Familie- en familiaal vermogensrecht 129 results

129 resultaten

 1. Notariële actualiteit 2014-2015

  Notariële actualiteit 2014-2015

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke
  Dit boek bundelt de bijdragen relevant voor de notariële praktijk, die aan bod kwamen tiijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2014-2015. Het boek wordt opgebouwd aan de hand van vier thema’s die de hoekstenen vormen voor de notariële praktijk: vastgoed, fiscaliteit, familie en rechtspersoon, met duiding van wetgeving, wetsontwerpen en rechtspraak.
  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Echtscheiding, voorlopige maatregelen en onderhoudsgelden in de familierechtbank

  Echtscheiding, voorlopige maatregelen en onderhoudsgelden in de familierechtbank

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Patrick Senaeve
  In dit boek worden de belangrijkste hervormingen geanalyseerd die doorgevoerd werden door de wet van 30 juli 2013 tot invoering van een familie- en jeugdrechtbank waarbij alle bevoegdheden inzake familierecht overgeheveld werden naar de binnen de rechtbanken van eerste aanleg opgerichte familierechtbanken.
  € 86,00 € 60,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Alternatieve geschillenbeslechting

  Alternatieve geschillenbeslechting

  Permanente vorming balie Kortrijk
  Boek | 1ste editie 2015 | België | Orde van Advocaten te Kortrijk - departement Vorming en Beroepsopleiding
  Het werk bevat bijdragen over alternatieve vormen van geschillenbeslechting (arbitrage, bemiddeling, dading,...) in diverse rechtstakken: familie- en strafrecht, fiscaal recht, bestuurszaken
  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Personen- en familierecht

  Personen- en familierecht

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Vlaamse Conferentie bij de Balie te Gent
  Deze referatenbundel behandelt recente evoluties en knelpunten inzake personen- en familierecht, oa over EOT, Vereffening-verdeling na echtscheiding, adoptie, afstamming, relatievermogensrecht, wettelijke samenwoning, gezin en sociale zekerheid,...
  € 105,00 € 73,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Tendensen Vermogensrecht 2015

  Tendensen Vermogensrecht 2015

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Renate Barbaix, Nicolas Carette, Nicolas Carette
  Dit boek biedt een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving, een aantal actuele topics die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden en, in een derde deel, ruime aandacht voor de praktijk.
  € 80,00 € 56,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

  Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

  Overzicht rechtspraak 2007-2014
  Boek | 1ste editie 2015 | België | Steven Brouwers
  Dit rechtspraakoverzicht bespreekt knelpunten, met verwijzing naar de standpunten in de doctrine, en de wetswijzigingen t.g.v. de wet op de invoering van de familie- en jeugdrechtbank en vormt zo geactualiseerde handleiding van het echtscheidingsrecht.
  € 79,00 € 55,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Het gezin 2.0

  Het gezin 2.0

  Huwelijk, nieuwe samenlevingsvormen en hun juridische implicaties
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
  Het traditionele gezin maakt meer en meer plaats voor samenlevingsvormen buiten het huwelijk en steeds meer huwelijken eindigen in echtscheiding. De verschillende bijdragen in het boek belichten de veranderingen op juridisch vlak van deze maatschappelijke evolutie.
  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Het koppel in het huurrecht

  Het koppel in het huurrecht

  Boek | 1ste editie 2014 | België | Mary-Ann Masschelein
  Deze praktische leidraad en handig naslagwerk behandelt de juridische problemen die zich stellen wanneer gehuwden of samenwonenden een goed huren of verhuren, op basis van de regels uit het huurrecht, het familierecht en het familiaal vermogensrecht.
  € 82,00 € 57,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. De bevoegdheidsverdeling in familiezaken: voor en na de familierechtbank

  De bevoegdheidsverdeling in familiezaken: voor en na de familierechtbank

  Boek | 1ste editie 2014 | België | Kim Devolder
  De wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank trad op 1 september 2014 in werking. De langverwachte familie-rechtbank is nu een feit. Dit boek geeft een verhelderend overzicht van de bevoegdheidsverdeling in het familierechtelijke contentieux vóór en na de invoering van de familierechtbank.
  € 143,00 € 100,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 2

  Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 2

  Boek | 1ste editie 2014 | België | Alain-Laurent Verbeke, Renate Barbaix, Elisabeth Adriaens, Elise Goossens, Ariadne Van den Broeck
  De Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht bieden een nieuw concept om rechtspraak toegankelijk en bruikbaar te maken. Het boek brengt een overzicht van en inzicht in de recente en belangwekkende rechtspraak van onze hoogste rechtscolleges (Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en hoven van beroep). Dit tweede deel Rechtspraakfiches bestrijkt de rechtspraak van 2013.
  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Tendensen Vermogensrecht 2014

  Tendensen Vermogensrecht 2014

  Boek | 1ste editie 2014 | België | Renate Barbaix, Nicolas Carette, Nicolas Carette
  Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
  € 80,00 € 56,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 1

  Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 1

  Boek | 1ste editie 2014 | België | Renate Barbaix, Alain-Laurent Verbeke, Elise Goossens, Ariadne Van den Broeck
  De Rechtspraakfiches Familiaal vermogensrecht bieden een nieuw concept om rechtspraak toegankelijk en bruikbaar te maken. Het boek brengt een overzicht van en inzicht in de recente en belangwekkende rechtspraak van onze hoogste rechtscolleges (Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en hoven van beroep).
  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Notariële actualiteit 2012-2013

  Notariële actualiteit 2012-2013

  Boek | 1ste editie 2013 | België | Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke
  Het boek wordt opgebouwd aan de hand van de vier belangrijke thema’s die de hoekstenen vormen voor de notariële praktijk, met name vastgoed, rechtspersoon, fiscaliteit en familie.De auteurs houden de vinger aan de pols; recente wetgeving, wetsontwerpen en rechtspraak worden geduid en geanalyseerd.
  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen