Fiscaal recht 122 results

122 resultaten

 1. Notariële actualiteit 2014-2015

  Notariële actualiteit 2014-2015

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke
  Dit boek bundelt de bijdragen relevant voor de notariële praktijk, die aan bod kwamen tiijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2014-2015. Het boek wordt opgebouwd aan de hand van vier thema’s die de hoekstenen vormen voor de notariële praktijk: vastgoed, fiscaliteit, familie en rechtspersoon, met duiding van wetgeving, wetsontwerpen en rechtspraak.
  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Krachtlijnen van fiscaal strafrecht en fiscaal strafprocesrecht

  Krachtlijnen van fiscaal strafrecht en fiscaal strafprocesrecht

  Met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven
  Boek | 2e editie 2015 | België | Francis Desterbeck
  Dit werk geeft een overzicht van de fiscale misdrijven en beschrijft de toepasselijkheid van de algemene beginselen van strafrecht op deze misdrijven, met bijzondere aandacht voor de gevolgen van de strafrechtelijke veroordeling, ook op niet-fiscaal vlak.
  € 73,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Alternatieve geschillenbeslechting

  Alternatieve geschillenbeslechting

  Permanente vorming balie Kortrijk
  Boek | 1ste editie 2015 | België | Orde van Advocaten te Kortrijk - departement Vorming en Beroepsopleiding
  Het werk bevat bijdragen over alternatieve vormen van geschillenbeslechting (arbitrage, bemiddeling, dading,...) in diverse rechtstakken: familie- en strafrecht, fiscaal recht, bestuurszaken
  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Corporate Mobility in België en Europa

  Corporate Mobility in België en Europa

  Vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke perspectieven
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Jura Falconis, Luc De Broe, Marieke Wyckaert
  Corporate mobility is een actueel en steeds belangrijker wordend thema in het Europese en nationale recht. De grensoverschrijdende bewegingen en activiteiten van vennootschappen geven immers aanleiding tot heel wat juridische vragen en moeilijkheden.
  € 63,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Zwijgrecht versus spreekplicht

  Zwijgrecht versus spreekplicht

  Boek | 1ste editie 2013 | België | Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten
  In dit boek wordt aangegeven hoe het zwijgrecht van de partijen in een contract en van de partijen in een geding enerzijds en hun spreek- of informatieplicht anderzijds zich ten opzichte van elkaar verhouden en waar de scheidingslijn tussen beide te trekken is.
  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Notariële actualiteit 2012-2013

  Notariële actualiteit 2012-2013

  Boek | 1ste editie 2013 | België | Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke
  Het boek wordt opgebouwd aan de hand van de vier belangrijke thema’s die de hoekstenen vormen voor de notariële praktijk, met name vastgoed, rechtspersoon, fiscaliteit en familie.De auteurs houden de vinger aan de pols; recente wetgeving, wetsontwerpen en rechtspraak worden geduid en geanalyseerd.
  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Begunstiging bij levensverzekering

  Begunstiging bij levensverzekering

  Boek | 1ste editie 2013 | België | Nicolas Carette, Nicolas Carette
  Levensverzekeringen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en dus de dagelijkse juridische praktijk. Naast de verzekeringnemer wordt zeer vaak een derde als begunstigde aangewezen. Zo’n begunstiging bij levensverzekering doet talrijke vragen rijzen, in vele domeinen van het recht.
  € 57,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. De fiscale onderzoeksmachten in de inkomstenbelastingen

  De fiscale onderzoeksmachten in de inkomstenbelastingen

  De fiscus op (be)zoek: is de grens bereikt?
  Boek | 1ste editie 2013 | België | Marian Vanden Broeck, Kim Roelants
  De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus staan vaak lijnrecht tegenover een aantal fundamentele beginselen zoals het beroepsgeheim, het recht op privacy, de onschendbaarheid van de woning, enz.. De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus geven dan ook aanleiding tot heel wat betwistingen.
  € 34,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen