Bibliotheek Sociaal Recht 7 results

De Bibliotheek Sociaal Recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling sociaal-juridische monografieën met betrekking tot alle aspecten van het sociaal recht, vanuit een praktische invalshoek, maar op wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Elke monografie biedt een getrouwe en volledige beschrijving van het geldende recht en de gangbare oplossingen, op basis van een uitgebreid overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Dit resulteert in beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.

Bij intekening op de volledige Bibliotheek Sociaal Recht, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken naar keuze eveneens met 15% korting bestellen.

7 resultaten

 1. De toepassing en handhaving van het gelijkheidsbeginsel bij aanvullende pensioenen

  De toepassing en handhaving van het gelijkheidsbeginsel bij aanvullende pensioenen

  Met bijzondere aandacht voor deeltijdse en tijdelijke werknemers, voor arbeiders en bedienden en voor jongere en oudere werknemers
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Sarah Knoops

  Het werk onderzoekt aan de hand van diverse discriminatievraagstukken de concrete toepassing van het gelijkheidsbeginsel op aanvullende pensioenen voor deeltijdse en tijdelijke werknemers, voor arbeiders en bedienden en voor oudere en jongere werknemers. Vervolgens worden de aansprakelijkheid en de compensatie belicht als instrumenten voor het handhaven van het gelijkheidsbeginsel. Tot slot volgen enkele aanbevelingen aan de wetgever, de sociale partners en de rechterlijke macht.

  € 110,00 incl. btw
  In voorraad
 2. Sociale verkiezingen 2020

  Sociale verkiezingen 2020

  Overzicht van rechtspraak
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Henri-François Lenaerts, Olivier Wouters

  Dit rechtspraakoverzicht i.v.m. de sociale verkiezingen van 2020 biedt oplossingen voor knelpunten rond fundamentele principes en begrippen van de verkiezingsprocedure en de invulling ervan en biedt voorbereiding in de aanloop naar de sociale verkiezingen van 2024.

  € 90,00 € 63,00 incl. btw
  In voorraad
 3. Arbeidsrelatiewet 2.0

  Arbeidsrelatiewet 2.0

  De schijnzelfstandigheid toegepast op de werkvloer
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Vincent Dooms, Tom Messiaen

  Dit werk geeft een praktijkgerichte benadering van het begrip ‘schijnzelfstandigheid’, waarbij uiteraard steeds de aandacht wordt gevestigd op de laatste ontwikkelingen. Bijzondere aandacht gaat uit naar alle mogelijke gevolgen van de herkwalificatie van een overeenkomst van zelfstandige samenwerking in een arbeidsovereenkomst en omgekeerd.

  € 107,00 € 74,90 incl. btw
  In voorraad
 4. Discriminatie in arbeidsrelaties 2.0

  Discriminatie in arbeidsrelaties 2.0

  Gelijke monniken, gelijke kappen
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Ludo Vermeulen

  Dit werk geeft een compleet praktisch overzicht van verschillende vormen van discriminatie in arbeidsrelaties en hun implicaties. De auteur analyseert grondig de rechtspraak waarin het Hof van Justitie zijn visie ontwikkeld heeft over de Kaderrichtlijn en het verbod van discriminatie op grond van godsdienst, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Nadien komt voor die discriminatiegronden ook de Belgische praktijk aan bod. In de hoofdstukken die daarop volgen worden de andere criteria besproken.

  € 98,00 € 68,60 incl. btw
  In voorraad
 5. De harmonisatie van het statuut arbeider en bediende

  De harmonisatie van het statuut arbeider en bediende

  Een stand van zaken na de Wet Eenheidsstatuut
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Nele Van Kerrebroeck, Myriam Verwilghen
  Concrete en praktische analyse van het eenheidsstatuut: (nieuwe) opzeggingstermijnen en gevolgen, carensdag, motivering van ontslag, outplacement, arbeidsongeschiktheid en de compensatiemechanismen. Met praktische voorbeelden, schema’s en overzichten.
  € 101,00 € 70,70 incl. btw
  In voorraad