Reeks Gezondheidsrecht 28 results

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

28 resultaten

 1. Levenseinde-diensten in Europa: de toelaatbaarheid van nationale beperkingen

  Levenseinde-diensten in Europa: de toelaatbaarheid van nationale beperkingen

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Sien Loos

  Dit boek zet de beperkende maatregelen uiteen die de grensoverschrijdende toegang tot euthanasie en hulp bij zelfdoding zouden kunnen belemmeren en biedt een antwoord op de vraag welke van deze maatregelen wettelijk toelaatbaar zijn in het licht van de mensenrechtenwetgeving en het EU-recht. Het draagt bij tot een beter begrip van de rechten die artsen en patiënten in deze context genieten, en reikt beleidsmakers handvatten aan om de nationale wetgeving af te stemmen op de vereisten uit het mensenrechtelijk en het Europeesrechtelijk kader.

  € 260,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. De Euthanasiewet 20 jaar

  De Euthanasiewet 20 jaar

  Een evaluatie
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Thierry Vansweevelt, Evelien Delbeke

  Het verslagboek van de studienamiddag “20 jaar Euthanasiewet: tijd voor een evaluatie” (oktober 2022) bevat bijdragen over euthanasie bij psychiatrische patiënten, de euthanasieverklaring voor patiënten met vergevorderde dementie, euthanasie wegens voltooid leven, een nieuwe strafrechtelijke omkadering voor euthanasie, een evaluatie van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, en tot slot een blik vanuit Nederland. Het boek kijkt ook in de toekomst en vraagt zich af of en waar de Euthanasiewet moet worden gewijzigd.

  € 49,00 € 34,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Ziekenhuisnetwerken

  Ziekenhuisnetwerken

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Christophe Lemmens

  In dit boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de redenen voor de oprichting van ziekenhuisnetwerken en worden ze vergeleken met de daarvoor al bestaande samenwerkingsmodellen. De basiskenmerken waaraan ziekenhuisnetwerken moeten voldoen, worden een voor een toegelicht. Ook wordt stilgestaan bij de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de organen waarover elk ziekenhuisnetwerk moet beschikken. In afzonderlijke hoofdstukken worden ten slotte het statuut van de ziekenhuisarts en de patiëntenrechten besproken.

  € 145,00 € 101,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Artsenassociaties

  Artsenassociaties

  Over professionele samenwerkingsverbanden tussen artsen
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Sander Briké, Raf Van Goethem

  Dit boek vormt het eerste omvattend werk waarin de professionele samenwerkingsverbanden tussen artsen worden besproken, in het licht van het Belgische gezondheidsrecht, het recent hertekende ondernemings- en vennootschapsrecht en de deontologie. Mede dankzij de vele illustrerende en uit de praktijk geplukte voorbeelden is het boek niet alleen vlot hanteerbaar voor professionals met een juridische achtergrond, zoals advocaten en ziekenhuisjuristen, maar ook voor niet-juristen, zoals artsen en andere zorgverstrekkers.

  € 145,00 € 101,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Handboek gezondheidsrecht Volume II (tweede editie) (gebonden)

  Handboek gezondheidsrecht Volume II (tweede editie) (gebonden)

  Rechten van patiënten: van embryo tot lijk
  Boek | 2e editie 2022 | België | Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens

  Met dit opus magnum komen de auteurs tegemoet aan de toenemende vraag naar een globaal overzicht van het gezondheidsrecht. Het Handboek gezondheidsrecht bestaat uit 2 apart verkrijgbare volumes. In Volume II van het handboek worden de rechten van patiënten tijdens de levensloop van de persoon gevolgd: van embryo tot lijk.

  € 210,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Handboek gezondheidsrecht Volume I (tweede editie) (gebonden)

  Handboek gezondheidsrecht Volume I (tweede editie) (gebonden)

  Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid
  Boek | 2e editie 2022 | België | Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens

  Met dit opus magnum komen de auteurs tegemoet aan de toenemende vraag naar een globaal overzicht van het gezondheidsrecht. Het Handboek gezondheidsrecht bestaat uit 2 apart verkrijgbare volumes. In Volume I draait alles rond het zorgaanbod en het statuut van de zorgverleners.

  € 210,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Handboek gezondheidsrecht set vol I en II (tweede editie)

  Handboek gezondheidsrecht set vol I en II (tweede editie)

  Boek | 2e editie 2022 | België | Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens

  Het Handboek Gezondheidsrecht is een uniek en alomvattend opus magnum waarin de positie van de zorgverlener, niet alleen t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. alle andere zorgverleners, de andere beroepsbeoefenaars, de gezondheidszorginstellingen én de overheid aan bod komt, en dit op een zéér grondige wijze.

  Het Handboek Gezondheidsrecht bestaat uit twee apart verkrijgbare delen:
  Volume I: Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid;
  Volume II: Rechten van patiënten: van embryo tot lijk.

  € 385,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Medische hulp bij voortplanting

  Medische hulp bij voortplanting

  Een juridische analyse
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Lina Oplinus

  Dit boek, dat de commerciële uitgave is van een doctoraatsonderzoek, bevat een kritische analyse van de juridische regels die van toepassing zijn op een waaier van technieken die personen in staat stellen om een kind op de wereld te zetten. De technieken die aan bod komen, zijn kunstmatige inseminatie, in-vitrofertilisatie, geneesmiddelen om de vruchtbaarheid te verhogen en operaties om de vruchtbaarheid te verhogen. Het boek beschrijft de regels vanaf het ouderschapsplan tot na de geboorte van het kind.

  € 315,00 € 220,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Genetische gegevens en verzekeringen

  Genetische gegevens en verzekeringen

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Cindy Cornelis

  Dit boek is bekroond met de ‘Tweejaarlijkse prijs André Prims voor het gezondheidsrecht 2020-2021’.
  Het biedt de lezer een grondige analyse van de huidige wettelijke regeling van het gebruik van genetische gegevens in de verzekeringen. De auteur maakt niet enkel een analyse van de huidige wettelijke regeling maar formuleert ook vernieuwende aanbevelingen om de regeling in de Belgische Verzekeringswet 2014 te verbeteren.

  € 286,00 € 200,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Artsen en deontologie

  Artsen en deontologie

  Naar een basiscode voor medische deontologie
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Coralie Herijgers

  Het boek behandelt de vraag of een beroepscodificatie van deontologische regels wel voldoende garanties biedt op goede gezondheidszorgen. Daarnaast wordt nagegaan op welke manier de rechtmatigheid, de coherentie, de duidelijkheid en de uitvoerbaarheid van de deontologische regels gegarandeerd kunnen worden. Tot slot volgt de formulering van een voorstel tot een ‘Basiscode voor medische deontologie’.

  € 344,00 € 240,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Nomenclatuur en tegemoetkoming in de zorg

  Nomenclatuur en tegemoetkoming in de zorg

  Situering, criteria, praktijk en rechtsbescherming
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Steven Lierman, An Vijverman, Freek Louckx, Jan Ghysels

  Met dit boek wordt het systeem van tegemoetkoming in de zorg voor het eerst volledig beschreven en geanalyseerd. Een schare van vooraanstaande experten hebben interdisciplinair hun kennis bijeengelegd. Met deze kruising van kennis en ideeën is een referentiekader tot stand gekomen voor zowel het overheidsbeleid, het managen van de zorgsector als de rechtspraktijk.

  € 216,00 € 151,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. De Kwaliteitswet

  De Kwaliteitswet

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Thierry Vansweevelt, Sylvie Tack, Filip Dewallens, Stefaan Callens, Tom Goffin, Tom Balthazar, Réne Heylen, Aline Vanhove, Evelien Delbeke, Nils Broeckx, Steven Lierman

  Dit boek bespreekt de belangrijkste innovaties van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, of nog 'de Kwaliteitswet'.
  De Kwaliteitswet legt elke gezondheidszorgbeoefenaar talrijke nieuwe plichten op met het oog op kwaliteitsvolle en veilige gezondheidszorgverstrekkingen.
  Al deze maatregelen en de impact ervan op de praktijk worden in dit boek toegelicht door specialisten in het gezondheidsrecht van de Vlaamse universiteiten.
   

  € 78,00 € 54,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. De rechtspositie van transgender personen in België

  De rechtspositie van transgender personen in België

  Een multidisciplinaire analyse na de wetten van 25 juni 2017 en 18 juni 2018
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Joz Motmans, Gerd Verschelden

  Dit boek benadert de rechtspositie van transgender personen in België multidisciplinair. Sociologische en psychiatrische perspectieven vervolledigen een veelzijdige juridische benadering (mensenrechten, het materiële personen- en familierecht, aspecten van internationaal privaatrecht en migratierecht).

  € 90,00 € 63,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Vrijheidsbeperkingen in de zorg

  Vrijheidsbeperkingen in de zorg

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Tim Opgenhaffen

  ‘Vrijheidsbeperkingen in de zorg’ ontving de tweejaarlijkse Fernand Collin-prijs voor Recht 2020, de Walter Leën Prijs voor sociaal recht 2017-2019 en is ook bekroond met de Prijs Derine 2021 (zie verder hieronder).
  Dit boek beschrijft hoe vrijheidsbeperkingen in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap en de ouderenzorg geregeld zijn. Het gaat daarbij na of deze regeling aan de mensenrechten voldoet. Drie thema’s staan centraal: de juridische bekwaamheid (de meerderjarige beschermde persoon en zijn vertegenwoordiging), de externe rechtspositie (de gedwongen en vrijwillige opname) en de interne rechtspositie (beperkingen tijdens een verblijf in een zorgvoorziening).

  € 187,00 € 130,90 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Het recht op informatie en toestemming van de patiënt

  Het recht op informatie en toestemming van de patiënt

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Elisabeth Verjans
  Dit boek biedt de lezer een grondige analyse van het recht op informatie en toestemming van de patiënt, waarbij zowel de invulling van deze rechten als de aansprakelijkheid van de arts bij schending ervan aan bod komen. Het boek biedt tal van nieuwe inzichten over een van de belangrijkste topics van het medisch (aansprakelijkheids)recht. Voor elke praktijkjurist een onmisbaar instrument, aangezien het geen enkel onderwerp onbesproken laat en talrijke voorbeelden uit binnen- en buitenlandse rechtspraak bevat.
  € 390,00 € 273,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

  Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Wannes Buelens

  Laureaat tweejaarlijkse prijs A. Prims voor het gezondheidsrecht 2019

  Na een bespreking van het toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen, en de vergoedingsvoorwaarden gelinkt aan de aansprakelijkheid van een zorgverlener (MOMA), wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrip medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA) en de ernstcriteria. Dit alles wordt op een heldere, diepgaande en rechtsvergelijkende wijze geanalyseerd.

  Naar aanleiding van zijn nieuwe uitgave Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid vroegen we auteur Wannes Buelens om een bijkomende toelichting bij het Fonds Medische Ongevallen, dat bijna zes jaar geleden werd opgericht om slachtoffers van medische ongevallen bij te staan en te vergoeden. Lees hier de volledige bijdrage.

  € 192,00 € 134,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. Orgaantransplantatie

  Orgaantransplantatie

  Een juridische analyse
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Nils Broeckx
  Dit boek bevat een volledige analyse van de Belgische orgaantransplantatiewetgeving met een specifieke focus op de problematiek van het orgaantekort. Na een algemene bespreking van het orgaantransplantatiebeleid en de organisatie van de transplantatiesector wordt achtereenvolgens de juridische positie van de levende donor, van de overleden donor en van de orgaanontvanger onderworpen aan een diepgaand en kritisch onderzoek. In 10 stellingen worden uiteindelijk verschillendeaanbevelingen geformuleerd ter verbetering van de Belgisch orgaantransplantatiewetgeving.
  € 390,00 € 273,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. Promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

  Promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Eugénie Syx
  De auteur geeft in dit werk de basisprincipes weer waarop een Europese regulering over reclame voor medische hulpmiddelen gebaseerd moet zijn. Daartoe vergelijkt ze reclame voor medische hulpmiddelen met reclame voor geneesmiddelen. Beide producten vertonen namelijk vele gelijkenissen. Verder komt niet alleen het Europese en het Belgische recht aan bod, maar vergelijkt de auteur deze regels met het meer liberale Amerikaanse kader.
  € 258,00 € 180,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 19. Het statuut van de ziekenhuisarts

  Het statuut van de ziekenhuisarts

  De rechtsverhoudingen tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen
  Boek | 1ste editie 2015 | België | Filip Dewallens
  In dit boek wordt dat statuut voor het eerst grondig onderzocht en verklaard in al zijn juridische finesses. Naast de bespreking van de verschillende individuele rechtsverhoudingen met ziekenhuisartsen komt ook hun collectieve vertegenwoordiging in het ziekenhuis uitvoerig aan bod.
  € 189,00 € 132,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 20. Commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal

  Commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Nick Van Gelder
  Dit werk analyseert welke uitlopers het zelfbepalingsrecht heeft, in hoeverre lichaamsmateriaal een “zaak” (los van de persoon) wordt en of er op een dergelijke zaak ook eigendomsrechten kunnen gelden. Verder wordt de mogelijkheid van de beloning of betaling én de rechten van de donor bekeken en wordt een nieuw praktijkgericht begrippenkader aangeboden.
  € 332,00 € 232,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina