelen
  Dit werk analyseert alle vormen van mobiliteit en de fiscale behandeling ervan: de bedrijfswagen en de alternatieven: lichte vrachtwagen, (motor)fiets,vergoedingen voor woon-werkverkeer, onkostenvergoedingen, cash-for-car regeling, mobiliteitsbudget,...
  € 72,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Misbruik binnen de onderneming

  Misbruik binnen de onderneming

  Een benadering vanuit vennootschapsrechtelijk, arbeidsrechtelijk, fiscaal, mededingings- en insolventierechtelijk perspectief
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Anne Van de Vijver, Rik Smet
  Dit unieke boek benadert het begrip ‘misbruik binnen de onderneming’ vanuit verschillende rechtstakken. Misbruik binnen de onderneming kan immers meerdere vormen aannemen en moet daarom vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Het rechtsdomeinoverschrijdende karakter maakt deze analyse niet enkel veelzijdig, maar ook uitermate interessant.
  € 84,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Eerste Hulp bij Rechtszaken

  Eerste Hulp bij Rechtszaken

  Het beste van de tijdschriften van Larcier
  Boek | 1ste editie 2018 | België
  Eerste Hulp Bij Rechtszaken (EHBR) biedt een bloemlezing van de knowhow van Larcier, via recente bijdragen uit tijdschriften: oa over erelonen, of over de bescherming van bedrijfsinformatie, wijzigingen in het faillissementsrecht, fiscale visitatie
  € 36,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. De advocaat als generalist

  De advocaat als generalist

  Verslagboek Permanente vorming Balie Gent
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Orde van Advocaten bij de balie te Gent
  Permanente vorming op zijn best: bijdragen over de nieuwe Erfwet, het nieuwe Insolventierecht, het nieuwe Wetboek vanVennootschappen en Verenigingen, de nieuwe Privacyverordening, 'fiscale’ grenzen van de betaling van alimentatie, e.a.
  € 105,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen