199,00 € TTC 187,74 € hors TVA
En stock
Paiement 100% sécurisé
Activation gratuite sur l'App Larcier Journals
payments maestro mastercard visa payments
Des questions sur ce produit ? Contactez notre service clientèle

Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten

Revue | Abonnement 2024 - 4 numéros par an | Belgique
Description

TJK: Papieren tijdschrift én digitaal complement, met bijzondere voordelen


TJK focust als enig tijdschrift in België op multidisciplinaire wijze op juridische, maatschappelijke en pedagogische themata in verband met kinderen en jongeren. Voor en door praktijkwerkers (advocatuur, magistratuur, jeugdwerk, de kinderrechtenactoren, jeugdhulp…), beleidsmakers en onderzoekers. Het papieren tijdschrift TJK (4 nummers per jaar) en het TJK e-zine (4 nummers per jaar) vormen samen één geïntegreerd abonnement.


Papieren Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (4 nrs):

TJK verschijnt 4 maal per jaar, met volgende rubrieken:

  • een editoriaal,
  • wetenschappelijke artikelen: theoretische of empirische bijdragen met kritische duiding bij ontwikkelingen m.b.t. jeugd- en kinderrechten, doorheen tal van disciplines, sectoren en levensdomeinen die aansluiten bij het brede jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen en daarbuiten,
  • forumteksten,
  • becommentarieerde rechtspraak, geselecteerd vanuit een breed jeugd- en kinderrechtenspectrum: zowel de principiële arresten van het EHRM als innoverende vonnissen van burgerlijke, jeugd- of strafrechtbanken,
  • grondige boekbesprekingen.

Digitaal complement:  

Het TJK-ezine maakt de verbinding tussen recht en praktijk. Juridische informatie vertalen op maat van niet-juristen, in een toegankelijke taal blijft het eerste doel. Weliswaar zullen ook praktijkjuristen (jeugdrechters, advocaten, juristen werkzaam in het welzijnswerk,...) hier relevante informatie vinden over de rechtspositie van kinderen en jongeren.

Het e-zine verschijnt 4 maal per jaar om snel en flexibel te kunnen inspelen op actuele knelpunten, met volgende rubrieken:

  • De wetgevingsfiches houden de vinger aan de pols van al hetgeen dat beweegt op wetgevend vlak betreffende het jeugdrecht en kinderrechten.
  • De rechtspraakfiches geven een overzicht van de principiële arresten van het EHRM en innoverende vonnissen van burgerlijke, jeugd- of strafrechtbanken en zijn allen voorzien van een omstandige samenvatting én verwijzing met directe link naar de eigenlijke (al dan niet gepubliceerde) uitspraak.
  • De korte praktijkartikels en actualiteitsberichten, al dan niet in de vorm van vraag en antwoord, houden de vinger aan de pols van al hetgeen leeft in de dagdagelijkse praktijk.

Abonnees ontvangen het e-zine rechtstreeks per mail, mét directe link naar het platform waarop alle wetgeving, rechtspraak en praktijkartikelen vanaf jaargang 2018 digitaal ontsloten en doorzoekbaar zijn aan de hand van een vaste inhoudelijke structuur.

> Teken in op dit nieuwe complementaire TJK-product, en u ontvangt
- 4 papieren nummers (formaat 16 x 24; circa 80 à 100 blz per nummer)
- 4 digitale e-zines: actuele juridische informatie vertaald naar de praktijk.

 

Uw abonnement gaat in wanneer het eerste nummer verschijnt. Dit eerste nummer wordt u automatisch toegestuurd zodra het beschikbaar is. Het abonnement omvat  het kalenderjaar. Het wordt automatisch verlengd, tenzij u het vóór de vervaldatum opzegt.

Het papieren abonnement geeft u gratis toegang tot de mobiele versie. Download de app Larcier Journals in de App Store of Google Play Store en installeer deze op uw smartphone of tablet.  In de app vindt u de laatste nummers die tijdens het lopende jaar zijn verschenen evenals de jaargang die voorafgaat aan uw abonnement. Wenst u zich alleen te abonneren op de mobiele versie? Contacteer onze klantendienst.

Fiche technique
Plus d'infos
Type de produit Revue
EAN / ISSN 1377-2104
Disponibilité En stock
Editeur Larcier
Langue Néerlandais
Disponible sur www.thematax.be Non
Disponible sur tipsenadvies.be Non
Disponible sur astucesetconseils.be Non
Achat au numéro Oui
Numéros individuels disponibles
Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2024/2

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2024/2

Livre | 1ère édition 2024 | Belgique

TJK 2024/2 bevat doctrinebijdragen (o.a. over Interpretatie van het belang van het kind in internationale kinderontvoeringsprocedures: De invloed van familierelaties) en becommentarieerde rechtspraak.

75,00 € TTC
En stock
Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2024/1

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2024/1

Livre | 1ère édition 2024 | Belgique

TJK 2024/1 bevat doctrinebijdragen (o.a. over Vertrouwenscentra kindermishandeling) en becommentarieerde rechtspraak.

75,00 € TTC
En stock
Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2023/4

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2023/4

Livre | 1ère édition 2023 | Belgique

TJK 2023/4 bevat naast een aantal doctrinebijdragen (Een nieuwe rechtspositie voor minderjarigen in de jeugdhulp: algemeen of specifiek?;...)  ook becommentarieerde rechtspraak

75,00 € TTC
En stock
Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2023/3

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2023/3

Livre | 1ère édition 2023 | Belgique

TJK 2023/3 bevat naast een aantal doctrinebijdragen (Waar zijn we mee bezig als weloverwogen rechterlijke beslissingen niet uitgevoerd worden?; Kinderen van Syriëgangers: moderne ballingen? ...

75,00 € TTC
En stock
Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 2023/2

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2023/2

TJK 2023/2
Livre | 1ère édition 2023 | Belgique

TJK 2023/2 bevat naast een aantal doctrinebijdragen (Kortverblijf als ‘ultimum remedium’? Over de wankele principes van het jeugddelinquentierecht (bis), en Het jeugdrechtbankdossier en de verslaggeving in de jeugdrechtbankpraktijk) ook geannoteerde rechtspraak (Pleegzorg; Televisie-uitzending over vermeend seksueel
misbruik minderjarigen;...)

75,00 € TTC
En stock
Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 2023/1

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2023/1

TJK 2023/1
Livre | 1ère édition 2023 | Belgique

TJK 2023/1 bevat naast een aantal doctrinebijdragen (o.a.; Naar een nieuwe hervorming van interlandelijke adoptie in Vlaanderen?; Jongeren en professionals in een jeugdinstelling aan het woord. Over plaatsing, conflicten en klachten) ook geannoteerde rechtspraak (Rechtspraak EHRM over juridische gendererkenning blijft verankerd in cisnormativiteit)

75,00 € TTC
En stock
Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 2022/4

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2022/4

TJK 2022/4
Livre | 1ère édition 2022 | Belgique

TJK 2022/4 bevat naast een aantal doctrinebijdragen (o.a. Kidfluencers en digitale kinderarbeid) ook geannoteerde rechtpraak over o.a. Schending van het recht op afbeelding van minderjarigen; De naamswijziging van het meerderjarige kind bij gerechtelijke vaststelling van een nieuwe vaderlijke afstammingsband; Erkenning door vader: ook de vader kan terugkomen op zijn frauduleuze erkenning.

67,00 € TTC
En stock
Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 22/3

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2022/3

TJK 2022/3
Livre | 1ère édition 2022 | Belgique

TJK 2022/3 bevat naast een aantal doctrinebijdragen ook geannoteerde rechtpraak over o.a. Gedwongen adoptie als een jeugdhulpinstrument; Hoorrecht; Toekenning wezenbijslag.

67,00 € TTC
En stock
Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 22/2

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2022/2

TJK 2022/2
Livre | 1ère édition 2022 | Belgique

TJK 22/2 bevat ondermeer een doctrinebijdrage over Opvattingen en voorkeuren van Vlamingen over medische beslissingen bij
minderjarigen; en geannoteerde rechtspraak

67,00 € TTC
En stock
Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten 22/1

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2022/1

TJK 2022/1
Livre | 1ère édition 2022 | Belgique

TJK 2022/1 bevat o.a. bijdragen over Familierechtelijke maatregelen tot conflictbeheersing en contactherstel bij de niet-naleving van verblijfsregelingen; Vlaamse jeugddelinquentierecht; en geannoteerde rechtpraak.

67,00 € TTC
En stock
Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten 2021/4

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2021/4

Themanumer Kinderrechten, kunst en cultuur,
Livre | 21e édition 2021 | Belgique
TJK 21/4 is een Themanumer Kinderrechten, kunst en cultuur, met diverse bijdragen daarrond. Verder ook geanoteerde rechtspraak over oa MOF-dossier bij verhuis; de nieuwe eindtermen,...
67,00 € TTC
En stock
Tijdschrift jeugd en kinderrechten 2021/3

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2021/3

met o.a. arresten inzake afstammingsrecht
Livre | 21e édition 2021 | Belgique
TJK 21/3 bevat naast doctrinebijdragen ook de arresten ivm Delphine Boël waar in de noot alle relevante discussiepunten worden geanalyseerd, wat leidt tot een duidelijke visie mbt het afstammingsrecht de lege ferenda de; en ook het vonnis in de zaak Mawda
67,00 € TTC
En stock
Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 2021/2

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2021/2

TJK 2021/2
Livre | 21e édition 2021 | Belgique

TJK 2021/2 bevat o.a. Een analyse naar het subjectief welbevinden van kinderen in Vlaanderen met andere Europese regio's; en geannoteerde rechtspraak.

67,00 € TTC
En stock
Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 2021/1

Tijdschrift jeugd en kinderrechten - 2021/1

TJK 2021/1
Livre | 21e édition 2021 | Belgique

TJK 2021/1 bevat o.a. bijdragen over: Een kinderrechtenconforme benadering van toegang tot afstammingsinformatie; Virtuele assistentie en het recht op gegevensbescherming onder AVG; en geannoteerde rechtspraak

67,00 € TTC
En stock
Voir moins de numéros