Fiscaal recht 122 results

122 resultaten

 1. Aanvullende pensioenen

  Aanvullende pensioenen

  Herziene editie
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Chantal Hendrickx, Marc Vandendijk
  Het werk geeft een volledige fiscaal-juridische analyse van aanvullende pensioenen: opbouw én uitkering; nationaal, internationale en transnationale aanvullende pensioenen; vanuit standpunt inrichter én vanuit standpunt werknemer/bedrijfsleider,...
  € 160,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen

  Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen

  Wetboek | 1ste editie 2017 | België | Jennifer Callebaut, Bernard Dubois, Bernard Dubois, Matthias Laevens, Elise Maes, Nathalie Ostijn
  Duiding Koop-Verkoop belicht alle toepasselijke regelgeving ivm onroerende goederen, uit burgerlijk, gerechtelijk, economisch, financieel, fiscaal, notarieel en administratief recht, insolventierecht,.. aan de hand van rechtspraak en doctrine
  € 144,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Internationale handel en btw

  Internationale handel en btw

  Boek | 4e editie 2017 | België | Marc Govers, Heidi Deschacht, Peter Raes
  Vrijwel alle ondernemingen zijn internationaal actief. Een groot deel van de aankopen gebeurt bij buitenlandse leveranciers. Ook een groot deel van de verkopen gaat naar buitenlandse klanten. De internationalisering en globalisering van de handel heeft ook een zekere complexiteit met zich meegebracht. Er zijn heel wat juridische en fiscale aspecten aan verbonden.
  € 97,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 47,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Aangiften btw (zesde editie)

  Aangiften btw (zesde editie)

  Boek | 6e editie 2017 | België | Marc Govers, Frank Borger, Heidi Deschacht
  Dit boek behandelt de vier voornaamste aangiften inzake btw: de periodieke btw-aangifte; de bijzondere btw-aangifte; de intracommunautaire opgave; de jaarlijkse klantenlijst. Elke soort aangifte wordt benaderd volgens een vast stramien.Eerst wordt het te gebruiken formulier of de elektronische toepassing voorgesteld. Vervolgens worden de wettelijke bepalingen behandeld. Na een korte toelichting per aangifte over diverse aspecten van de indiening volgt een uitgebreide handleidingvoor het invullen ervan. Dit boek werd bijgewerkt tot 1 april 2017.
  € 90,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 35,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. De factuur en de btw (achtste editie)

  De factuur en de btw (achtste editie)

  Boek | 8e editie 2017 | België | Marc Govers, Frank Borger, Peter Raes
  De meeste formele vereisten voor de factuur hebben betrekking op de btw-verplichtingen. Om de toepassing van de btw-regelgeving te kunnen controleren, is vereist dat de fiscus kennis krijgt van de door de btw-plichtige verrichte handelingen en dat iedere handeling afzonderlijk kan worden geverifieerd. De factuur speelt daarbij een belangrijke rol. Dit standaardwerk is bijgewerkt tot 1 maart 2017.
  € 97,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 41,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht

  Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht

  30 jaar Werkgroep Financieel Recht
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Koen Reniers, Nico Goossens, Jan Peeters
  Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel. De gekozen onderwerpen kaderen strikt genomen in verschillende rechtstakken: het financieel recht, het vennootschapsrecht, het mededingingsrecht en het fiscaal recht. Toch kunnen de onderwerpen gegroepeerd worden onder de noemer financieel recht in ruime zin.
  € 132,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Notariële actualiteit 2015-2016

  Notariële actualiteit 2015-2016

  Familie - Vastgoed - Fiscaliteit - Rechtspersoon
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Frank Buyssens, Alain-Laurent Verbeke
  De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2015-2016
  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid - Boekhoudkundige en fiscale aspecten

  Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid

  Nieuwe bijgewerkte editie 2016
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Nancy De Beule, Lode Agache, Christian Van Craeyvelt
  Deze nieuwe editie geeft de ondernemer en diens adviseur op praktijkgerichte wijze een zo volledig mogelijk beeld van de boekhoudkundige en fiscale consequenties van een reorganisatie via een inbreng van een algemeenheid van goederen of een bedrijfstak.
  € 140,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen