Familie- en familiaal vermogensrecht 129 results

129 resultaten

 1. Handboek Vlaamse erfbelasting (tweede editie)

  Handboek Vlaamse erfbelasting (tweede editie)

  Boek | 2e editie 2023 | België | Ayfer Aydogan

  In het Handboek Vlaamse erfbelasting vindt de lezer een bondig maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. De auteur verwijst naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de belangijkste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktijk van de Vlaamse belastingdienst. - De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en aanknopingspunten te vinden voor het oplossen ervan. - Volledig geactualiseerd en voorzien van praktijkvoorbeelden en oefeningen. - Voor studenten en beroepsmensen actief in het notariaat, de advocatuur, het bedrijfsleven en de juridische adviesverlening.

  € 110,00 € 77,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen

  Huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke

  Het eerste nummer in de nieuwe reeks TEP Thema Books bundelt vier bijdragen van prof. dr. Alain-Laurent Verbeke en prof. em. Hélène Casman over de huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen, verspreid over drie jaargangen in TEP. Deze bijdragen zijn aangevuld met enkele zeer actuele en nuttige rulings van Vlabel. Samen vormt dit een mooi en goed onderbouwd verhaal over het leerstuk van de huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen, zowel civielrechtelijk als fiscaal.  € 80,00 € 56,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 25,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2021 (TEP 2022 nr.3)

  Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2021 (TEP 2022 nr.3)

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Alain-Laurent Verbeke

  In dit derde nummer van de jaargang 2022 van het Tijdschrift Estate Planning komen de rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht aan bod. Het betreft de belangrijkste in het jaar 2021 gepubliceerde rechtspraak van de hoven van beroep, het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof in de drie grote leerstukken van het familiaal vermogensrecht: het huwelijks- en relatievermogensrecht, het erfrecht en de gift en. Dit is een feesteditie: het zijn de tiende rechtspraakfiches.

  U krijgt een objectieve weergave van de rechterlijke beslissing, een correcte toelichting van de stand van zaken in de huidige stand van het recht en een handige bibliografie, specifieke publicaties over het onderwerp en ook breder gekaderd in een aantal standaardwerken.  € 69,00 € 48,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Het ouderlijk vruchtgenot - een kritische analyse

  Het ouderlijk vruchtgenot - een kritische analyse

  Een evaluatie met suggesties voor optimalisering
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Alix Van Sinay

  Deze bijdrage vormt een eerste alomvattende, kritische analyse en technische uitwerking van de regeling van het ouderlijk vruchtgenot in België. Het nieuwe goederenrecht wordt betrokken in deze bijdrage door een vergelijking te maken met het vruchtgebruik zoals omschreven in Boek 3 “Goederen”.

  € 74,00 € 51,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Familiaal vermogensrecht in essentie (vijfde editie)

  Familiaal vermogensrecht in essentie (vijfde editie)

  Boek | 5e editie 2022 | België | Renate Barbaix
  Dit handboek biedt een inleiding op de technische materie van het familiaal vermogensrecht, met een bespreking van de basisprincipes, o.a. van het nieuwe erfrecht. Een algemene bibliografie en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk verwijzen de geinteresseerde lezer door naar meer gespecialiseerde literatuur.- Uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.- Met beknopt voetnotenapparaat.
  € 91,00 € 63,70 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Vermogensrecht in kort bestek (zevende editie)

  Vermogensrecht in kort bestek (zevende editie)

  Boek | 7e editie 2022 | België | Vincent Sagaert, Alain-Laurent Verbeke, Bernard Tilleman

  In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het contractenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.
  Deze zevende editie heeft de recente wijzigingen in de materie geïntegreerd: boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, dat in werking is getreden op 1 september 2021 en boek 5 “Verbintenissen”, dat in werking treedt op 1 januari 2023 en ook de omzetting van de Richtlijn Consumentenkoop 2019 en de Richtlijn Digitale inhoud en digitale diensten.

  € 113,00 € 79,10 incl. btw
  Studentenprijs: € 41,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Bemiddeling in een (echt)scheiding: een nuttig instrument

  Bemiddeling in een (echt)scheiding: een nuttig instrument

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Fleur Goister, Joke De Neys

  Het werk geeft de bemiddelaar de mogelijkheid de juridische omkadering in verstaanbare taal t.a.v. de partijen toe te lichten en dit juridisch-technisch om te zetten in een correct opgestelde (echt)scheidingsovereenkomst, zowel op het niveau van het vermogensrecht als van het familierecht.

  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Tendensen Vermogensrecht 2021

  Tendensen Vermogensrecht 2021

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Renate Barbaix, Nicolas Carette, Nicolas Carette

  De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het goederenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

  € 97,00 € 67,90 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Beding van aanwas en terugval

  Beding van aanwas en terugval

  Een juridische en fiscale analyse
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Eric Spruyt

  Het beding van aanwas en terugval zijn reeds vele jaren vaste ingrediënten van een aantal tools van successieplanning (schenking, aankoop van onroerend goed, planning rond roerend vermogen enz.).

  Dit boek analyseert grondig beide figuren, zowel juridisch als fiscaal, in eerste instantie met de focus op onroerend vermogen en vervolgens op roerend vermogen.

  € 74,00 € 51,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Successieplanning in de praktijk

  Successieplanning in de praktijk

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle, Stef Mannaerts, Veerle Wanzeele

  Is bij mij alles goed geregeld? Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik huw, kinderen krijg, een huis koop, een onderneming heb, met pensioen ga of sterf? Hoe bescherm ik wie en wat me lief is als er me iets overkomt? Op deze en andere vragen - die iedereen zich zou moeten stellen - geven de auteurs een helder antwoord. Juridisch en fiscaal correct, helder en voor iedereen begrijpelijk.

  - Met talloze voorbeelden uit het dagelijks leven
  - Geïllustreerd met schema’s die de juridische wetmatigheden verduidelijken
  - Geschreven door experts voor studenten en fiscale professionals

  We spraken Dieter Bossuyt en Veerle Wanzeele, twee van de auteurs die experts zijn in dit vakgebied, naar aanleiding van deze publicatie. Lees de volledige bijdrage: https://intersentia.be/nl/auteurs-aan-het-woord-successieplanning-in-de-praktijk


  € 72,00 € 50,40 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Themis 2021-2022 nr. 121: Familiaal vermogensrecht

  Themis 2021-2022 nr. 121: Familiaal vermogensrecht

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Alain-Laurent Verbeke, Charlotte Declerck, Johan Du Mongh

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel Familiaal Vermogensrecht (academiejaar 2021-2022) van de Themis – School voor postacademische juridische vorming, met bijdragen over De storting van gelden op een bankrekening in het wettelijk stelsel; Twistpunten bij verrekenbedingen; Gerechtelijke vereffening en verdeling in vraag en antwoord; Procedurele aandachtspunten in het erfrecht.

  € 60,00 € 42,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Notariële actualiteit 2020-2021

  Notariële actualiteit 2020-2021

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke

  De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen die relevant zijn voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2020-2021, rond 4 zwaartepunten: familie, vastgoed, rechtspersoon en fiscaliteit.


  € 103,00 € 72,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Vermogensplanning tussen echtgenoten

  Vermogensplanning tussen echtgenoten

  Boek | 2e editie 2021 | België | Hélène Casman, Sofie Slaets, Alain-Laurent Verbeke, Nadja Nijboer, Bart Verdickt

  Het boek is geschreven vanuit een jarenlange en dagelijkse voeling met de concrete noden van cliënten die hun vermogen op een correcte manier willen regelen, voor hun partner en voor een volgende generatie, maar ook vanuit een diepgewortelde kennis van de juridisch-technische regels en fiscale valkuilen. Het boek heeft een duidelijke focus: de bekommernis die velen hebben om ‘het’, in geval van hun eigen overlijden, goed te regelen voor hun echtgenoot of echtgenote. Dit is een zorg die essentieel is en daarom een zo helder mogelijke uitleg verdient..

  € 46,00 € 32,20 incl. btw
  Studentenprijs: € 17,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Vermogensplanning & Het praktische nut van erfovereenkomsten

  Vermogensplanning & Het praktische nut van erfovereenkomsten

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Kevin Desmet, Nicolas Lauwers

  Dit boek ontleedt de mogelijke erfovereenkomsten aan de hand van een voorbeeldcasus, zodat voor iedere professioneel of particulier op een laagdrempelige en bevattelijke wijze duidelijk wordt hoe een erfovereenkomst in de praktijk zijn nut kan bewijzen, zowel burgerrechtelijk als fiscaal.

  € 69,00 € 48,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Minderjarigen en hun vermogen

  Minderjarigen en hun vermogen

  Overzicht van de regelgeving inzake ouderlijk goederenbeheer
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Silke Timmermans

  Het werk gaat diepgaand in op de materie van het ouderlijk goederenbeheer met verwerking van alle gepubliceerde Belgische rechtspraak en doctrine. Hierbij wordt aandacht geschonken aan knelpunten, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en lacunes in het recht waardoor het bovendien de lege ferenda zeer relevant kan zijn.

  € 86,00 € 60,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Handboek Estate Planning II: Erfrecht en Giften

  Handboek Estate Planning II: Erfrecht en Giften

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Alain-Laurent Verbeke, Bart Verdickt

  Het tweede boek in de reeks Handboek Estate Planning*: Erfrecht en Giften analyseert de materie aan de hand van handige topics waarin naast het privaatrechtelijke luik telkens ook de fiscale aspecten aan bod komen. De nieuwe Erfwetten van 2017 en 2018 zijn in het boek verwerkt. Het boek bestaat uit de volgende delen: Erfrecht, Giften, Reserve en Erfovereenkomsten.

  * Bijzondere reeksprijs:
  bestel tegelijk met dit deel II ook deel I (Relatievermogensrecht) + deel III (Rechtspersoon en levensverzekering) en geniet 15% korting op het totaal.

  € 223,00 € 156,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. De (on)deelbaarheid van het kind

  De (on)deelbaarheid van het kind

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Christine Van Roy

  Het boek onderzoekt op een empirische wijze en aan de hand van een exhaustieve analyse van de rechtspraak de toepassing van de verblijfsregeling van co-ouderschap zoals ingevoerd door de wet van 18 juli 2006. Het biedt een vernieuwend overzicht van de criteria die door de rechtspraak in acht worden genomen bij het beoordelen van de vorderingen over de verblijfsregeling van co-ouderschap, en welke van deze criteria meer of minder doorwegen in de “concrete omstandigheden” ex artikel 374, § 2, vierde lid BW.

  € 97,00 € 67,90 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen