86,00 € TTC 81,13 € hors TVA
En stock expédié endéans les 2 jours ouvrables
Paiement 100% sécurisé
payments maestro mastercard visa payments
Des questions sur ce produit ? Contactez notre service clientèle

De strijd tegen armoede: juridische perspectieven

Livre | 1ère édition 2022 | Belgique | Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Beatrix Vanlerberghe
Disponible également sur Strada lex
Description

Volgens de cijfers van Statbel werd in 2021 12,7% van de Belgische bevolking beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede. Mensen in armoede ervaren tal van sociale, psychologische, sociaal-culturele en financiële drempels, wat uiteindelijk leidt tot sociale uitsluiting. Uit tal van rapporten en verslagen blijkt dat mensen in armoede hun weg naar het recht niet vinden.

Dit boek bevat een aantal bijdragen waarin armoede vanuit verschillende juridische perspectieven wordt bekeken.
In een eerste bijdrage wordt het decreet op de juridische eerstelijnsbijstand onder de loep genomen. De rode draad doorheen deze bijdrage is de nood aan preventieve rechtshulpverlening om mensen die in armoede leven, tijdig te vinden en ze te informeren, te adviseren, te ondersteunen en bij te staan.
De tweede bijdrage bevat een reflectie over de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over het standstillbeginsel in artikel 23 van de Grondwet en het recht op toegang tot de rechter.
In een derde bijdrage wordt onderzocht in welke mate de regels van het civiel procesrecht helpen om de drempel van de toegang tot justitie te verlagen voor personen die in armoede leven, of (ongewild) bijdragen tot de juridische uitsluiting.
In een vierde bijdrage wordt armoede vanuit het perspectief van het strafrecht en het strafprocesrecht belicht.
De laatste bijdrage focust op de toepassing van de Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie t.a.v. jongeren, waaronder in het bijzonder studenten. In deze bijdrage gaat de auteur op zoek naar een antwoord op de vraag in welke mate studeren als een evenwaardige piste voor maatschappelijke integratie kan worden beschouwd.

Dit boek is een initiatief van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. De verschillende onderwerpen worden op een wetenschappelijk onderbouwde wijze en met het oog op de praktijk belicht. Deze uitgave is daardoor een waardevol naslagwerk voor advocaten, magistraten en allen die armoede vanuit verschillende juridische perspectieven beter willen begrijpen en bestrijden.
Met bijdragen van S. Gibens, P. Lefranc, S. Rutten en P. Thiriar, J. Roelandt en K. Reyniers

Dit boek is ook inbegrepen in de gelijknamige Studienamiddag 'De strijd tegen armoede: juridische perspectieven' (donderdag 8 december 2022 - Stadscampus Universiteit Antwerpen en livestream, on demand tot 31 januari 2023)

Version numérique disponible sur :

  • Strada lex Belgique

Vous êtes abonné ? Activez gratuitement la version numérique grâce au code présent dans l’ouvrage.

Fiche technique
Plus d'infos
Type de produit Livre
Format Livre broché
EAN / ISSN 9789400015715
Poids 300 g
Disponibilité En stock
Nombre de pages xiv + 138 p.
Avec exercice intégré Non
Editeur Intersentia
Langue Néerlandais
Date de publication 1 déc. 2022
Disponible sur Jurisquare Non
Disponible sur Strada Belgique Oui
Disponible sur Strada Europe Non
Disponible sur Strada Luxembourg Non
Extraits

Téléchargements

  • Inhoudsopgave
    Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Beatrix Vanlerberghe
  • Het decreet op de juridische eerstelijnsbijstand als basis voor een sociaal-juridische praktijk: hoe mensen in armoede bereiken?
  • Hoe relevant is het grondwettelijk standstillbeginsel voor het recht op toegang tot de rechter?
  • Armoede en civiel procesrecht, armoe troef
  • Straf(proces)recht en armoede. Over de matigingsbevoegdheid van de strafrechter ten voordele van de verdachte in een kwetsbare toestand
  • 20 jaar RMI-wet: een (juridische) analyse met focus op jongeren. Studeren als evenwaardige piste voor maatschappelijke integratie?