Familie- en familiaal vermogensrecht 129 results

129 resultaten

 1. Echtscheiding en uitkering na echtscheiding

  Echtscheiding en uitkering na echtscheiding

  Overzicht van rechtspraak 2012-2019
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Steven Brouwers
  Het werk is meer dan enkel een overzicht van rechtspraak over echtscheiding en uitkering na echtscheiding (2012-2019). Bestaande knelpunten in de materie worden grondig besproken met verwijzing naar de verschillende standpunten in de doctrine.
  € 78,00 € 54,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Actualia huwelijksvermogensrecht 2019

  Actualia huwelijksvermogensrecht 2019

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Renate Barbaix, Johan Du Mongh

  In dit boek analyseren de auteurs het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals vastgelegd in de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22 juli 2018.

  In het eerste deel bespreekt professor Johan Du Mongh het wettelijk stelsel. Professor Renate Barbaix behandelt in het tweede deel de stelsels van scheiding van goederen zoals geregeld in de nieuwe wet.

  € 46,00 € 32,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Personen- en familierecht

  Personen- en familierecht

  Verslagboek Permanente Vorming Vlaamse Conferentie Gent 2019
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Geert De Cock, Marie-Anne Devenyn, Marleen Heymans, Elisabeth Janssens, Marc Kruithof, Tim De Vogelaere, Nathalie Labeeuw, Sven Mosselmans, Frederic Vroman, Tom Wijnant
  Verslagboek studiecyclus van Vlaamse Conferentie Gent 2019 over recente evoluties inzake personen- en familierecht, oa rond Bemiddeling, Erfrecht en huwelijksvermogensrecht (fiscale gevolgen, uitonverdeeldheidtreding,..), jeugd(delinquentierecht);...
  € 93,00 € 65,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Gelijkheid onder erfgenamen

  Gelijkheid onder erfgenamen

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Ariadne Van den Broeck

  Dit boek brengt de techniek van erfrechtelijke verrekening via inbreng in kaart, waarbij een erfgenaam de kosteloze voordelen die hij van de erflater heeft gekregen moet aanrekenen op zijn erfdeel om de gelijkheid onder de erfgenamen te waarborgen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de kosteloze bewoning, renteloze lening en kosteloze dienstverlening.

  € 163,00 € 114,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Handboek Familiaal vermogensrecht (tweede editie) - gebonden editie

  Handboek Familiaal vermogensrecht (tweede editie) - gebonden editie

  hardcover
  Boek | 2e editie 2018 | België | Renate Barbaix
  De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch staatsblad zijn gepubliceerd. Onder meer de Erfwet 2017 en de Wet Huwelijksvermogensrecht 2018 zijn integraal in de tekst verwerkt.Deze twee editie van dit onmisbare referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften.
  € 269,00 € 188,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Tendensen Vermogensrecht 2018

  Tendensen Vermogensrecht 2018

  boek
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Renate Barbaix, Nicolas Carette, Nicolas Carette
  Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
  € 93,00 € 65,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Actualia vermogensrecht

  Actualia vermogensrecht

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Renate Barbaix, Johan Du Mongh
  In dit Cahier bieden de auteurs een grondig overzicht van de recentste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht en het erfrecht. Zij doen dit uitvoerig aan de hand van wetgeving,rechtspraak en rechtsleer. Zo komen bij het huwelijksvermogensrecht de regels van de rechtspleging aan bod, evenals de bestendigheid van de huwelijkse voorwaarden en de baten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen.
  € 46,00 € 32,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. De advocaat als generalist

  De advocaat als generalist

  Verslagboek Permanente vorming Balie Gent
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Orde van Advocaten bij de balie te Gent
  Permanente vorming op zijn best: bijdragen over de nieuwe Erfwet, het nieuwe Insolventierecht, het nieuwe Wetboek vanVennootschappen en Verenigingen, de nieuwe Privacyverordening, 'fiscale’ grenzen van de betaling van alimentatie, e.a.
  € 105,00 € 73,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht

  Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Elien Dewitte
  In dit boek wordt het concept feitelijke algemeenheid door de auteur volledig doorgrond. Op inductieve wijze wordt vervolgens de samenstelling en het werkingsmechanisme van de feitelijke algemeenheid blootgelegd. Daarbij wordt een eigen definitie van de feitelijke algemeenheid aangereikt, wordt de feitelijke algemeenheid afgebakend van rechtsalgemeenheden, worden homogene feitelijke algemeenheden onderscheiden van heterogene feitelijke algemeenheden en wordt voor het eerst een onderscheid geïntroduceerd tussen de statische en de dynamische dimensie van feitelijke algemeenheden.
  € 218,00 € 152,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding

  Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding

  Hoe voorafgaand aan en volgend op een (echt)scheiding aan ieders vermogen de plaats geven die het toekomt?
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Helena Boecquaert, Tina Devlamynck, Marleen Heymans, Hannah Van Der Schueren, Nele Verberckmoes
  Het boek is een praktische handleiding voor de professionelen betrokken bij scheidingsproblematieken m.b.t. “hot topics” inzake vereffening-verdeling na (echt)scheiding, m.i.v. vergoedingsrekeningen. Met casussen inzake huwelijkscontracten.
  € 80,00 € 56,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Het nieuwe erfrecht 2017

  Het nieuwe erfrecht 2017

  (boek)
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Renate Barbaix
  In dit boek worden alle aspecten van het nieuwe erfrecht na de langverwachte hervorming uitvoerig belicht en verduidelijkt. Concrete cijfervoorbeelden illustreren de impact van de nieuwe regels. Omdat ook het oude erfrecht ten gevolge van de overgangsregeling in bepaalde gevallen van toepassing zal blijven, en dus moet worden gecombineerd met het nieuwe erfrecht, gaat het boek ook nog in op het oude recht.
  € 102,00 € 71,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen