Familie- en familiaal vermogensrecht 129 results

129 resultaten

 1. Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017

  Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017

  Adoptie Pleegzorg EOT Familieprocesrecht
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Patrick Senaeve, Gerd Verschelden
  In dit boek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wetswijzigingen die in 2017 werden doorgevoerd in het familierecht en het familieprocesrecht, en wordt een analyse geboden van een aantal aspecten van de rechtspraak inzake familierecht.
  € 103,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (derde editie)

  Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (derde editie)

  Boek | 3e editie 2017 | België | Bart De Smet
  Jeugdbeschermingsrecht gaat over de aanpak van probleemjongeren en van jongeren (soms zelfs baby’s) in een gevaarsituatie. De materie is in volle ontwikkeling, zeker op Vlaams niveau. Het boek bevat een overzicht van procedures gericht op het belang van de minderjarige.De meeste aandacht gaat uit naar strafprocedures. Alle recente wetgeving is in het boek opgenomen.
  € 109,00 € 76,30 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Topics bewijs- en procesrecht

  Topics bewijs- en procesrecht

  Verslagboek permanente vorming 2016-2017
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
  Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken.
  € 74,00 € 51,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Tendensen Vermogensrecht 2017

  Tendensen Vermogensrecht 2017

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Renate Barbaix, Nicolas Carette, Nicolas Carette
  Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
  € 80,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Erfrecht wettelijk samenwonenden

  Erfrecht wettelijk samenwonenden

  Herziene editie
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Christoph Castelein, Jan Dierynck
  Het werk geeft een actuele stand van zaken m.b.t. het erfrecht voor wettelijk samenwonenden, m.i.v. de voornaamste rechtsleer en rechtspraak sinds de inwerkingtreding van de wet van 2007 en biedt oplossingen voor theoretische én praktische problemen.
  € 96,00 € 67,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Jeugdadvocaat in Vlaanderen, België en Europa

  Jeugdadvocaat in Vlaanderen, België en Europa

  Jeugd- en kinderrechten: 30 jaar jeugdadvocaten in Vlaanderen, België, Europa
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Eddy Boydens, Jan de Lien, Jan De Winter, Nadine De Wolf, Geert Decock, Ilse Derluyn, Cato Maas, Ann Moens, Stéphanie Moor, Marjan Rom, Frederik Swennen, Hans Van Bossuyt, Peter van den Biggelaar, Eric Van der Mussele, Yolanda Vandenbosch, Wouter Vandenhole, Miet Vanderhallen, Kati Verstrepen
  Dit boek is het verslagboek van de studiedag 30 Jaar Jeugdadvocaat in Vlaanderen – België – Europa, met focus op de nationale en internationale jeugd- en kinderrechten.
  € 77,00 € 53,90 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Notariële actualiteit 2015-2016

  Notariële actualiteit 2015-2016

  Familie - Vastgoed - Fiscaliteit - Rechtspersoon
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Frank Buyssens, Alain-Laurent Verbeke
  De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2015-2016
  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. De boedelbeschrijving

  De boedelbeschrijving

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Cécile De Boe, Jean-François Van Drooghenbroeck
  Het werk ontleedt de boedelbeschrijving stap voor stap. Het licht de verschillende hypotheses, waarin een boedelbeschrijving zich opdringt, en de uitvoering ervan toe, en biedt opheldering bij de moeilijkheden en controversiële kwesties.
  € 133,00 € 93,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Tweerelaties

  Tweerelaties

  Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Sven Eggermont
  In dit boek maakt de auteur in het eerste deel een minutieuze ontleding van het recht met betrekking tot het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning. In het tweede deel beantwoordt de auteur de vraag wat de wetgever ervan weerhoudt om in een ruimere bescherming van buitenhuwelijkse relaties te voorzien en of de argumenten die in dat verband worden opgeworpen, standhouden.
  € 195,00 € 136,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. De Europese erfrechtverklaring

  De Europese erfrechtverklaring

  Boek | 1ste editie 2016 | Europa | Elise Goossens
  De Europese wetgever heeft binnen het bestek van de Erfrechtverordening een uniform erfrechtelijk bewijsinstrument ontwikkeld: de Europese erfrechtverklaring. In dit omvangrijk standaardwerk analyseert en evalueert de auteur het volledige regime van de Europese erfrechtverklaring.
  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Tendensen Vermogensrecht 2016

  Tendensen Vermogensrecht 2016

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Renate Barbaix, Nicolas Carette, Nicolas Carette
  Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
  € 80,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Actualia - diverse rechtsdomeinen

  Actualia - diverse rechtsdomeinen

  Vormingsprogramma 2016
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Orde van Advocaten te Kortrijk - departement Vorming en Beroepsopleiding
  Met praktijkgerichte bijdragen over Sociale media in de advocatuur; Distributiecontracten; Gevolgen Potpourri II op het strafrecht; Ongeoorloofde overeenkomsten en de (gedeeltelijke) vernietigingssanctie;. Recente rechtspraak familiaal vermogensrecht
  € 88,00 € 61,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Vermogensplanning van particuliere kunstverzamelingen

  Vermogensplanning van particuliere kunstverzamelingen

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Frederik Swennen, Alain Nijs
  In België zijn er heel wat hoogstaande particuliere kunstverzamelingen. De verzamelaars hebben zich in het verleden echter weinig bekommerd om de juridische structurering van hun verzameling. In voorliggend werk brengen de auteurs de mogelijkheden en moeilijkheden in kaart voor de vermogensplanning van particuliere kunstverzamelingen.
  € 44,00 € 30,80 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. De vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon

  Bij bewind en andere persoonsrechtelijke aangelegenheden
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Alison Houthuys
  Het werk analyseert grondig de nieuwe regels m.b.t. het statuut en de opdrachten van de vertrouwenspersoon voor de beschermde persoon onder bewind en vergelijkt deze met de figuur van de vertrouwenspersoon in andere persoonsrechtelijke aangelegenheden.
  € 96,00 € 67,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen