Familie- en familiaal vermogensrecht 129 results

129 resultaten

 1. Tendensen Vermogensrecht 2020

  Tendensen Vermogensrecht 2020

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Renate Barbaix, Nicolas Carette, Nicolas Carette

  De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het goederenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

  € 95,00 € 66,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Vermogensplanning via maatschap en beheersvolmacht

  Vermogensplanning via maatschap en beheersvolmacht

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Mark Delboo, Ariadne Van den Broeck

  Dit boek gidst de vermogende particulier en zijn adviseurs langs de aandachtspunten en valkuilen en biedt hen zo een praktische leidraad voor de uitwerking van een vermogensplanning op maat. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de maatschap, maar ook naar een even flexibel alternatief, dat vandaag meer en meer op de voorgrond treedt, maar nog onvoldoende is belicht: de beheersvolmacht.


  € 66,00 € 46,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Notariële actualiteit 2019-2020

  Notariële actualiteit 2019-2020

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke

  De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen die relevant zijn voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2019-2020, rond 4 zwaartepunten: familie, vastgoed, rechtspersoon en fiscaliteit.


  € 108,00 € 75,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Vereffening-verdeling in rechtspraak

  Vereffening-verdeling in rechtspraak

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Bart Van den Bergh

  Dit werk bundelt de meest in het oog springende rechtspraak rond Vereffening-Verdeling van de laatste twee jaar, gegroepeerd rond een aantal topics, zoals proces- en bewijsrechtelijke perikelen, vereffening en verdeling na echtscheiding/relatiebreuk en na overlijden en schenkingen en testamenten.

  € 86,00 € 60,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Hulpverlening en recht (vijfde editie)

  Hulpverlening en recht (vijfde editie)

  Juridische aandachtspunten, toepassingen en ethische reflecties
  Boek | 5e editie 2020 | België | Ingrid De Jonghe, Lee Uyttenhove

  Dit boek benadert hulpverlening vanuit een vakoverschrijdende juridische, criminologische en pedagogische invalshoek met als doel de hulpverlener en de hulpverlener in wording juridische tools aan te reiken om de groeiende complexiteit van de hulpvragen beter te kunnen opvangen.

  - Met talrijke praktijktoepassingen, ethisch-maatschappelijke reflecties en vernieuwende voorstellen.
  - Uitstekende basis voor de student en de hulpverlener in het ruime welzijnswerk.

  € 45,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 31,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen

  Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Koenraad De Greve

  Dit boek biedt een praktische vraagbaak voor de rechtspracticus om een koopdossier met beschermde personen of beschermde vermogens volledig af te handelen. De structuur van het boek is zo opgebouwd dat de bijzondere verkoping wordt benaderd vanuit de voornaamste hypothesen waarmee de rechtspracticus in de dagdagelijkse praktijk te maken krijgt.

  € 94,00 € 65,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Het (familie)bedrijf & De overdracht

  Het (familie)bedrijf & De overdracht

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Steven Seyns, Dirk Clarysse

  Dit werk laat de bedrijfsleider en diens juridisch adviseur kennis maken met de diverse aspecten die bij een overdracht van een (familie) bedrijf aan bod komen. Het werk is opgebouwd rond een handige Q&A structuur: 69 vragen over 7 themata. Het eerste deel belicht de juridische aspecten van de overdracht, zowel in een niet-familiale als in een familiale sfeer. Het tweede deel van het boek gaat dieper in op de verdere niet-juridische omkadering van de overdracht.

  € 74,00 € 51,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020

  Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020

  Recente wijzigingen en actueel draaiboek
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Hélène Casman, Patrizia Macaluso

  Dit werk biedt aan notaris, advocaat of hulpverlener in de juridische sfeer een volledig overzicht en een laatste stand van zaken aangaande de echtscheiding door onderlinge toestemming, en dit zowel in het licht van het familiaal procesrecht, het familierecht als van het familiaal vermogensrecht. De wijzigingen binnen deze domeinen in de laatste maanden/jaren worden op een voor de lezer overzichtelijke manier samengebracht in een praktisch werk.

  € 66,00 € 46,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Wetsontduiking

  Wetsontduiking

  Fraus legis
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Nicolas Van Damme

  In dit boek, dat de commerciële editie vormt van het doctoraal proefschrift waarmee de auteur promoveerde tot Doctor in de Rechten aan de KU Leuven, bespreekt de auteur het begrip, de aard, de grondslag en het toepassingsgebied van het verbod op wetsontduiking. De auteur toont onder meer via diverse toepassingsgevallen uit de privaatrechtelijke rechtspraak aan dat het verbod op wetsontduiking geen autonome werking heeft en bovendien geen ‘ontduikingsopzet’ vereist.

  € 174,00 € 121,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

  De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Hanno Decoutere

  Dit boek biedt aan iedereen die in aanraking komt met vermogens- en successieplanning een leidraad bij de toepassing en de werking van de algemene antimisbruikbepaling. Bij de analyse van de diverse planningstechnieken wordt ook aandacht besteed aan de werking van elke techniek, zodat op burgerrechtelijk én fiscaal vlak nuttige inzichten worden geboden voor zowel de successieplanning in het algemeen, als voor een eventuele toepassing van de (verschillende) antimisbruikbepaling(en).

  € 102,00 € 71,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Familiale grammatica

  Familiale grammatica

  Over family dynamics, familiale empathie en duurzaam aandeelhouderschap
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Alain-Laurent Verbeke, Martin Euwema, Katalien Bollen

  Dit boek gaat over communicatie binnen de familie, in het bijzonder de spelregels voor het communiceren over belangrijke en gevoelige onderwerpen. Het geeft families en hun adviseurs tools om – in goede verstandhouding binnen hun familie – hun bedrijf en vermogen op een harmonieuze manier te organiseren, nu en voor de volgende generatie.

  € 30,00 € 21,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. De rechtspositie van transgender personen in België

  De rechtspositie van transgender personen in België

  Een multidisciplinaire analyse na de wetten van 25 juni 2017 en 18 juni 2018
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Joz Motmans, Gerd Verschelden

  Dit boek benadert de rechtspositie van transgender personen in België multidisciplinair. Sociologische en psychiatrische perspectieven vervolledigen een veelzijdige juridische benadering (mensenrechten, het materiële personen- en familierecht, aspecten van internationaal privaatrecht en migratierecht).

  € 90,00 € 63,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Echtelijke moeilijkheden & Verzekeringen

  Echtelijke moeilijkheden & Verzekeringen

  Een verzekeringstechnische analyse
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Gerrit Van Daele
  Het werk gaat via risicoanalyse en polisanalyse na in hoeverre een echtscheiding een impact heeft op verzekeringen en een eventuele schadevergoeding, en duidt knelpunten en oplossingen aan in het nieuw huwelijksvermogensrecht en de WAP van 2003.
  € 77,00 € 53,90 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. STEP: Standpunten Estate Planning

  STEP: Standpunten Estate Planning

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Alain-Laurent Verbeke
  Naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van Tijdschrift Estate Planning is het hoog tijd om rijke oogst aan meningen en visies die over anderhalf decennium, opnieuw samen te brengen. Dit boek bevat aldus de editorials en STEP verschenen in het TEP van 2005 tot 2019.
  € 72,00 € 50,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. De nieuwe uitdagingen voor de onderneming/ l'entreprise face à ses nouveaux défis

  De nieuwe uitdagingen voor de onderneming/ l'entreprise face à ses nouveaux défis

  Jaarboek Dag van de bedrijfsjurist 2019 - Annuaire Journée du juriste d'entreprise 2019
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Brahim Bénichou, Hakim Boularbah, Ihsan Karatas, Denis Philippe, Reinhard Steennot, Nicolas Thirion, Hans Van Bavel, Yves Van Gerven, Jogchum Vrielink, Jarich Werbrouck
  Dit werk bevat bijdragen van de 30e Dag van de bedrijfsjurist met als thema 'De nieuwe uitdagingen voor de onderneming'/ L'ouvrage contient les contributions à la 30ième Journée du juriste d'entreprise sous le thème"L'entreprise face à ses nouveaux défis"
  € 118,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Tendensen Vermogensrecht 2019

  Tendensen Vermogensrecht 2019

  boek
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Renate Barbaix, Nicolas Carette, Nicolas Carette

  De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

  € 95,00 € 66,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. Het jeugddelinquentierecht in Vlaanderen

  Het jeugddelinquentierecht in Vlaanderen

  Nieuwe maatregelen en sancties, deels vanaf 1 september 2019, in het decreet van 15 februari 2019
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Bart De Smet

  Nieuwe maatregelen en sancties, deels vanaf 1 september 2019, in het decreet van 15 februari 2019. Ook dit temporeel recht wordt grondig toegelicht. De 11 bepalingen van het aanvullend decreet van 24 september 2019 werden in de tekst verwerkt.

  Sinds de zesde staatshervorming van 2014 is het Vlaamse Parlement bevoegd voor de aanpassing van grote delen van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965. Na jaren discussies over modellen van jeugdbeschermingsrecht, herstelrecht en jeugdsanctierecht kwam het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht tot stand (BS 26 april 2019).

  € 48,00 € 33,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen